Changeset 26877


Ignore:
Timestamp:
Mar 3, 2014, 12:18:05 PM (6 years ago)
Author:
obi
Message:

next utf16

Location:
titan/po
Files:
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po

  r26799 r26877  
  1 msgid ""
   1msgid ""
  22msgstr ""
  33"Project-Id-Version: TitanNit 1.49\n"
 • titan/po/fr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r26868 r26877  
  1 #: about.h:9
   1#: about.h:9
  22msgid "Image"
  33msgstr ""
 • titan/po/gr/LC_MESSAGES/titan.po

  r26799 r26877  
  1 msgid ""
   1msgid ""
  22msgstr ""
  33"Project-Id-Version: TitanNit 1.49\n"
 • titan/po/gr/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r26868 r26877  
  1 #: about.h:9
   1#: about.h:9
  22msgid "Image"
  33msgstr ""
 • titan/po/it/LC_MESSAGES/titan.po

  r26866 r26877  
  1 msgid ""
   1msgid ""
  22msgstr ""
  33"Project-Id-Version: TitanNit 1.49\n"
 • titan/po/it/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r26868 r26877  
  1 #: about.h:9
   1#: about.h:9
  22msgid "Image"
  33msgstr ""
 • titan/po/nl/LC_MESSAGES/titan.po

  r26869 r26877  
  1 msgid ""
   1msgid ""
  22msgstr ""
  33"Project-Id-Version: TitanNit 1.49\n"
 • titan/po/nl/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r26870 r26877  
  1 #: about.h:9
   1#: about.h:9
  22msgid "Image"
  33msgstr ""
 • titan/po/pl/LC_MESSAGES/titan.po

  r26799 r26877  
  1 msgid ""
   1msgid ""
  22msgstr ""
  33"Project-Id-Version: TitanNit 1.49\n"
 • titan/po/pl/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r26868 r26877  
  1 #: about.h:9
   1#: about.h:9
  22msgid "Image"
  33msgstr ""
 • titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.po

  r26799 r26877  
  1 msgid ""
   1msgid ""
  22msgstr ""
  33"Project-Id-Version: TitanNit 1.49\n"
 • titan/po/ru/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r26868 r26877  
  1 #: about.h:9
   1#: about.h:9
  22msgid "Image"
  33msgstr ""
 • titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.po

  r26040 r26877  
  1 msgid ""
   1msgid ""
  22msgstr ""
  33"Project-Id-Version: TitanNit 1.49\n"
 • titan/po/vn/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r26868 r26877  
  1 #: about.h:9
   1#: about.h:9
  22msgid "Image"
  33msgstr ""
   
  2424#: zdf.h:86
  2525msgid "unknown"
  26 msgstr "không biết"
   26msgstr "không biết"
  2727
  2828#: about.h:32 skin_default_skin.xml.h:679
   
  210210#: xvidstage.h:100 xvidstage.h:177 youtube.h:197 zdf.h:29
  211211msgid "EXIT"
  212 msgstr "Thoát"
   212msgstr "Thoát"
  213213
  214214#: adjust.h:64 adjust.h:79 adjust.h:88 adjust.h:93 adjust.h:118 adjust.h:148
   
  260260#: tunerconfig.h:213 tunerconfig.h:244 tunerconfig.h:277
  261261msgid "no"
  262 msgstr "không"
   262msgstr "không"
  263263
  264264#: adjust.h:65
   
  318318#: tmc.h:536
  319319msgid "yes"
  320 msgstr "đồng ý"
   320msgstr "đồng ý"
  321321
  322322#: adjust.h:89
   
  340340#: skin_default_skin.xml.h:507 skins_mc_skin.xml.h:49
  341341msgid "reverse alpha"
  342 msgstr "đảo ngược thứ tá»± alpha"
   342msgstr "đảo ngược thứ tự alpha"
  343343
  344344#: adjust.h:99 mc_audioplayer_settings.h:29 mc_pictureplayer_settings.h:44
   
  346346#: skin_default_skin.xml.h:575 skins_mc_skin.xml.h:55
  347347msgid "size"
  348 msgstr "kích thước"
   348msgstr "kích thước"
  349349
  350350#: adjust.h:100 mc_audioplayer_settings.h:30 mc_pictureplayer_settings.h:45
   
  352352#: skin_default_skin.xml.h:509 skins_mc_skin.xml.h:51
  353353msgid "reverse size"
  354 msgstr "đảo ngược kích thước"
   354msgstr "đảo ngược kích thước"
  355355
  356356#: adjust.h:101 mc_audioplayer_settings.h:31 mc_pictureplayer_settings.h:46
   
  358358#: skin_default_skin.xml.h:160 skins_mc_skin.xml.h:16 vfdisplay.h:46
  359359msgid "date"
  360 msgstr "ngày"
   360msgstr "ngày"
  361361
  362362#: adjust.h:102 mc_audioplayer_settings.h:32 mc_pictureplayer_settings.h:47
   
  364364#: skin_default_skin.xml.h:508 skins_mc_skin.xml.h:50
  365365msgid "reverse date"
  366 msgstr "đảo ngược ngày"
   366msgstr "đảo ngược ngày"
  367367
  368368#: adjust.h:105
  369369msgid "Power Menu"
  370 msgstr "Đóng menu"
   370msgstr "Đóng menu"
  371371
  372372#: adjust.h:106 skin_default_skin.xml.h:454
  373373msgid "Power Off"
  374 msgstr "tắt nguồn"
   374msgstr "tắt nguồn"
  375375
  376376#: adjust.h:107 powerofftimer.h:118 skin_default_skin.xml.h:597
   
  380380#: adjust.h:108 skin_default_skin.xml.h:503 softcam.h:291
  381381msgid "Restart"
  382 msgstr "Khởi động lại"
   382msgstr "Khởi động lại"
  383383
  384384#: adjust.h:109
  385385msgid "Gui Restart"
  386 msgstr "Khởi động lại GUI"
   386msgstr "Khởi động lại GUI"
  387387
  388388#: adjust.h:112 adjust.h:122 adjust.h:176 epgsettings.h:145 epgsettings.h:151
  389389#: network.h:593
  390390msgid "deaktiv"
  391 msgstr "tắt"
   391msgstr "tt"
  392392
  393393#: adjust.h:113
   
  401401#: adjust.h:115 pin.h:188
  402402msgid "endless"
  403 msgstr "liên tục"
   403msgstr "liên tục"
  404404
  405405#: adjust.h:123
   
  435435#: transponder.h:512
  436436msgid "auto"
  437 msgstr "tá»± động"
   437msgstr "tự động"
  438438
  439439#: adjust.h:153 epgsettings.h:213 rectimer.h:1166
  440440msgid "nothing"
  441 msgstr "không"
   441msgstr "không"
  442442
  443443#: adjust.h:154 rectimer.h:1167
   
  447447#: adjust.h:155 rectimer.h:1168
  448448msgid "power off"
  449 msgstr "tắt nguồn"
   449msgstr "tắt nguồn"
  450450
  451451#: adjust.h:163
  452452msgid "anim. width"
  453 msgstr "chiều rộng"
   453msgstr "chiều rộng"
  454454
  455455#: adjust.h:164
  456456msgid "anim. height"
  457 msgstr "chiều cao"
   457msgstr "chiu cao"
  458458
  459459#: adjust.h:165
  460460msgid "anim. both"
  461 msgstr "cả hai"
   461msgstr "c hai"
  462462
  463463#: adjust.h:168
  464464msgid "very fast"
  465 msgstr "rất nhanh"
   465msgstr "rt nhanh"
  466466
  467467#: adjust.h:170 timeshiftsettings.h:49 tmc.h:557
   
  471471#: adjust.h:171 moduleconfig.h:246 tmc.h:556
  472472msgid "slow"
  473 msgstr "chậm"
   473msgstr "chm"
  474474
  475475#: adjust.h:172
  476476msgid "very slow"
  477 msgstr "rất chậm"
   477msgstr "rất chậm"
  478478
  479479#: adjust.h:175 pin.h:106
  480480msgid "hidden"
  481 msgstr "ẩn"
   481msgstr "n"
  482482
  483483#: adjust.h:187
   
  573573#: xvidstage.h:54 xvidstage.h:100 xvidstage.h:177 youtube.h:197 zdf.h:29
  574574msgid "Message"
  575 msgstr "Tin nhắn"
   575msgstr "Tin nhn"
  576576
  577577#: audiotrack.h:48 play.h:271 rectimer.h:1485 subtitle.h:1624
  578578msgid "running"
  579 msgstr "Đang chạy"
   579msgstr "Đang chạy"
  580580
  581581#: audiotrack.h:116 play.h:253 subtitle.h:1745 tunerconfig.h:157
  582582#: tunerconfig.h:341 tunerconfig.h:381
  583583msgid "undefined"
  584 msgstr "không xác định"
   584msgstr "không xác định"
  585585
  586586#: avsettings.h:67 avsettings.h:83 harddisk.h:875 lnbconfig.h:144
   
  592592#: tunerconfig.h:671 vfdisplay.h:42 vfdisplay.h:50
  593593msgid "off"
  594 msgstr "tắt"
   594msgstr "tt"
  595595
  596596#: avsettings.h:69
   
  618618#: transponder.h:266 transponder.h:416 transponder.h:425
  619619msgid "on"
  620 msgstr "BẬT"
   620msgstr "BT"
  621621
  622622#: avsettings.h:247 videomode.h:53
  623623msgid "Is this Videomode ok ?"
  624 msgstr "Chế độ này ok?"
   624msgstr "Chế độ này ok?"
  625625
  626626#: betarobot.h:57
   
  648648#: blindscanadjust.h:120
  649649msgid "Sat"
  650 msgstr "Vệ tinh"
   650msgstr "V tinh"
  651651
  652652#: blindscanadjust.h:121 tunerconfig.h:339
   
  721721#: channellist.h:578
  722722msgid "Move mode"
  723 msgstr "di chuyển"
   723msgstr "di chuyn"
  724724
  725725#: channellist.h:587
  726726msgid "Remove mode"
  727 msgstr "xóa"
   727msgstr "xóa"
  728728
  729729#: channellist.h:596
  730730msgid "Copy mode"
  731 msgstr "sao chép"
   731msgstr "sao chép"
  732732
  733733#: channellist.h:605
  734734msgid "Protect mode"
  735 msgstr "khóa"
   735msgstr "khóa"
  736736
  737737#: channellist.h:614
  738738msgid "Edit mode"
  739 msgstr "chỉnh sá»­a"
   739msgstr "chỉnh sửa"
  740740
  741741#: channellist.h:689 channellist.h:1764 scan.h:530 skin_default_skin.xml.h:470
   
  749749#: channellist.h:702 channellist.h:1227 channellist.h:1228 channellist.h:1440
  750750msgid "Bouquets"
  751 msgstr "Nhóm"
   751msgstr "Nhóm"
  752752
  753753#: channellist.h:719 channellist.h:1580 skin_default_skin.xml.h:127
  754754msgid "Channel"
  755 msgstr "chÆ°Æ¡ng trình"
   755msgstr "chương trình"
  756756
  757757#: channellist.h:735 channellist.h:1261 channellist.h:1262 channellist.h:1514
  758758msgid "Satellites"
  759 msgstr "Vệ tinh"
   759msgstr "V tinh"
  760760
  761761#: channellist.h:752 channellist.h:1329 channellist.h:1330 channellist.h:1654
   
  765765#: channellist.h:771 channellist.h:772 channellist.h:1211 channellist.h:1212
  766766msgid "All Channels"
  767 msgstr "Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình"
   767msgstr "Tất cả các chương trình"
  768768
  769769#: channellist.h:913
  770770msgid "Copy providerlist successfull"
  771 msgstr " Sao chép các nhà cung cấp dịch vụ thành công "
   771msgstr " Sao chép các nhà cung cấp dịch vụ thành công "
  772772
  773773#: channellist.h:915
  774774msgid "Copy providerlist not ok"
  775 msgstr " Sao chép các nhà cung cấp dịch vụ không thành công "
   775msgstr " Sao chép các nhà cung cấp dịch vụ không thành công "
  776776
  777777#: channellist.h:920
   
  785785#: channellist.h:1006
  786786msgid "Can't remove akive Service"
  787 msgstr "Không thể xóa dịch vụ hiện tại"
   787msgstr "Không thể xóa dịch vụ hiện tại"
  788788
  789789#: channellist.h:1295 channellist.h:1296
  790790msgid "Channels A-Z"
  791 msgstr "ChÆ°Æ¡ng trình từ A-Z"
   791msgstr "Chương trình từ A-Z"
  792792
  793793#: copyfile.h:810
   
  947947#: transponder.h:380
  948948msgid "none"
  949 msgstr "không"
   949msgstr "không"
  950950
  951951#: diseqcconfig.h:136 skin_default_skin.xml.h:49
   
  10231023#: diseqcconfig.h:254
  10241024msgid "north"
  1025 msgstr "lên"
   1025msgstr "lên"
  10261026
  10271027#: diseqcconfig.h:255
  10281028msgid "south"
  1029 msgstr "xuống"
   1029msgstr "xung"
  10301030
  10311031#: diseqcconfig.h:259
  10321032msgid "east"
  1033 msgstr "trái"
   1033msgstr "trái"
  10341034
  10351035#: diseqcconfig.h:260
  10361036msgid "west"
  1037 msgstr "phải"
   1037msgstr "phi"
  10381038
  10391039#: divxstage.h:36 faststream.h:30 filenuke.h:37 flashx.h:26 movreel.h:30
   
  10641064#: dlna.h:334
  10651065msgid "DLNA started."
  1066 msgstr "bắt đầu DLNA"
   1066msgstr "bắt đầu DLNA"
  10671067
  10681068#: dlna.h:336
   
  10711071"Please check your config."
  10721072msgstr ""
  1073 "DLNA không bắt đầu,\n"
  1074 "Vui lòng kiểm tra lại cấu hình."
   1073"DLNA không bắt đầu,\n"
   1074"Vui lòng kiểm tra lại cấu hình."
  10751075
  10761076#: dlna.h:345
  10771077msgid "DLNA now stopped"
  1078 msgstr "Dừng DLNA"
   1078msgstr "Dng DLNA"
  10791079
  10801080#: download.h:77 download.h:87
  10811081msgid "Download (KB): "
  1082 msgstr "Tải toàn bộ file"
   1082msgstr "Tải toàn bộ file"
  10831083
  10841084#: download.h:97
  10851085msgid "download error"
  1086 msgstr "Tải về lỗi"
   1086msgstr "Tải về lỗi"
  10871087
  10881088#: download.h:101
  10891089msgid "wait for stopping download"
  1090 msgstr "vui long đợi để dừng download."
   1090msgstr "vui long đợi để dừng download."
  10911091
  10921092#: dvdplay.h:29
   
  10971097#: skins_dlna_skin.xml.h:10
  10981098msgid "SELECT"
  1099 msgstr "Lá»°A CHỌN"
   1099msgstr "LỰA CHỌN"
  11001100
  11011101#: dvdplay.h:62 mc_audioplayer.h:599 mc_audioplayer.h:702 mc_global.h:773
   
  11041104#: mc_videoplayer.h:876 play.h:1489
  11051105msgid "Can't start playback !"
  1106 msgstr "Không thể phát lại!"
   1106msgstr "Không thể phát lại!"
  11071107
  11081108#: epg.h:182 skin_default_skin.xml.h:574
   
  11211121#: skins_stopifnotused_skin.xml.h:2
  11221122msgid "Action"
  1123 msgstr "thá»±c thi"
   1123msgstr "thc thi"
  11241124
  11251125#: epgsearch.h:236
  11261126msgid "Animation"
  1127 msgstr "hoạt hình 1"
   1127msgstr "hoạt hình 1"
  11281128
  11291129#: epgsearch.h:244
  11301130msgid "History"
  1131 msgstr "Danh sách kênh"
   1131msgstr "Danh sách kênh"
  11321132
  11331133#: epgsearch.h:252
   
  11651165#: epgsearch.h:316
  11661166msgid "Sport"
  1167 msgstr "Cổng ftp"
   1167msgstr "Cng ftp"
  11681168
  11691169#: epgsearch.h:324
   
  11931193#: skin_default_skin.xml.h:254
  11941194msgid "Graphic Multi EPG"
  1195 msgstr "Lịch chÆ°Æ¡ng trình"
   1195msgstr "Lịch chương trình"
  11961196
  11971197#: epgsettings.h:146 tmc.h:389
  11981198msgid "scan"
  1199 msgstr "dò"
   1199msgstr "dò"
  12001200
  12011201#: epgsettings.h:147
  12021202msgid "whitelist"
  1203 msgstr "danh sách trắng"
   1203msgstr "danh sách trắng"
  12041204
  12051205#: epgsettings.h:148
  12061206msgid "scan and whitelist"
  1207 msgstr "danh sách trắng"
   1207msgstr "danh sách trắng"
  12081208
  12091209#: epgsettings.h:189 epgsettings.h:200 epgsettings.h:205 epgsettings.h:210
  12101210#: mediadbsettings.h:36
  12111211msgid "always"
  1212 msgstr "luôn luôn"
   1212msgstr "luôn luôn"
  12131213
  12141214#: epgsettings.h:190
  12151215msgid "only on power off / restart"
  1216 msgstr "tắt nguồn / khởi động lại"
   1216msgstr "tắt nguồn / khởi động lại"
  12171217
  12181218#: epgsettings.h:191 mediadbsettings.h:48
  12191219msgid "never"
  1220 msgstr "không bao giờ"
   1220msgstr "không bao giờ"
  12211221
  12221222#: epgsettings.h:199 epgsettings.h:204 epgsettings.h:209
  12231223msgid "only for scan"
  1224 msgstr "Dò các chÆ°Æ¡ng trình miá»
  1225 n phí"
   1224msgstr "Dò các chương trình miễn phí"
  12261225
  12271226#: epgsettings.h:214
  12281227msgid "poweroff"
  1229 msgstr "tắt nguồn"
   1228msgstr "tắt nguồn"
  12301229
  12311230#: epgsettings.h:258
   
  12351234#: epgsettings.h:284
  12361235msgid "EPG resetet and now clear."
  1237 msgstr "không có lịch chÆ°Æ¡ng trình"
   1236msgstr "không có lịch chương trình"
  12381237
  12391238#: epgsettings.h:298
  12401239msgid "EPG Scan Log"
  1241 msgstr "Chế độ ghi lịch chÆ°Æ¡ng trình"
   1240msgstr "Chế độ ghi lịch chương trình"
  12421241
  12431242#: extensions.h:20
   
  12471246#: extensions.h:82
  12481247msgid "Installation start"
  1249 msgstr "Đang cài đặt"
   1248msgstr "Đang cài đặt"
  12501249
  12511250#: extensions.h:84
  12521251msgid "Remove start"
  1253 msgstr "xóa chia sẻ"
   1252msgstr "xóa chia sẻ"
  12541253
  12551254#: extensions.h:93
   
  12591258#: extensions.h:99
  12601259msgid "Install success"
  1261 msgstr "Cài đặt thành công!"
   1260msgstr "Cài đặt thành công!"
  12621261
  12631262#: extensions.h:101
  12641263msgid "Install error"
  1265 msgstr "Cài đặt lỗi !"
   1264msgstr "Cài đặt lỗi !"
  12661265
  12671266#: extensions.h:103
  12681267msgid "Remove success"
  1269 msgstr "Đã hủy thành công!"
   1268msgstr "Đã hủy thành công!"
  12701269
  12711270#: extensions.h:105
  12721271msgid "Remove error"
  1273 msgstr "lỗi"
   1272msgstr "li"
  12741273
  12751274#: extensions.h:125
  12761275msgid "Install to MNT"
  1277 msgstr "Cài đặt lỗi !"
   1276msgstr "Cài đặt lỗi !"
  12781277
  12791278#: extensions.h:137
  12801279msgid "Install to FLASH"
  1281 msgstr "Cài đặt lỗi !"
   1280msgstr "Cài đặt lỗi !"
  12821281
  12831282#: extensions.h:151
  12841283msgid "Install to SWAP"
  1285 msgstr "Cài đặt lỗi !"
   1284msgstr "Cài đặt lỗi !"
  12861285
  12871286#: extensions.h:164
   
  12911290#: extensions.h:170 extensions.h:221 extensions.h:478
  12921291msgid "Tpk Install Info"
  1293 msgstr "Cài đặt lỗi !"
   1292msgstr "Cài đặt lỗi !"
  12941293
  12951294#: extensions.h:170
   
  13151314#: extensions.h:212 extensions.h:353
  13161315msgid "Installing"
  1317 msgstr "Đang cài đặt"
   1316msgstr "Đang cài đặt"
  13181317
  13191318#: extensions.h:218 extensions.h:357
  13201319msgid "starting"
  1321 msgstr "Đang bắt đầu"
   1320msgstr "Đang bắt đầu"
  13221321
  13231322#: extensions.h:230
   
  13391338#: extensions.h:277
  13401339msgid "Removeing"
  1341 msgstr "Đang hủy"
   1340msgstr "Đang hủy"
  13421341
  13431342#: extensions.h:282
  13441343msgid "Tpk Remove Info"
  1345 msgstr "xóa"
   1344msgstr "xóa"
  13461345
  13471346#: extensions.h:290
   
  13591358#: extensions.h:336 extensions.h:478
  13601359msgid "No plugin found."
  1361 msgstr "Không tìm thấy"
   1360msgstr "Không tìm thấy"
  13621361
  13631362#: extensions.h:392
   
  13671366"reboot the box."
  13681367msgstr ""
  1369 "Một số kết nối cần khởi động lại.\n"
  1370 " nếu kết nối không được kích hoạt \n"
  1371 " vui lòng khởi động lai đầu thu"
   1368"Một số kết nối cần khởi động lại.\n"
   1369" nếu kết nối không được kích hoạt \n"
   1370" vui lòng khởi động lai đầu thu"
  13721371
  13731372#: extensions.h:396
   
  13811380#: extensions.h:420
  13821381msgid "Can't get all TPK index !"
  1383 msgstr "không có tín hiệu"
   1382msgstr "không có tín hiệu"
  13841383
  13851384#: extensions.h:424
  13861385msgid "Can't update all packages !"
  1387 msgstr "Không thể phát lại!"
   1386msgstr "Không thể phát lại!"
  13881387
  13891388#: extensions.h:432
   
  14031402#: facebook.h:471
  14041403msgid "Group created"
  1405 msgstr "lập lại"
   1404msgstr "lập lại"
  14061405
  14071406#: facebook.h:472
  14081407msgid "Event created"
  1409 msgstr "Không thể tạo đường dẫn"
   1408msgstr "Không thể tạo đường dẫn"
  14101409
  14111410#: facebook.h:473
  14121411msgid "Status update"
  1413 msgstr "cập nhật"
   1412msgstr "cập nhật"
  14141413
  14151414#: facebook.h:474
   
  14271426#: facebook.h:477
  14281427msgid "Video postet"
  1429 msgstr "điều chỉnh video"
   1428msgstr "điều chỉnh video"
  14301429
  14311430#: facebook.h:478
  14321431msgid "Photos postet"
  1433 msgstr "đến vị trí"
   1432msgstr "đến vị trí"
  14341433
  14351434#: facebook.h:479 facebook.h:481
   
  14391438#: facebook.h:480
  14401439msgid "Coment created"
  1441 msgstr "Không thể tạo đường dẫn"
   1440msgstr "Không thể tạo đường dẫn"
  14421441
  14431442#: facebook.h:482
   
  14511450#: filemanager.h:23 filemanager.h:86 filemanager.h:92
  14521451msgid "Rename"
  1453 msgstr "Đổi tên"
   1452msgstr "Đổi tên"
  14541453
  14551454#: filemanager.h:62 filemanager.h:87 filemanager.h:97
  14561455msgid "Create Folder"
  1457 msgstr "Tạo thÆ° mục"
   1456msgstr "Tạo thư mục"
  14581457
  14591458#: filemanager.h:84 play.h:612
  14601459msgid "Menu"
  1461 msgstr "Danh sách menu"
   1460msgstr "Danh sách menu"
  14621461
  14631462#: filemanager.h:95
  14641463msgid "Can't rename file !"
  1465 msgstr "Không thể mở file"
   1464msgstr "Không thể mở file"
  14661465
  14671466#: filemanager.h:100
  14681467msgid "Can't create directory !"
  1469 msgstr "Không thể tạo hoặc xóa thÆ° mục"
   1468msgstr "Không thể tạo hoặc xóa thư mục"
  14701469
  14711470#: filemanager.h:180
  14721471msgid "Really copy this file/dir?"
  1473 msgstr " Sẵn sàng sao chép file/thÆ° mục này?"
   1472msgstr " Sẵn sàng sao chép file/thư mục này?"
  14741473
  14751474#: filemanager.h:188
  14761475msgid "Really move this file/dir?"
  1477 msgstr "Sẵn sàng di chuyển file/thÆ° mục này?"
   1476msgstr "Sẵn sàng di chuyển file/thư mục này?"
  14781477
  14791478#: filemanager.h:196
  14801479msgid "From"
  1481 msgstr "từ"
   1480msgstr "t"
  14821481
  14831482#: filemanager.h:200
  14841483msgid "To"
  1485 msgstr "tới"
   1484msgstr "ti"
  14861485
  14871486#: filemanager.h:219 filemanager.h:226
  14881487msgid "Move File"
  1489 msgstr "di chuyển"
   1488msgstr "di chuyn"
  14901489
  14911490#: filemanager.h:233 filemanager.h:235
  14921491msgid "Copy File"
  1493 msgstr "sao chép"
   1492msgstr "sao chép"
  14941493
  14951494#: filemanager.h:278
  14961495msgid "Really delete this file/dir?"
  1497 msgstr " Sẵn sàng xóa file/thÆ° mục này?"
   1496msgstr " Sẵn sàng xóa file/thư mục này?"
  14981497
  14991498#: filemanager.h:291
  15001499msgid "Can't remove file/dir !"
  1501 msgstr "Không thể mở file"
   1500msgstr "Không thể mở file"
  15021501
  15031502#: filemanager.h:331
  15041503msgid "Can't show this file!"
  1505 msgstr "Không thể hiển thị file này"
   1504msgstr "Không thể hiển thị file này"
  15061505
  15071506#: filemanager.h:355 mc_internetbrowser.h:41 mc_wetterinfo.h:41 tithek.h:1372
  15081507msgid "Registration needed, please contact Atemio !"
  1509 msgstr "Vui lòng liên hệ nhà cung cấp"
   1508msgstr "Vui lòng liên hệ nhà cung cấp"
  15101509
  15111510#: global.h:6385 keyactions.h:241
  15121511msgid "ERROR cant read res"
  1513 msgstr "Lỗi không thể đọc"
   1512msgstr "Lỗi không thể đọc"
  15141513
  15151514#: gmediarender.h:109
  15161515msgid "Servername"
  1517 msgstr "Tên server"
   1516msgstr "Tên server"
  15181517
  15191518#: gmediarender.h:113
   
  15231522#: gmultiepg.h:546 gmultiepg.h:746
  15241523msgid "GRAPHIC MULTI EPG - Bouquets"
  1525 msgstr "Nhóm lịch chÆ°Æ¡ng trình"
   1524msgstr "Nhóm lịch chương trình"
  15261525
  15271526#: gmultiepg.h:559
  15281527msgid "GRAPHIC MULTI EPG - Channel"
  1529 msgstr "Nhóm lịch chÆ°Æ¡ng trình"
   1528msgstr "Nhóm lịch chương trình"
  15301529
  15311530#: gmultiepg.h:572
  15321531msgid "GRAPHIC MULTI EPG - Satellites"
  1533 msgstr "Nhóm lịch chÆ°Æ¡ng trình"
   1532msgstr "Nhóm lịch chương trình"
  15341533
  15351534#: gmultiepg.h:585
  15361535msgid "GRAPHIC MULTI EPG - Provider"
  1537 msgstr "Nhóm lịch chÆ°Æ¡ng trình"
   1536msgstr "Nhóm lịch chương trình"
  15381537
  15391538#: gmultiepg.h:598
  15401539msgid "GRAPHIC MULTI EPG - All Channels"
  1541 msgstr "EPG – Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình"
   1540msgstr "EPG – Tất cả các chương trình"
  15421541
  15431542#: harddisk.h:126 harddisk.h:127
  15441543msgid "Harddisk Format - Filesystem"
  1545 msgstr "Định dạng ổ cứng – Danh sách các thiết bị"
   1544msgstr "Định dạng ổ cứng – Danh sách các thiết bị"
  15461545
  15471546#: harddisk.h:165 plugins_mc_skin.xml.h:18 skins_mc_skin.xml.h:18
  15481547msgid "default"
  1549 msgstr "mặc định"
   1548msgstr "mặc định"
  15501549
  15511550#: harddisk.h:213 harddisk.h:214
  15521551msgid "Harddisk Configure"
  1553 msgstr "Cấu hình ổ cứng"
   1552msgstr "Cấu hình ổ cứng"
  15541553
  15551554#: harddisk.h:225 harddisk.h:715
  15561555msgid "use medium for record"
  1557 msgstr "sá»­ dụng công cụ để ghi"
   1556msgstr "sử dụng công cụ để ghi"
  15581557
  15591558#: harddisk.h:230
  15601559msgid "del medium for record"
  1561 msgstr "không sá»­ dụng cho việc ghi"
   1560msgstr "không sử dụng cho việc ghi"
  15621561
  15631562#: harddisk.h:235 harddisk.h:720
  15641563msgid "use medium for extension"
  1565 msgstr "sá»­ dụng công cụ để mở rộng"
   1564msgstr "sử dụng công cụ để mở rộng"
  15661565
  15671566#: harddisk.h:240
  15681567msgid "del medium for extension"
  1569 msgstr "không sá»­ dụng cho phần mở rộng"
   1568msgstr "không sử dụng cho phần mở rộng"
  15701569
  15711570#: harddisk.h:245 harddisk.h:722
  15721571msgid "use medium for swap"
  1573 msgstr "Sá»­ dụng công cụ để hoán đổi"
   1572msgstr "Sử dụng công cụ để hoán đổi"
  15741573
  15751574#: harddisk.h:250
  15761575msgid "del medium for swap"
  1577 msgstr "không sá»­ dụng cho các tập tin trao đổi"
   1576msgstr "không sử dụng cho các tập tin trao đổi"
  15781577
  15791578#: harddisk.h:255 harddisk.h:724
  15801579msgid "use medium for backup"
  1581 msgstr "sá»­ dụng công cụ để sao lÆ°u"
   1580msgstr "sử dụng công cụ để sao lưu"
  15821581
  15831582#: harddisk.h:260
  15841583msgid "del medium for backup"
  1585 msgstr " không sá»­ dụng cho sao luÆ° dữ liệu"
   1584msgstr " không sử dụng cho sao luư dữ liệu"
  15861585
  15871586#: harddisk.h:345
  15881587msgid "Are you sure you want to delete this directory?"
  1589 msgstr "Bạn chắc chắn muốn xóa thÆ° mục này ?"
   1588msgstr "Bạn chắc chắn muốn xóa thư mục này ?"
  15901589
  15911590#: harddisk.h:350
   
  15971596#: harddisk.h:377
  15981597msgid "can't create or delete directory"
  1599 msgstr "Không thể tạo hoặc xóa thÆ° mục"
   1598msgstr "Không thể tạo hoặc xóa thư mục"
  16001599
  16011600#: harddisk.h:381
  16021601msgid "succesfull create or delelete directory"
  1603 msgstr "tạo hoặc xóa thÆ° má»±c thành công"
   1602msgstr "tạo hoặc xóa thư mực thành công"
  16041603
  16051604#: harddisk.h:433 skin_default_skin.xml.h:262
  16061605msgid "Harddisk"
  1607 msgstr "Ổ cứng"
   1606msgstr "Ổ cứng"
  16081607
  16091608#: harddisk.h:433
  16101609msgid "sorry found no harddisk"
  1611 msgstr "xin lỗi không tìm thấy ổ cứng"
   1610msgstr "xin lỗi không tìm thấy ổ cứng"
  16121611
  16131612#: harddisk.h:441 harddisk.h:442
  16141613msgid "Harddisk Format - List Devices"
  1615 msgstr "Định dạng ổ cứng – Danh sách các thiết bị"
   1614msgstr "Định dạng ổ cứng – Danh sách các thiết bị"
  16161615
  16171616#: harddisk.h:446 harddisk.h:447
  16181617msgid "Harddisk Fsck - List Devices"
  1619 msgstr "Ổ cứng – Danh sách các thiết bị"
   1618msgstr "Ổ cứng – Danh sách các thiết bị"
  16201619
  16211620#: harddisk.h:451 harddisk.h:452
  16221621msgid "Harddisk Configure - List Devices"
  1623 msgstr "Danh mục ổ cứng"
   1622msgstr "Danh mục ổ cứng"
  16241623
  16251624#: harddisk.h:470
   
  16331632#: harddisk.h:495
  16341633msgid "ext"
  1635 msgstr "Tiếp theo"
   1634msgstr "Tiếp theo"
  16361635
  16371636#: harddisk.h:507
  16381637msgid "swap"
  1639 msgstr "trao đổi"
   1638msgstr "trao đổi"
  16401639
  16411640#: harddisk.h:519
  16421641msgid "backup"
  1643 msgstr "Sao lÆ°u"
   1642msgstr "Sao lưu"
  16441643
  16451644#: harddisk.h:531 rectimer.h:1028
   
  16591658"Box reboots after format"
  16601659msgstr ""
  1661 "Bạn có muốn xóa tất cả các phân vùng\n"
  1662 "trên thiết bị này và tạo một phân vùng mới ?\n"
  1663 "Đầu thu sẽ khởi động lại sau khi định dạng."
   1660"Bạn có muốn xóa tất cả các phân vùng\n"
   1661"trên thiết bị này và tạo một phân vùng mới ?\n"
   1662"Đầu thu sẽ khởi động lại sau khi định dạng."
  16641663
  16651664#: harddisk.h:666
   
  16681667"Box reboots after format"
  16691668msgstr ""
  1670 "Bạn muốn định dạng phân vùng này?\n"
  1671 " Đầu thu sẽ khởi động lại sau khi định dạng."
   1669"Bạn muốn định dạng phân vùng này?\n"
   1670" Đầu thu sẽ khởi động lại sau khi định dạng."
  16721671
  16731672#: harddisk.h:784
   
  16881687"Box reboots after check"
  16891688msgstr ""
  1690 "Bạn muốn kiể tra phân vùng này?\n"
  1691 " Đầu thu sẽ khởi động lại sau khi kiểm tra."
   1689"Bạn muốn kiể tra phân vùng này?\n"
   1690" Đầu thu sẽ khởi động lại sau khi kiểm tra."
  16921691
  16931692#: harddisk.h:867 harddisk.h:868
  16941693msgid "Harddisk Sleep"
  1695 msgstr "Ổ cứng"
   1694msgstr "Ổ cứng"
  16961695
  16971696#: harddisk.h:874 skin_default_skin.xml.h:651
  16981697msgid "Time to sleep"
  1699 msgstr "Thời gian tắt"
   1698msgstr "Thời gian tắt"
  17001699
  17011700#: harddisk.h:876
   
  17271726#: hbbtv.h:742
  17281727msgid "Channel HBBTV"
  1729 msgstr "ChÆ°Æ¡ng trình"
   1728msgstr "Chương trình"
  17301729
  17311730#: hwtest.h:88
   
  17391738#: hwtest.h:98
  17401739msgid "can't create new transponer"
  1741 msgstr "Không dò được kênh"
   1740msgstr "Không dò được kênh"
  17421741
  17431742#: hwtest.h:103
   
  17511750#: hwtest.h:113
  17521751msgid "can't create new channel"
  1753 msgstr "Không dò được kênh"
   1752msgstr "Không dò được kênh"
  17541753
  17551754#: hwtest.h:153 hwtest.h:195
   
  17671766#: hwtest.h:176 hwtest.h:220
  17681767msgid "Front Display"
  1769 msgstr "Hiển thị VF"
   1768msgstr "Hiển thị VF"
  17701769
  17711770#: hwtest.h:177 hwtest.h:239
   
  17821781#: skins_panel_skin.xml.h:18 system_infos.h:91
  17831782msgid "Network"
  1784 msgstr "Mạng"
   1783msgstr "Mng"
  17851784
  17861785#: hwtest.h:182 hwtest.h:416
  17871786msgid "USB Port"
  1788 msgstr "cổng"
   1787msgstr "cng"
  17891788
  17901789#: hwtest.h:183 hwtest.h:460
   
  18181817#: hwtest.h:267
  18191818msgid "Color Bar"
  1820 msgstr " Định dạng màu "
   1819msgstr " Định dạng màu "
  18211820
  18221821#: hwtest.h:279 tmc.h:702
  18231822msgid "RED"
  1824 msgstr "TẢI LẠI"
   1823msgstr "TẢI LẠI"
  18251824
  18261825#: hwtest.h:284
  18271826msgid "GREEN"
  1828 msgstr "màu xanh"
   1827msgstr "màu xanh"
  18291828
  18301829#: hwtest.h:289
  18311830msgid "BLUE"
  1832 msgstr "màu xanh da trời"
   1831msgstr "màu xanh da trời"
  18331832
  18341833#: hwtest.h:305
   
  19341933#: imdbapi.h:200 imdb.h:626 tmdb.h:759
  19351934msgid "Error, Internet Connection not found"
  1936 msgstr "Lỗi, Không tìm thấy kết nối mạng"
   1935msgstr "Lỗi, Không tìm thấy kết nối mạng"
  19371936
  19381937#: inadyn.h:188
  19391938msgid "DYNDNS started."
  1940 msgstr "bắt đầu DYNDNS"
   1939msgstr "bắt đầu DYNDNS"
  19411940
  19421941#: inadyn.h:190
   
  19451944"Please check your config."
  19461945msgstr ""
  1947 "DYNDNS không bắt đầu,\n"
  1948 "vui lòng kiểm tra lại cấu hình."
   1946"DYNDNS không bắt đầu,\n"
   1947"vui lòng kiểm tra lại cấu hình."
  19491948
  19501949#: inadyn.h:200
  19511950msgid "DYNDNS now stopped"
  1952 msgstr "DYNDNS đã dừng"
   1951msgstr "DYNDNS đã dừng"
  19531952
  19541953#: info.h:23
   
  19661965#: info.h:27 plugins_tmc_skin.xml.h:9 skins_tmc_skin.xml.h:9 titan.c:960
  19671966msgid "Info"
  1968 msgstr "Thông tin"
   1967msgstr "Thông tin"
  19691968
  19701969#: info.h:48 info.h:64 info.h:91 plugins_panel_skin.xml.h:17
  19711970#: skins_panel_skin.xml.h:17
  19721971msgid "Infos"
  1973 msgstr " Thông tin "
   1972msgstr " Thông tin "
  19741973
  19751974#: instar.h:196 instar.h:208
  19761975msgid "aus"
  1977 msgstr "hỏi"
   1976msgstr "hi"
  19781977
  19791978#: instar.h:197 instar.h:209
  19801979msgid "ein"
  1981 msgstr "Mật khẩu"
   1980msgstr "Mật khẩu"
  19821981
  19831982#: keyactions.h:21 settings_bluebutton.h:15 settings_pluginbutton.h:12
  19841983#: settings_pluginbutton.h:44 settings_redbutton.h:12 settings_redbutton.h:44
  19851984msgid "Extensions List"
  1986 msgstr "Danh sách mở rộng"
   1985msgstr "Danh sách mở rộng"
  19871986
  19881987#: keyactions.h:22 settings_pluginbutton.h:13 settings_redbutton.h:13
  19891988msgid "Auto Resolution"
  1990 msgstr "Độ phân giải tá»± động"
   1989msgstr "Độ phân giải tự động"
  19911990
  19921991#: keyactions.h:23 settings_bluebutton.h:12 settings_bluebutton.h:43
   
  20032002#: settings_redbutton.h:19
  20042003msgid "Sleep Timer"
  2005 msgstr "Tắt bộ định thời"
   2004msgstr "Tắt bộ định thời"
  20062005
  20072006#: keyactions.h:28 settings_bluebutton.h:19 settings_pluginbutton.h:20
  20082007#: settings_redbutton.h:20 skin_default_skin.xml.h:134
  20092008msgid "Child Protection"
  2010 msgstr "Khóa trẻ em"
   2009msgstr "Khóa trẻ em"
  20112010
  20122011#: keyactions.h:29 settings_bluebutton.h:20 settings_pluginbutton.h:21
  20132012#: settings_redbutton.h:21 videomode.h:17 videomode.h:34
  20142013msgid "Subchannel"
  2015 msgstr "Các chÆ°Æ¡ng trình phụ"
   2014msgstr "Các chương trình phụ"
  20162015
  20172016#: keyactions.h:30 play.h:702 settings_bluebutton.h:21
   
  20192018#: skin_default_skin.xml.h:191
  20202019msgid "Downloads"
  2021 msgstr "Tải về lỗi"
   2020msgstr "Tải về lỗi"
  20222021
  20232022#: keyactions.h:35
  20242023msgid "Key Action - Plugins"
  2025 msgstr "Nút màu đỏ - Plugins "
   2024msgstr "Nút màu đỏ - Plugins "
  20262025
  20272026#: keyactions.h:38 play.h:646
  20282027msgid "MediaDB Scan Info"
  2029 msgstr "Thông tin quét MediaDB"
   2028msgstr "Thông tin quét MediaDB"
  20302029
  20312030#: kinox.h:292 movie4k.h:720 movie4k.h:846 movie4k.h:960 solarmovie.h:443
   
  20392038#: language.h:49
  20402039msgid "Change language needs reboot"
  2041 msgstr "Thay đổi ngôn ngữ cần khởi động lại!"
   2040msgstr "Thay đổi ngôn ngữ cần khởi động lại!"
  20422041
  20432042#: lnbconfig.h:137 skin_default_skin.xml.h:448
  20442043msgid "Polarization"
  2045 msgstr "Phân cá»±c"
   2044msgstr "Phân cực"
  20462045
  20472046#: lnbconfig.h:138
   
  20672066#: lnbconfig.h:149 rectimer.h:1055
  20682067msgid "user defined"
  2069 msgstr "Định nghÄ©a người dùng"
   2068msgstr "Định nghĩa người dùng"
  20702069
  20712070#: lnbconfig.h:150
  20722071msgid "unicable"
  2073 msgstr "Bật"
   2072msgstr "Bt"
  20742073
  20752074#: lnbconfig.h:151
  20762075msgid "user unicable"
  2077 msgstr "tên người dùng"
   2076msgstr "tên người dùng"
  20782077
  20792078#: marker.h:215
  20802079msgid "ERROR... can't set marker in this file"
  2081 msgstr "Lỗi… không thể thiết lập nhà sản xuất trong file này"
   2080msgstr "Lỗi… không thể thiết lập nhà sản xuất trong file này"
  20822081
  20832082#: marker.h:229
  20842083msgid "Marker has been set."
  2085 msgstr "Đã thiết lập nhà sản xuất"
   2084msgstr "Đã thiết lập nhà sản xuất"
  20862085
  20872086#: mc_audioplayer.h:328 mc_main.h:200 mc_pictureplayer.h:119
   
  20952094#: mc_videoplayer.h:421
  20962095msgid "Repeat-On"
  2097 msgstr "Lập lại"
   2096msgstr "Lập lại"
  20982097
  20992098#: mc_audioplayer.h:410 mc_audioplayer.h:560 mc_global.h:1081
   
  21012100#: mc_videoplayer.h:659 plugins_mc_skin.xml.h:48 skins_mc_skin.xml.h:48
  21022101msgid "Repeat"
  2103 msgstr "Lặp lại"
   2102msgstr "Lặp lại"
  21042103
  21052104#: mc_audioplayer.h:515 mc_audioplayer.h:558 mc_audioplayer.h:678
   
  21082107#: plugins_mc_skin.xml.h:27 skins_mc_skin.xml.h:27
  21092108msgid "Filelist-Mode"
  2110 msgstr "Chế độ danh sách tập tin"
   2109msgstr "Chế độ danh sách tập tin"
  21112110
  21122111#: mc_audioplayer.h:559 mc_global.h:558 mc_global.h:586 mc_global.h:1076
   
  21142113#: skins_mc_skin.xml.h:47
  21152114msgid "Random"
  2116 msgstr "Ngẫu nhiên"
   2115msgstr "Ngẫu nhiên"
  21172116
  21182117#: mc_audioplayer.h:580 mc_pictureplayer.h:336 mc_videoplayer.h:699
  21192118msgid "Playlist-Mode"
  2120 msgstr " Danh sách phát – Chế độ"
   2119msgstr " Danh sách phát – Chế độ"
  21212120
  21222121#: mc_audioplayer_settings.h:36 mc_pictureplayer_settings.h:51
   
  21242123#: skins_mc_skin.xml.h:14
  21252124msgid "big"
  2126 msgstr "lớn"
   2125msgstr "ln"
  21272126
  21282127#: mc_audioplayer_settings.h:37 mc_pictureplayer_settings.h:52
   
  21392138#: mc_videoplayer_settings.h:35
  21402139msgid "size (default)"
  2141 msgstr "kích thước (mặc định)"
   2140msgstr "kích thước (mặc định)"
  21422141
  21432142#: mc_audioplayer_settings.h:40 mc_pictureplayer_settings.h:55
  21442143#: mc_videoplayer_settings.h:36
  21452144msgid "datetime"
  2146 msgstr "ngày giờ"
   2145msgstr "ngày giờ"
  21472146
  21482147#: mc_dateibrowser.h:38
  21492148msgid "Install File Manager Tpk first !"
  2150 msgstr "cài đặt trình duyệt web"
   2149msgstr "cài đặt trình duyệt web"
  21512150
  21522151#: mc_global.h:270 mc_global.h:338 mc_global.h:413 mc_global.h:700
   
  21542153#: skins_mc_skin.xml.h:45
  21552154msgid "Playlist"
  2156 msgstr "danh sách phát"
   2155msgstr "danh sách phát"
  21572156
  21582157#: mc_global.h:547 mc_global.h:575 mc_global.h:1074
  21592158msgid "Random-On"
  2160 msgstr "Ngẫu nhiên-Bật"
   2159msgstr "Ngẫu nhiên-Bật"
  21612160
  21622161#: mc_global.h:606 mc_global.h:615
  21632162msgid "Load Playlist"
  2164 msgstr "Tải danh sách"
   2163msgstr "Tải danh sách"
  21652164
  21662165#: mc_global.h:607
  21672166msgid "Edit Playlist"
  2168 msgstr "Chỉnh sá»­a danh sách"
   2167msgstr "Chỉnh sửa danh sách"
  21692168
  21702169#: mc_internetbrowser.h:38
  21712170msgid "Install netsurf Internetbrowser Tpk first !"
  2172 msgstr "cài đặt trình duyệt web"
   2171msgstr "cài đặt trình duyệt web"
  21732172
  21742173#: mc_main.h:37 mc_main.h:42 mc_main.h:47 mc_main.h:73 mc_main.h:78
  21752174msgid "comming soon"
  2176 msgstr "sắp đến"
   2175msgstr "sắp đến"
  21772176
  21782177#: mc_main.h:209 menu.h:153 panel_main.h:29 panel_main.h:135
  21792178msgid "Menu not implemented !"
  2180 msgstr "Không thá»±c hiện được!"
   2179msgstr "Không thực hiện được!"
  21812180
  21822181#: mc_mediathek.h:37
  21832182msgid "Install Tithek Tpk first !"
  2184 msgstr "cài đặt trình duyệt web"
   2183msgstr "cài đặt trình duyệt web"
  21852184
  21862185#: mc_pictureplayer_settings.h:29 panel_settings_autostart.h:60
   
  21882187#: settings_autostart.h:163
  21892188msgid "low"
  2190 msgstr "thấp"
   2189msgstr "thp"
  21912190
  21922191#: mc_pictureplayer_settings.h:30 moduleconfig.h:247
  21932192msgid "middle"
  2194 msgstr "trung bình"
   2193msgstr "trung bình"
  21952194
  21962195#: mc_pictureplayer_settings.h:31
  21972196msgid "best"
  2198 msgstr "tốt nhất"
   2197msgstr "tốt nhất"
  21992198
  22002199#: mc_pictureplayer_settings.h:59 mc_pictureplayer_settings.h:65
   
  22292228#: mc_settings.h:13
  22302229msgid "transparent (mvi)"
  2231 msgstr "Độ trong suốt"
   2230msgstr "Độ trong suốt"
  22322231
  22332232#: mc_settings.h:14
   
  22412240#: mc_videoplayer.h:892 player.h:99
  22422241msgid "Start at last position ?"
  2243 msgstr "Bắt đầu ở vị trí cuối cùng ?"
   2242msgstr "Bắt đầu ở vị trí cuối cùng ?"
  22442243
  22452244#: mc_videoplayer_settings.h:54
   
  22612260#: mc_videoplayer_settings.h:58
  22622261msgid "5s (default)"
  2263 msgstr "kích thước (mặc định)"
   2262msgstr "kích thước (mặc định)"
  22642263
  22652264#: mc_wetterinfo.h:38
  22662265msgid "Install Weather Tpk first !"
  2267 msgstr "cài đặt trình duyệt web"
   2266msgstr "cài đặt trình duyệt web"
  22682267
  22692268#: mediadbedit.h:75
   
  22932292#: mediadb.h:1080 play.h:557 skin_default_skin.xml.h:172
  22942293msgid "Delete MediaDB before scan"
  2295 msgstr "Xóa MediaDB trước khi dò"
   2294msgstr "Xóa MediaDB trước khi dò"
  22962295
  22972296#: mediadb.h:1087 play.h:564 skin_default_skin.xml.h:173
  22982297msgid "Delete unused entrys before scan"
  2299 msgstr "Xóa dữ liệu không sá»­ dụng trước khi dò"
   2298msgstr "Xóa dữ liệu không sử dụng trước khi dò"
  23002299
  23012300#: mediadb.h:1094 play.h:571
  23022301msgid "scan Directory"
  2303 msgstr "Quét thÆ° mục"
   2302msgstr "Quét thư mục"
  23042303
  23052304#: mediadb.h:1098 play.h:575
  23062305msgid "MediaDB place"
  2307 msgstr "Vị trí MediaDB"
   2306msgstr "Vị trí MediaDB"
  23082307
  23092308#: mediadb.h:1102 play.h:579
  23102309msgid "MediaDB Debug"
  2311 msgstr "Chế độ gỡ lỗi MediaDB"
   2310msgstr "Chế độ gỡ lỗi MediaDB"
  23122311
  23132312#: mediadb.h:1109 play.h:586 skin_default_skin.xml.h:100
  23142313msgid "Backdrop Download Count"
  2315 msgstr "Số lượt tải hình nền"
   2314msgstr "Số lượt tải hình nền"
  23162315
  23172316#: mediadb.h:1112 mediadbsettings.h:55 play.h:589 plugins_mc_skin.xml.h:6
  23182317#: skins_mc_skin.xml.h:6 tmc.h:539
  23192318msgid "all"
  2320 msgstr "tất cả"
   2319msgstr "tất cả"
  23212320
  23222321#: mediadb.h:1477
  23232322msgid "MediaDB scan finished"
  2324 msgstr "Tìm kiếm MediaDB hoàn thành"
   2323msgstr "Tìm kiếm MediaDB hoàn thành"
  23252324
  23262325#: mediadb.h:2439 plugins_mc_skin.xml.h:24 skins_mc_skin.xml.h:24
  23272326msgid "file"
  2328 msgstr "tập tin"
   2327msgstr "tp tin"
  23292328
  23302329#: mediadb.h:2443
  23312330msgid "path"
  2332 msgstr "ThÆ° mục phim"
   2331msgstr "Thư mục phim"
  23332332
  23342333#: mediadb.h:2447
  23352334msgid "title"
  2336 msgstr "Phụ đề"
   2335msgstr "Phụ đề"
  23372336
  23382337#: mediadb.h:2451
   
  24102409"Press OK to create it"
  24112410msgstr ""
  2412 " Không tìm thấy thÆ° mục media!\n"
  2413 " ấn Ok để tạo!"
   2411" Không tìm thấy thư mục media!\n"
   2412" ấn Ok để tạo!"
  24142413
  24152414#: menu.h:884 menu.h:886 skin_default_skin.xml.h:531
  24162415msgid "Save Settings"
  2417 msgstr "LÆ°u các thiết lập"
   2416msgstr "Lưu các thiết lập"
  24182417
  24192418#: menu.h:884
  24202419msgid "Error in Save Settings"
  2421 msgstr "LÆ°u các thiết lập"
   2420msgstr "Lưu các thiết lập"
  24222421
  24232422#: menu.h:886
  24242423msgid "Settings succesfull saved"
  2425 msgstr "Đã lÆ°u các thiết lập"
   2424msgstr "Đã lưu các thiết lập"
  24262425
  24272426#: moduleconfig.h:159
   
  24312430#: moduleconfig.h:168
  24322431msgid "activate"
  2433 msgstr "Tắt"
   2432msgstr "Tt"
  24342433
  24352434#: moduleconfig.h:169
  24362435msgid "deaktivate"
  2437 msgstr "tắt"
   2436msgstr "tt"
  24382437
  24392438#: moduleconfig.h:350
   
  24432442#: moduleconfig.h:354
  24442443msgid "empty"
  2445 msgstr "trống"
   2444msgstr "trng"
  24462445
  24472446#: moduleconfig.h:356
  24482447msgid "initializing"
  2449 msgstr "khởi tạo"
   2448msgstr "khởi tạo"
  24502449
  24512450#: moduleconfig.h:358
  24522451msgid "ready"
  2453 msgstr "sẵn sàng"
   2452msgstr "sẵn sàng"
  24542453
  24552454#: moduleconfig.h:373
  24562455msgid "Module Type"
  2457 msgstr "Loại môđun"
   2456msgstr "Loại môđun"
  24582457
  24592458#: moduleconfig.h:374
  24602459msgid "Single Service"
  2461 msgstr "Một dịch vụ"
   2460msgstr "Một dịch vụ"
  24622461
  24632462#: moduleconfig.h:375
  24642463msgid "Multiple Service"
  2465 msgstr "Nhiều dịch vụ"
   2464msgstr "Nhiều dịch vụ"
  24662465
  24672466#: multiepg.h:437 multiepg.h:627
  24682467msgid "MULTI EPG - Bouquets"
  2469 msgstr "Nhóm lịch chÆ°Æ¡ng trình"
   2468msgstr "Nhóm lịch chương trình"
  24702469
  24712470#: multiepg.h:450
  24722471msgid "MULTI EPG - Channel"
  2473 msgstr "EPG – Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình"
   2472msgstr "EPG – Tất cả các chương trình"
  24742473
  24752474#: multiepg.h:463
  24762475msgid "MULTI EPG - Satellites"
  2477 msgstr "EPG – Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình"
   2476msgstr "EPG – Tất cả các chương trình"
  24782477
  24792478#: multiepg.h:476
   
  24832482#: multiepg.h:489
  24842483msgid "MULTI EPG - All Channels"
  2485 msgstr "EPG – Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình"
   2484msgstr "EPG – Tất cả các chương trình"
  24862485
  24872486#: networkbrowser.h:944
   
  24962495#: networkbrowser.h:1009 networkbrowser.h:1025
  24972496msgid "Anonymous login successful"
  2498 msgstr "Tải thành công !"
   2497msgstr "Tải thành công !"
  24992498
  25002499#: networkbrowser.h:1160 networkbrowser.h:1161
  25012500msgid "Scanning Network Shares, please wait !!"
  2502 msgstr "Dò mạng chia sẻ, vui long đợi !!"
   2501msgstr "Dò mạng chia sẻ, vui long đợi !!"
  25032502
  25042503#: networkbrowser.h:1181
  25052504msgid "Networkbrowser - show scanned DNS-Shares"
  2506 msgstr "Trình duyệt mạng – Dò DNS-Chia sẻ"
   2505msgstr "Trình duyệt mạng – Dò DNS-Chia sẻ"
  25072506
  25082507#: networkbrowser.h:1189
   
  25122511#: networkbrowser.h:1207
  25132512msgid "Networkbrowser - show scanned cifs/nfs-Shares"
  2514 msgstr "Trình duyệt mạng – Dò cifs/nfs-Chia sẻ "
   2513msgstr "Trình duyệt mạng – Dò cifs/nfs-Chia sẻ "
  25152514
  25162515#: networkbrowser.h:1340
  25172516msgid "Add Cifs Network Share"
  2518 msgstr "Thêm mạng chia sẻ Nfs"
   2517msgstr "Thêm mạng chia sẻ Nfs"
  25192518
  25202519#: networkbrowser.h:1390
  25212520msgid "Add Nfs Network Share"
  2522 msgstr "Thêm mạng chia sẻ Nfs"
   2521msgstr "Thêm mạng chia sẻ Nfs"
  25232522
  25242523#: networkbrowser.h:1430
  25252524msgid "Add Ftpfs Network Share"
  2526 msgstr "Thêm mạng chia sẻ Ftpfs"
   2525msgstr "Thêm mạng chia sẻ Ftpfs"
  25272526
  25282527#: networkbrowser.h:1559
   
  25322531#: networkbrowser.h:1560
  25332532msgid "nfs"
  2534 msgstr "thông tin"
   2533msgstr "thông tin"
  25352534
  25362535#: networkbrowser.h:1561
   
  25442543#: networkbrowser.h:1597
  25452544msgid "ssl_control"
  2546 msgstr "Điều khiển quạt"
   2545msgstr "Điều khiển quạt"
  25472546
  25482547#: networkbrowser.h:1598 plugins_networkbrowser_skin.xml.h:28
   
  25812580#: networkbrowser.h:1743
  25822581msgid "Sharename can't be empty!"
  2583 msgstr "Tên không được để trống!"
   2582msgstr "Tên không được để trống!"
  25842583
  25852584#: networkbrowser.h:1750
  25862585msgid "A mount entry with this name already exists!"
  2587 msgstr "Tên đã tồn tại!"
   2586msgstr "Tên đã tồn tại!"
  25882587
  25892588#: networkbrowser.h:1755
  25902589msgid "Are you sure you want to save this network mount?"
  2591 msgstr "Bạn có muốn lÆ°u lại không?"
   2590msgstr "Bạn có muốn lưu lại không?"
  25922591
  25932592#: networkbrowser.h:1875
  25942593msgid "Networkbrowser - show Shares"
  2595 msgstr "Trình duyệt web"
   2594msgstr "Trình duyệt web"
  25962595
  25972596#: networkbrowser.h:1907
  25982597msgid "Are you sure you want remove this share?"
  2599 msgstr "Bạn có muốn xóa chia sẻ này?"
   2598msgstr "Bạn có muốn xóa chia sẻ này?"
  26002599
  26012600#: network.h:256 network.h:257
   
  26092608#: network.h:284
  26102609msgid "comming soon..."
  2611 msgstr " sắp đến..."
   2610msgstr " sắp đến..."
  26122611
  26132612#: network.h:295
  26142613msgid "Restart Network ?"
  2615 msgstr "Khởi động lại mạng?"
   2614msgstr "Khởi động lại mạng?"
  26162615
  26172616#: network.h:297
  26182617msgid "Aktivate new network config ?"
  2619 msgstr " Kích hoạt tính năng thiết lập mạng mới?"
   2618msgstr " Kích hoạt tính năng thiết lập mạng mới?"
  26202619
  26212620#: network.h:335
  26222621msgid "Restart Network"
  2623 msgstr " Khởi động lại mạng"
   2622msgstr " Khởi động lại mạng"
  26242623
  26252624#: network.h:389
   
  26332632#: network.h:426
  26342633msgid "save network settings ?"
  2635 msgstr "lÆ°u thiết lập mạng?"
   2634msgstr "lưu thiết lập mạng?"
  26362635
  26372636#: network.h:558
  26382637msgid "Can't change hostname !"
  2639 msgstr "không có tín hiệu"
   2638msgstr "không có tín hiệu"
  26402639
  26412640#: network.h:679
  26422641msgid "NONE"
  2643 msgstr "không"
   2642msgstr "không"
  26442643
  26452644#: network.h:680
   
  26572656#: network.h:766
  26582657msgid "deaktivate ethernet interface ?"
  2659 msgstr "Tắt giao diện mạng ?"
   2658msgstr "Tắt giao diện mạng ?"
  26602659
  26612660#: network.h:774
  26622661msgid "Start Wlan ?"
  2663 msgstr "Bắt đầu Wlan ?"
   2662msgstr "Bắt đầu Wlan ?"
  26642663
  26652664#: network.h:800
   
  26682667" You can now configure the new interface."
  26692668msgstr ""
  2670 "bắt đầu WLAN.\n"
  2671 "bạn có thể cấu hình giao diện mới"
   2669"bắt đầu WLAN.\n"
   2670"bạn có thể cấu hình giao diện mới"
  26722671
  26732672#: network.h:804
   
  26762675"Please check your config."
  26772676msgstr ""
  2678 "WLAN không bắt đầu\n"
  2679 "Vui lòng kiểm tra lại cấu hình mạng."
   2677"WLAN không bắt đầu\n"
   2678"Vui lòng kiểm tra lại cấu hình mạng."
  26802679
  26812680#: network.h:827
  26822681msgid "searching..."
  2683 msgstr "Đang tìm kiếm..."
   2682msgstr "Đang tìm kiếm..."
  26842683
  26852684#: network.h:858
  26862685msgid "WLAN now stopped"
  2687 msgstr "Dừng WLAN"
   2686msgstr "Dng WLAN"
  26882687
  26892688#: network.h:865
   
  27072706#: network.h:887
  27082707msgid "WLAN Info"
  2709 msgstr "Thông tin"
   2708msgstr "Thông tin"
  27102709
  27112710#: optimize.h:253
  27122711msgid "hold"
  2713 msgstr "giữ"
   2712msgstr "gi"
  27142713
  27152714#: optimize.h:254 skin_default_skin.xml.h:170
  27162715msgid "delete"
  2717 msgstr "xóa"
   2716msgstr "xóa"
  27182717
  27192718#: optimize.h:264
  27202719msgid "SatCount: "
  2721 msgstr "số lượng vệ tinh: "
   2720msgstr "số lượng vệ tinh: "
  27222721
  27232722#: optimize.h:272 scan.h:1544
  27242723msgid "Transponder: "
  2725 msgstr "Bộ pháp đáp:"
   2724msgstr "Bộ pháp đáp:"
  27262725
  27272726#: optimize.h:280
  27282727msgid "ChannelCount: "
  2729 msgstr "số lượng kênh: "
   2728msgstr "số lượng kênh: "
  27302729
  27312730#: optimize.h:288
  27322731msgid "BouquetCount: "
  2733 msgstr "số lượng nhóm: "
   2732msgstr "số lượng nhóm: "
  27342733
  27352734#: optimize.h:296
  27362735msgid "BouquetEntrys: "
  2737 msgstr "nhập số nhóm: "
   2736msgstr "nhập số nhóm: "
  27382737
  27392738#: optimize.h:304
  27402739msgid "EpgChannels: "
  2741 msgstr "lịch chÆ°Æ¡ng trình kênh: "
   2740msgstr "lịch chương trình kênh: "
  27422741
  27432742#: optimize.h:312
  27442743msgid "ProviderCount: "
  2745 msgstr "số lượng nhà cung cấp: "
   2744msgstr "số lượng nhà cung cấp: "
  27462745
  27472746#: panel_settings_autostart.h:26 panel_settings_autostart.h:104
  27482747msgid "Autostart Defaults"
  2749 msgstr "tá»± động bắt đầu danh sách"
   2748msgstr "tự động bắt đầu danh sách"
  27502749
  27512750#: panel_settings_autostart.h:34 settings_autostart.h:25
  27522751msgid "fsckroot"
  2753 msgstr "gốc fsck"
   2752msgstr "gc fsck"
  27542753
  27552754#: panel_settings_autostart.h:44 settings_autostart.h:35
  27562755msgid "bootstop"
  2757 msgstr "Dừng khởi động"
   2756msgstr "Dừng khởi động"
  27582757
  27592758#: panel_settings_autostart.h:59 settings_autostart.h:50
   
  27682767#: panel_settings_autostart.h:69 settings_autostart.h:60
  27692768msgid "showip"
  2770 msgstr "hiển thị địa chỉ ip"
   2769msgstr "hiển thị địa chỉ ip"
  27712770
  27722771#: panel_settings_autostart.h:70 settings_autostart.h:61
   
  27802779#: panel_settings_autostart.h:78 settings_autostart.h:69
  27812780msgid "updatelist"
  2782 msgstr "Danh sách cập nhật"
   2781msgstr "Danh sách cập nhật"
  27832782
  27842783#: panel_settings_autostart.h:95 settings_autostart.h:86
  27852784msgid "useUnknown910"
  2786 msgstr "không biết"
   2785msgstr "không biết"
  27872786
  27882787#: panel_settings_autostart.h:112 settings_autostart.h:143
  27892788msgid "Old Audiofw"
  2790 msgstr "Firmware audio cÅ© "
   2789msgstr "Firmware audio cũ "
  27912790
  27922791#: panel_settings_autostart.h:122 settings_autostart.h:153
  27932792msgid "No Audiosync"
  2794 msgstr "không đồng bộ audio"
   2793msgstr "không đồng bộ audio"
  27952794
  27962795#: panel_settings_autostart.h:131 settings_autostart.h:162
  27972796msgid "Boot Resolution"
  2798 msgstr " Độ phân giải khởi động "
   2797msgstr " Độ phân giải khởi động "
  27992798
  28002799#: panel_settings_autostart.h:140 settings_autostart.h:171
  28012800msgid "Bootlogo"
  2802 msgstr " Logo khởi động "
   2801msgstr " Logo khởi động "
  28032802
  28042803#: panel_settings_autostart.h:149 settings_autostart.h:180
  28052804msgid "Poweroff"
  2806 msgstr "Tắt nguồn"
   2805msgstr "Tắt nguồn"
  28072806
  28082807#: panel_settings_autostart.h:158 settings_autostart.h:189
  28092808msgid "Scart On Standby"
  2810 msgstr "Chế độ chờ scart"
   2809msgstr "Chế độ chờ scart"
  28112810
  28122811#: panel_settings_autostart.h:167 settings_autostart.h:198
   
  28202819#: panel_settings_autostart.h:186
  28212820msgid "Autostart USB"
  2822 msgstr "Tá»± động khởi động"
   2821msgstr "Tự động khởi động"
  28232822
  28242823#: panel_settings_autostart.h:192 settings_autostart.h:273
  28252824msgid "Load Partition"
  2826 msgstr "phân vùng tải"
   2825msgstr "phân vùng tải"
  28272826
  28282827#: panel_settings_autostart.h:201 settings_autostart.h:282
   
  28332832#: skin_default_skin.xml.h:618
  28342833msgid "Swap"
  2835 msgstr "Trao đổi"
   2834msgstr "Trao đổi"
  28362835
  28372836#: panel_settings_autostart.h:219 settings_autostart.h:300
  28382837msgid "Swap Size"
  2839 msgstr "Trao đổi"
   2838msgstr "Trao đổi"
  28402839
  28412840#: panel_settings_autostart.h:236 settings_autostart.h:317
  28422841msgid "Fsck Swap"
  2843 msgstr "Bỏ hoán đổi"
   2842msgstr "Bỏ hoán đổi"
  28442843
  28452844#: panel_settings_autostart.h:245 settings_autostart.h:326
   
  28532852#: panel_settings_autostart.h:279
  28542853msgid "Autostart EMU"
  2855 msgstr "Tá»± động khởi động"
   2854msgstr "Tự động khởi động"
  28562855
  28572856#: panel_settings_autostart.h:285 settings_autostart.h:405
   
  28772876#: panel_settings_autostart.h:336 settings_autostart.h:561
  28782877msgid "scan wlan"
  2879 msgstr "Dò Wlan"
   2878msgstr "Dò Wlan"
  28802879
  28812880#: panel_settings_autostart.h:344
  28822881msgid "Autostart Child Safety"
  2883 msgstr "tá»± động bắt đầu danh sách"
   2882msgstr "tự động bắt đầu danh sách"
  28842883
  28852884#: panel_settings_autostart.h:350 settings_autostart.h:477
   
  28892888#: panel_settings_autostart.h:359 settings_autostart.h:486
  28902889msgid "Pin"
  2891 msgstr "Mật khẩu"
   2890msgstr "Mật khẩu"
  28922891
  28932892#: panel_settings.h:21
  28942893msgid "Automount Config"
  2895 msgstr "Tá»± động tích hợp"
   2894msgstr "Tự động tích hợp"
  28962895
  28972896#: panel_settings.h:27
   
  29012900#: panel_settings.h:29
  29022901msgid "disable"
  2903 msgstr "Tắt"
   2902msgstr "Tt"
  29042903
  29052904#: panel_settings.h:30
   
  29092908#: panel_settings.h:31
  29102909msgid "ntfsmount"
  2911 msgstr "Tá»± động tích hợp"
   2910msgstr "Tự động tích hợp"
  29122911
  29132912#: panel_settings_overclocking.h:213 settings_overclocking.h:213
   
  29172916#: panel_settings_overclocking.h:222 settings_overclocking.h:222
  29182917msgid "CPU frequency"
  2919 msgstr "Tần số CPU"
   2918msgstr "Tần số CPU"
  29202919
  29212920#: panel_settings_overclocking.h:233 settings_overclocking.h:233
  29222921msgid "FDMA bypass"
  2923 msgstr "Bỏ qua FDMA"
   2922msgstr "B qua FDMA"
  29242923
  29252924#: panel_settings_overclocking.h:243 settings_overclocking.h:243
  29262925msgid "Reduce Standby frequency"
  2927 msgstr "Giảm tần số ở chế độ chờ"
   2926msgstr "Giảm tần số ở chế độ chờ"
  29282927
  29292928#: panel_settings_overclocking.h:253 panel_settings_overclocking.h:319
  29302929#: settings_overclocking.h:253 settings_overclocking.h:321
  29312930msgid "Standby frequency"
  2932 msgstr "Tần số standby"
   2931msgstr "Tần số standby"
  29332932
  29342933#: panel_settings_overclocking.h:275 settings_overclocking.h:275
  29352934msgid "Use Teletxt Workaround"
  2936 msgstr "sá»­ dụng văn bản"
   2935msgstr "sử dụng văn bản"
  29372936
  29382937#: panel_settings_overclocking.h:276 settings_overclocking.h:276
  29392938msgid "frequency"
  2940 msgstr "Tần số"
   2939msgstr "Tần số"
  29412940
  29422941#: panel_settings_overclocking.h:276 settings_overclocking.h:276
  29432942msgid "videmode"
  2944 msgstr "di chuyển"
   2943msgstr "di chuyn"
  29452944
  29462945#: panel_settings_wizard.h:6
   
  29492948"The Box will reboot and the Wizard will be started!"
  29502949msgstr ""
  2951 "Bạn muốn khởi động wizard?\n"
  2952 "Đầu thu sẽ khởi động lại và wizard sẽ được bắt đầu"
   2950"Bạn muốn khởi động wizard?\n"
   2951"Đầu thu sẽ khởi động lại và wizard sẽ được bắt đầu"
  29532952
  29542953#: play.h:396 play.h:430 plugins_imdbapi_skin.xml.h:9
   
  30413040#: play.h:627
  30423041msgid "Search on Youtube"
  3043 msgstr "Bắt đầu khởi động"
   3042msgstr "Bắt đầu khởi động"
  30443043
  30453044#: play.h:628
   
  30973096#: play.h:641 skin_default_skin.xml.h:715
  30983097msgid "Video Settings"
  3099 msgstr "Thiết lập hiển thị"
   3098msgstr "Thiết lập hiển thị"
  31003099
  31013100#: play.h:642
  31023101msgid "AV Settings"
  3103 msgstr "Thiết lập AV"
   3102msgstr "Thiết lập AV"
  31043103
  31053104#: play.h:643
  31063105msgid "iD3Tag Info"
  3107 msgstr "TV (Thông tin)"
   3106msgstr "TV (Thông tin)"
  31083107
  31093108#: play.h:644 skin_default_skin.xml.h:362
  31103109msgid "MediaDB Edit"
  3111 msgstr "Chỉnh sá»­a MediaDB"
   3110msgstr "Chỉnh sửa MediaDB"
  31123111
  31133112#: play.h:645
  31143113msgid "Delete File"
  3115 msgstr "Xóa file"
   3114msgstr "Xóa file"
  31163115
  31173116#: play.h:647 plugins_streaminfo_skin.xml.h:3 skins_streaminfo_skin.xml.h:3
   
  31383137#: play.h:1280 play.h:1286 plugins_tmc_skin.xml.h:1 skins_tmc_skin.xml.h:1
  31393138msgid "EPG Info"
  3140 msgstr "Thông tin EPG"
   3139msgstr "Thông tin EPG"
  31413140
  31423141#: play.h:1295
  31433142msgid "Record in progress"
  3144 msgstr "Đang ghi tên"
   3143msgstr "Đang ghi tên"
  31453144
  31463145#: play.h:1296
  31473146msgid "Really Delete ?"
  3148 msgstr "Bạn muốn xóa?"
   3147msgstr "Bạn muốn xóa?"
  31493148
  31503149#: play.h:1417 plugins_networkbrowser_skin.xml.h:5 plugins_stock_skin.xml.h:4
   
  31533152#: skins_weather_skin.xml.h:2
  31543153msgid "DEL"
  3155 msgstr "Xóa"
   3154msgstr "Xóa"
  31563155
  31573156#: play.h:1649
  31583157msgid "Marker autoseek is started"
  3159 msgstr "Đã thiết lập nhà sản xuất"
   3158msgstr "Đã thiết lập nhà sản xuất"
  31603159
  31613160#: play.h:1660
  31623161msgid "Marker autoseek is stopped"
  3163 msgstr "Đã thiết lập nhà sản xuất"
   3162msgstr "Đã thiết lập nhà sản xuất"
  31643163
  31653164#: plugins_autotimer_skin.xml.h:1 skins_autotimer_skin.xml.h:1
  31663165msgid "AutoTimer Settings"
  3167 msgstr "Thiết lập adapter"
   3166msgstr "Thiết lập adapter"
  31683167
  31693168#: plugins_autotimer_skin.xml.h:2 skins_autotimer_skin.xml.h:2
   
  31813180#: plugins_autotimer_skin.xml.h:5 skins_autotimer_skin.xml.h:5
  31823181msgid "end search"
  3183 msgstr "Dò"
   3182msgstr "Dò"
  31843183
  31853184#: plugins_autotimer_skin.xml.h:6 skins_autotimer_skin.xml.h:6
   
  31893188#: plugins_autotimer_skin.xml.h:7 skins_autotimer_skin.xml.h:7
  31903189msgid "search string"
  3191 msgstr "tìm kiếm bên phải"
   3190msgstr "tìm kiếm bên phải"
  31923191
  31933192#: plugins_autotimer_skin.xml.h:8 plugins_callmonitor1_skin.xml.h:16
   
  32213220#: plugins_autotimer_skin.xml.h:11 skins_autotimer_skin.xml.h:11
  32223221msgid "Timer1 activ"
  3223 msgstr "cho phép thiết bị đọc"
   3222msgstr "cho phép thiết bị đọc"
  32243223
  32253224#: plugins_autotimer_skin.xml.h:12 skins_autotimer_skin.xml.h:12
  32263225msgid "Timer2 activ"
  3227 msgstr "cho phép thiết bị đọc"
   3226msgstr "cho phép thiết bị đọc"
  32283227
  32293228#: plugins_callmonitor1_skin.xml.h:1 skins_callmonitor1_skin.xml.h:1
  32303229msgid "CallMonitor Settings"
  3231 msgstr "Thiết lập roto"
   3230msgstr "Thiết lập roto"
  32323231
  32333232#: plugins_callmonitor1_skin.xml.h:2 skins_callmonitor1_skin.xml.h:2
   
  32413240#: plugins_callmonitor1_skin.xml.h:4 skins_callmonitor1_skin.xml.h:4
  32423241msgid "Aktion wenn standby"
  3243 msgstr "Chế độ chờ scart"
   3242msgstr "Chế độ chờ scart"
  32443243
  32453244#: plugins_callmonitor1_skin.xml.h:5 skins_callmonitor1_skin.xml.h:5
   
  32623261#: skins_callmonitor1_skin.xml.h:9
  32633262msgid "broadcast"
  3264 msgstr "phát sóng"
   3263msgstr "phát sóng"
  32653264
  32663265#: plugins_callmonitor1_skin.xml.h:10 skins_callmonitor1_skin.xml.h:10
   
  33143313#: plugins_dlna_skin.xml.h:1 skins_dlna_skin.xml.h:1
  33153314msgid "DLNA Settings"
  3316 msgstr "Thiết lập DLNA"
   3315msgstr "Thiết lập DLNA"
  33173316
  33183317#: plugins_dlna_skin.xml.h:3 skins_dlna_skin.xml.h:3
  33193318msgid "Interface"
  3320 msgstr "Giao diện"
   3319msgstr "Giao din"
  33213320
  33223321#: plugins_dlna_skin.xml.h:4 skins_dlna_skin.xml.h:4
   
  33383337#: plugins_dlna_skin.xml.h:9 skins_dlna_skin.xml.h:9
  33393338msgid "Port"
  3340 msgstr "cổng"
   3339msgstr "cng"
  33413340
  33423341#: plugins_dlna_skin.xml.h:11 skins_dlna_skin.xml.h:11
  33433342msgid "Server Name"
  3344 msgstr "Tên server"
   3343msgstr "Tên server"
  33453344
  33463345#: plugins_dlna_skin.xml.h:12 plugins_instar_skin.xml.h:16
   
  33493348#: skins_tsSchnitt_skin.xml.h:7
  33503349msgid "START"
  3351 msgstr "bắt đầu"
   3350msgstr "bắt đầu"
  33523351
  33533352#: plugins_dlna_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:604
  33543353#: skins_dlna_skin.xml.h:13
  33553354msgid "Start on boot"
  3356 msgstr "Bắt đầu khởi động"
   3355msgstr "Bắt đầu khởi động"
  33573356
  33583357#: plugins_dlna_skin.xml.h:14 plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:9
   
  33603359#: skins_tsSchnitt_skin.xml.h:9
  33613360msgid "STOP"
  3362 msgstr "dừng"
   3361msgstr "dng"
  33633362
  33643363#: plugins_facebook_skin.xml.h:1 skins_facebook_skin.xml.h:1 tpk_showname.h:21
  33653364msgid "Facebook"
  3366 msgstr "khởi động lại rc"
   3365msgstr "khởi động lại rc"
  33673366
  33683367#: plugins_facebook_skin.xml.h:2 skins_facebook_skin.xml.h:2
   
  33783377#: plugins_filemanager_skin.xml.h:1 skins_filemanager_skin.xml.h:1
  33793378msgid "Copy"
  3380 msgstr "Sao chép"
   3379msgstr "Sao chép"
  33813380
  33823381#: plugins_filemanager_skin.xml.h:2 plugins_tmc_skin.xml.h:3
  33833382#: skins_filemanager_skin.xml.h:2 skins_tmc_skin.xml.h:3
  33843383msgid "Delete"
  3385 msgstr "Xóa"
   3384msgstr "Xóa"
  33863385
  33873386#: plugins_filemanager_skin.xml.h:3 skins_filemanager_skin.xml.h:3
  33883387msgid "FILELIST MANAGER"
  3389 msgstr "Quản lý danh sách file"
   3388msgstr "Quản lý danh sách file"
  33903389
  33913390#: plugins_filemanager_skin.xml.h:4 skins_filemanager_skin.xml.h:4
  33923391msgid "Moven"
  3393 msgstr "Di chuyển"
   3392msgstr "Di chuyn"
  33943393
  33953394#: plugins_filemanager_skin.xml.h:5 plugins_mc_skin.xml.h:65
  33963395#: skins_filemanager_skin.xml.h:5 skins_mc_skin.xml.h:65
  33973396msgid "View"
  3398 msgstr "Hiển thị"
   3397msgstr "Hiển thị"
  33993398
  34003399#: plugins_imdbapi_skin.xml.h:1 plugins_imdb_skin.xml.h:1
   
  34023401#: skins_mc_skin.xml.h:4
  34033402msgid "Actors:"
  3404 msgstr "Diá»
  3405 n viên:"
   3403msgstr "Diễn viên:"
  34063404
  34073405#: plugins_imdbapi_skin.xml.h:2 plugins_imdb_skin.xml.h:2
   
  34093407#: skins_tmc_skin.xml.h:4
  34103408msgid "Director:"
  3411 msgstr "ThÆ° mục Imdb"
   3409msgstr "Thư mục Imdb"
  34123410
  34133411#: plugins_imdbapi_skin.xml.h:4 skins_imdbapi_skin.xml.h:4
   
  34353433#: skins_panel_skin.xml.h:21 skins_stock_skin.xml.h:5 skins_tmdb_skin.xml.h:7
  34363434msgid "SAVE"
  3437 msgstr "LƯU"
   3435msgstr "LƯU"
  34383436
  34393437#: plugins_imdbapi_skin.xml.h:8 plugins_imdb_skin.xml.h:8
   
  34433441#: skins_tmdb_skin.xml.h:8
  34443442msgid "SEARCH"
  3445 msgstr "dò"
   3443msgstr "dò"
  34463444
  34473445#: plugins_imdbapi_skin.xml.h:10 plugins_imdb_skin.xml.h:10
  34483446#: skins_imdbapi_skin.xml.h:10 skins_imdb_skin.xml.h:10
  34493447msgid "Writers:"
  3450 msgstr "ghi lỗi"
   3448msgstr "ghi li"
  34513449
  34523450#: plugins_imdb_skin.xml.h:4 skins_imdb_skin.xml.h:4
  34533451msgid "IMDb - Plugin"
  3454 msgstr "cdắm nguồn"
   3452msgstr "cdắm nguồn"
  34553453
  34563454#: plugins_instar_skin.xml.h:1 skins_instar_skin.xml.h:1
   
  35083506#: plugins_lcdpearl1_skin.xml.h:1 skins_lcdpearl1_skin.xml.h:1
  35093507msgid "Pearl LCD Settings"
  3510 msgstr "thiết lập LCD"
   3508msgstr "thiết lập LCD"
  35113509
  35123510#: plugins_lcdpearl1_skin.xml.h:3 plugins_lcdsamsung_skin.xml.h:3
   
  35183516#: skins_lcdpearl1_skin.xml.h:4 skins_lcdsamsung_skin.xml.h:4
  35193517msgid "aktiv im Standby"
  3520 msgstr "Hiển thị chế độ chờ"
   3518msgstr "Hiển thị chế độ chờ"
  35213519
  35223520#: plugins_lcdpearl1_skin.xml.h:5 plugins_lcdsamsung_skin.xml.h:5
   
  35513549#: plugins_lcdsamsung_skin.xml.h:1 skins_lcdsamsung_skin.xml.h:1
  35523550msgid "Samsung SPF.. Settings"
  3553 msgstr "Thiết lập server Samba"
   3551msgstr "Thiết lập server Samba"
  35543552
  35553553#: plugins_lcdsamsung_skin.xml.h:6 skins_lcdsamsung_skin.xml.h:6
   
  35753573#: plugins_mc_skin.xml.h:1 skins_mc_skin.xml.h:1
  35763574msgid "MC VideoPlayer Imdb Settings"
  3577 msgstr "Cài đặt Imdb VideoPlayer MC"
   3575msgstr "Cài đặt Imdb VideoPlayer MC"
  35783576
  35793577#: plugins_mc_skin.xml.h:2 skins_mc_skin.xml.h:2
  35803578msgid "MC VideoPlayer Sort Settings"
  3581 msgstr "Cài đặt sắp xếp VideoPlayer MC"
   3579msgstr "Cài đặt sắp xếp VideoPlayer MC"
  35823580
  35833581#: plugins_mc_skin.xml.h:3 skins_mc_skin.xml.h:3
  35843582msgid "MC VideoPlayer View Settings"
  3585 msgstr "Cài đặt hiển thị VideoPlayer MC"
   3583msgstr "Cài đặt hiển thị VideoPlayer MC"
  35863584
  35873585#: plugins_mc_skin.xml.h:8 skins_mc_skin.xml.h:8
   
  35993597#: plugins_mc_skin.xml.h:11 skins_mc_skin.xml.h:11
  36003598msgid "AUDIO SETTINGS"
  3601 msgstr "THIẾT LẬP AUDIO"
   3599msgstr "THIẾT LẬP AUDIO"
  36023600
  36033601#: plugins_mc_skin.xml.h:12 skins_mc_skin.xml.h:12
  36043602msgid "Autostart Playlist"
  3605 msgstr "tá»± động bắt đầu danh sách"
   3603msgstr "tự động bắt đầu danh sách"
  36063604
  36073605#: plugins_mc_skin.xml.h:13 skins_mc_skin.xml.h:13
   
  36113609#: plugins_mc_skin.xml.h:15 skins_mc_skin.xml.h:15
  36123610msgid "Choice Menu"
  3613 msgstr "Đóng menu"
   3611msgstr "Đóng menu"
  36143612
  36153613#: plugins_mc_skin.xml.h:17 skins_mc_skin.xml.h:17
  36163614msgid "Datei Browser"
  3617 msgstr "Trình duyệt tập tin"
   3615msgstr "Trình duyệt tập tin"
  36183616
  36193617#: plugins_mc_skin.xml.h:19 skins_mc_skin.xml.h:19
  36203618msgid "default Directory"
  3621 msgstr "ThÆ° mục mặc định"
   3619msgstr "Thư mục mặc định"
  36223620
  36233621#: plugins_mc_skin.xml.h:20 skins_mc_skin.xml.h:20
  36243622msgid "details"
  3625 msgstr "chi tiết"
   3623msgstr "chi tiết"
  36263624
  36273625#: plugins_mc_skin.xml.h:21 plugins_networkbrowser_skin.xml.h:7
   
  36303628#: skins_readerconfig_skin.xml.h:3
  36313629msgid "EDIT"
  3632 msgstr "chỉnh sá»­a"
   3630msgstr "chỉnh sửa"
  36333631
  36343632#: plugins_mc_skin.xml.h:25 skins_mc_skin.xml.h:25
  36353633msgid "filealt"
  3636 msgstr "tập tin"
   3634msgstr "tp tin"
  36373635
  36383636#: plugins_mc_skin.xml.h:26 skins_mc_skin.xml.h:26
  36393637msgid "filealtresult"
  3640 msgstr "kết quả khác"
   3638msgstr "kết quả khác"
  36413639
  36423640#: plugins_mc_skin.xml.h:28 skins_mc_skin.xml.h:28
  36433641msgid "Filename:"
  3644 msgstr "Đổi tên"
   3642msgstr "Đổi tên"
  36453643
  36463644#: plugins_mc_skin.xml.h:31 skins_mc_skin.xml.h:31
  36473645msgid "Internet Browser"
  3648 msgstr "Trình duyệt mạng"
   3646msgstr "Trình duyệt mạng"
  36493647
  36503648#: plugins_mc_skin.xml.h:32 skins_mc_skin.xml.h:32
   
  36543652#: plugins_mc_skin.xml.h:33 skins_mc_skin.xml.h:33
  36553653msgid "MediaDB autoscan"
  3656 msgstr "Đường dẫn MediaDB"
   3654msgstr "Đường dẫn MediaDB"
  36573655
  36583656#: plugins_mc_skin.xml.h:34 skins_mc_skin.xml.h:34
  36593657msgid "Mediathek"
  3660 msgstr "ThÆ° viện trá»±c tuyến"
   3658msgstr "Thư viện trực tuyến"
  36613659
  36623660#: plugins_mc_skin.xml.h:35 skins_mc_skin.xml.h:35
   
  36703668#: plugins_mc_skin.xml.h:39 skins_mc_skin.xml.h:39
  36713669msgid "Picdenom Mode"
  3672 msgstr "Chế độ giải mã phần mềm"
   3670msgstr "Chế độ giải mã phần mềm"
  36733671
  36743672#: plugins_mc_skin.xml.h:40 skins_mc_skin.xml.h:40
  36753673msgid "Pic HW-decode"
  3676 msgstr "Hình ảnh phần cứng-giải mã"
   3674msgstr "Hình ảnh phần cứng-giải mã"
  36773675
  36783676#: plugins_mc_skin.xml.h:41 skins_mc_skin.xml.h:41
  36793677msgid "Pic quality"
  3680 msgstr "Chất lượng hình ảnh"
   3678msgstr "Chất lượng hình ảnh"
  36813679
  36823680#: plugins_mc_skin.xml.h:42 skin_default_skin.xml.h:429 skins_mc_skin.xml.h:42
  36833681msgid "PICTURE"
  3684 msgstr "HÌNH ẢNH"
   3682msgstr "HÌNH ẢNH"
  36853683
  36863684#: plugins_mc_skin.xml.h:43 skins_mc_skin.xml.h:43
   
  36903688#: plugins_mc_skin.xml.h:44 skins_mc_skin.xml.h:44
  36913689msgid "PICTURE SETTINGS"
  3692 msgstr "THIẾT LẬP HÌNH ẢNH"
   3690msgstr "THIẾT LẬP HÌNH ẢNH"
  36933691
  36943692#: plugins_mc_skin.xml.h:46 skins_mc_skin.xml.h:46
   
  36993697#: skins_mc_skin.xml.h:52 skins_tithek_skin.xml.h:10
  37003698msgid "Screensaver"
  3701 msgstr "Màn hình chờ"
   3699msgstr "Màn hình chờ"
  37023700
  37033701#: plugins_mc_skin.xml.h:53 plugins_panel_skin.xml.h:5
   
  37053703#: skins_mc_skin.xml.h:53 skins_panel_skin.xml.h:5 skins_panel_skin.xml.h:22
  37063704msgid "Settings"
  3707 msgstr " Thiết lập "
   3705msgstr " Thiết lập "
  37083706
  37093707#: plugins_mc_skin.xml.h:54 skins_mc_skin.xml.h:54
  37103708msgid "Show Pictitle"
  3711 msgstr "hiển thị ảnh"
   3709msgstr "hiển thị ảnh"
  37123710
  37133711#: plugins_mc_skin.xml.h:56 skins_mc_skin.xml.h:56
  37143712msgid "small"
  3715 msgstr "nhỏ"
   3713msgstr "nh"
  37163714
  37173715#: plugins_mc_skin.xml.h:57 skins_mc_skin.xml.h:57
  37183716msgid "Sort"
  3719 msgstr "Sắp xếp"
   3717msgstr "Sắp xếp"
  37203718
  37213719#: plugins_mc_skin.xml.h:58 skin_default_skin.xml.h:587 skins_mc_skin.xml.h:58
  37223720msgid "Sorting"
  3723 msgstr "Sắp xếp"
   3721msgstr "Sắp xếp"
  37243722
  37253723#: plugins_mc_skin.xml.h:59 skins_mc_skin.xml.h:59
  37263724msgid "Sound"
  3727 msgstr "Âm thanh"
   3725msgstr "Âm thanh"
  37283726
  37293727#: plugins_mc_skin.xml.h:60 skins_mc_skin.xml.h:60
  37303728msgid "Style"
  3731 msgstr "Loại"
   3729msgstr "Loi"
  37323730
  37333731#: plugins_mc_skin.xml.h:61 skins_mc_skin.xml.h:61
  37343732msgid "use last Directory"
  3735 msgstr "sá»­ dụng thÆ° mục cuối"
   3733msgstr "sử dụng thư mục cuối"
  37363734
  37373735#: plugins_mc_skin.xml.h:62 skins_mc_skin.xml.h:62
   
  37413739#: plugins_mc_skin.xml.h:63 skins_mc_skin.xml.h:63
  37423740msgid "Video Player"
  3743 msgstr "Phát video"
   3741msgstr "Phát video"
  37443742
  37453743#: plugins_mc_skin.xml.h:64 skins_mc_skin.xml.h:64
  37463744msgid "VIDEO SETTINGS"
  3747 msgstr "THIẾT LẬP HIỂN THỊ"
   3745msgstr "THIẾT LẬP HIỂN THỊ"
  37483746
  37493747#: plugins_mc_skin.xml.h:66 skins_mc_skin.xml.h:66
  37503748msgid "VLC Player"
  3751 msgstr "Phát VLC"
   3749msgstr "Phát VLC"
  37523750
  37533751#: plugins_mc_skin.xml.h:67 skins_mc_skin.xml.h:67
  37543752msgid "Weather Infos"
  3755 msgstr "Thông tin thời tiết"
   3753msgstr "Thông tin thời tiết"
  37563754
  37573755#: plugins_mc_skin.xml.h:68 skins_mc_skin.xml.h:68
   
  37643762#: skins_weather_skin.xml.h:1
  37653763msgid "ADD"
  3766 msgstr "THÊM"
   3764msgstr "THÊM"
  37673765
  37683766#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:2 skins_networkbrowser_skin.xml.h:2
  37693767msgid "Auth Settings"
  3770 msgstr "Thiết lập AV"
   3768msgstr "Thiết lập AV"
  37713769
  37723770#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:3 skins_networkbrowser_skin.xml.h:3
  37733771msgid "AUTH SETTINGS"
  3774 msgstr "THIẾT LẬP AUDIO"
   3772msgstr "THIẾT LẬP AUDIO"
  37753773
  37763774#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:4 skins_networkbrowser_skin.xml.h:4
  37773775msgid "COPY"
  3778 msgstr "sao chép"
   3776msgstr "sao chép"
  37793777
  37803778#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:6 skins_networkbrowser_skin.xml.h:6
  37813779msgid "dnsaddresse"
  3782 msgstr "Địa chỉ DNS"
   3780msgstr "Địa chỉ DNS"
  37833781
  37843782#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:8 skins_networkbrowser_skin.xml.h:8
  37853783msgid "ftpport"
  3786 msgstr "Cổng ftp"
   3784msgstr "Cng ftp"
  37873785
  37883786#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:9 skins_networkbrowser_skin.xml.h:9
  37893787msgid "hddreplacement"
  3790 msgstr "thay ổ cứng"
   3788msgstr "thay ổ cứng"
  37913789
  37923790#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:10 skins_networkbrowser_skin.xml.h:10
   
  37953793"the extra buttons displayed with your remote control to select."
  37963794msgstr ""
  3797 "Bạn có thể cấu hình thiết bị đọc ở đây. nsá»­ dụng các phím "
  3798 "di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
   3795"Bạn có thể cấu hình thiết bị đọc ở đây. nsử dụng các phím "
   3796"di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  37993797
  38003798#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:11 skins_networkbrowser_skin.xml.h:11
   
  38033801"cross and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  38043802msgstr ""
  3805 " Bạn có thể cấu hình mạng chia sẻ ở đây. sá»­ dụng các phím "
  3806 "di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
   3803" Bạn có thể cấu hình mạng chia sẻ ở đây. sử dụng các phím "
   3804"di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  38073805
  38083806#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:12 skins_networkbrowser_skin.xml.h:12
   
  38153813#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:13
  38163814msgid "ipaddress"
  3817 msgstr "Địa chỉ IP"
   3815msgstr "Địa chỉ IP"
  38183816
  38193817#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:14 skins_networkbrowser_skin.xml.h:14
  38203818msgid "options"
  3821 msgstr "tùy chọn"
   3819msgstr "tùy chọn"
  38223820
  38233821#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:15 skins_networkbrowser_skin.xml.h:15
  38243822msgid "password"
  3825 msgstr "mật khẩu"
   3823msgstr "mật khẩu"
  38263824
  38273825#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:16 skin_default_skin.xml.h:426
  38283826#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:16
  38293827msgid "Password"
  3830 msgstr "Mật khẩu"
   3828msgstr "Mật khẩu"
  38313829
  38323830#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:17 skins_networkbrowser_skin.xml.h:17
   
  38403838#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:19 skins_networkbrowser_skin.xml.h:19
  38413839msgid "proxyauth"
  3842 msgstr "Xác thá»±c proxy"
   3840msgstr "Xác thực proxy"
  38433841
  38443842#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:20 skins_networkbrowser_skin.xml.h:20
   
  38483846#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:21 skins_networkbrowser_skin.xml.h:21
  38493847msgid "proxypass"
  3850 msgstr "Mật khẩu cho proxy"
   3848msgstr "Mật khẩu cho proxy"
  38513849
  38523850#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:22 skins_networkbrowser_skin.xml.h:22
  38533851msgid "proxyport"
  3854 msgstr "Cổng cho proxy"
   3852msgstr "Cng cho proxy"
  38553853
  38563854#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:23 skins_networkbrowser_skin.xml.h:23
  38573855msgid "proxyuser"
  3858 msgstr "proxy người sá»­ dụng"
   3856msgstr "proxy người sử dụng"
  38593857
  38603858#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:24 skins_networkbrowser_skin.xml.h:24
   
  38683866#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:27 skins_networkbrowser_skin.xml.h:27
  38693867msgid "sharename"
  3870 msgstr "tên chia sẻ"
   3868msgstr "tên chia sẻ"
  38713869
  38723870#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:29 skin_default_skin.xml.h:684
  38733871#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:29
  38743872msgid "type"
  3875 msgstr "kiểu"
   3873msgstr "kiu"
  38763874
  38773875#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:30 skins_networkbrowser_skin.xml.h:30
  38783876msgid "usedns"
  3879 msgstr "Sá»­ dụng DNS"
   3877msgstr "Sử dụng DNS"
  38803878
  38813879#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:31 skins_networkbrowser_skin.xml.h:31
  38823880msgid "useproxy"
  3883 msgstr "sá»­ dụng proxy"
   3881msgstr "sử dụng proxy"
  38843882
  38853883#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:32 skin_default_skin.xml.h:706
  38863884#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:32
  38873885msgid "User"
  3888 msgstr "Người dùng"
   3886msgstr "Người dùng"
  38893887
  38903888#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:33 skins_networkbrowser_skin.xml.h:33
  38913889msgid "userauth"
  3892 msgstr "sá»­ dụng thuật toán"
   3890msgstr "sử dụng thuật toán"
  38933891
  38943892#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:34 skins_networkbrowser_skin.xml.h:34
  38953893msgid "username"
  3896 msgstr "tên người dùng"
   3894msgstr "tên người dùng"
  38973895
  38983896#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:35 skins_networkbrowser_skin.xml.h:35
   
  39063904#: plugins_news_skin.xml.h:1 skins_news_skin.xml.h:1 tpk_showname.h:70
  39073905msgid "News"
  3908 msgstr "Mới"
   3906msgstr "Mi"
  39093907
  39103908#: plugins_news_skin.xml.h:2 plugins_stock_skin.xml.h:3
  39113909#: skins_news_skin.xml.h:2 skins_stock_skin.xml.h:3
  39123910msgid "BROWSER"
  3913 msgstr "trình duyệt"
   3911msgstr "trình duyệt"
  39143912
  39153913#: plugins_news_skin.xml.h:3 skins_news_skin.xml.h:3
  39163914msgid "NEXT"
  3917 msgstr "kế tiếp"
   3915msgstr "kế tiếp"
  39183916
  39193917#: plugins_news_skin.xml.h:4 skins_news_skin.xml.h:4
  39203918msgid "PREV"
  3921 msgstr "trở lại"
   3919msgstr "trở lại"
  39223920
  39233921#: plugins_optimize_skin.xml.h:1 skins_optimize_skin.xml.h:1 tpk_showname.h:72
  39243922msgid "Optimize"
  3925 msgstr "Tối Æ°u hóa"
   3923msgstr "Tối ưu hóa"
  39263924
  39273925#: plugins_panel_skin.xml.h:1 plugins_panel_skin.xml.h:10
  39283926#: skins_panel_skin.xml.h:1 skins_panel_skin.xml.h:10
  39293927msgid "Autostart"
  3930 msgstr "Tá»± động khởi động"
   3928msgstr "Tự động khởi động"
  39313929
  39323930#: plugins_panel_skin.xml.h:2 skin_default_skin.xml.h:223
  39333931#: skins_panel_skin.xml.h:2
  39343932msgid "FanControl"
  3935 msgstr "Điều khiển quạt"
   3933msgstr "Điều khiển quạt"
  39363934
  39373935#: plugins_panel_skin.xml.h:3 skins_panel_skin.xml.h:3
  39383936msgid "OverClock Settings"
  3939 msgstr "Thiết lập ép xung"
   3937msgstr "Thiết lập ép xung"
  39403938
  39413939#: plugins_panel_skin.xml.h:4 skins_panel_skin.xml.h:4 tpk_showname.h:81
   
  39463944#: skins_panel_skin.xml.h:6
  39473945msgid "1500rpm"
  3948 msgstr "1500 vòng/phút"
   3946msgstr "1500 vòng/phút"
  39493947
  39503948#: plugins_panel_skin.xml.h:7 skin_default_skin.xml.h:42
  39513949#: skins_panel_skin.xml.h:7
  39523950msgid "500rpm"
  3953 msgstr "500 vòng/phút"
   3951msgstr "500 vòng/phút"
  39543952
  39553953#: plugins_panel_skin.xml.h:8 skin_default_skin.xml.h:84
   
  39603958#: plugins_panel_skin.xml.h:9 skins_panel_skin.xml.h:9
  39613959msgid "Automount"
  3962 msgstr "Tá»± động tích hợp"
   3960msgstr "Tự động tích hợp"
  39633961
  39643962#: plugins_panel_skin.xml.h:11 skin_default_skin.xml.h:121
   
  39703968#: skins_panel_skin.xml.h:12
  39713969msgid "Cancel"
  3972 msgstr "Hủy"
   3970msgstr "Hy"
  39733971
  39743972#: plugins_panel_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:135
  39753973#: skins_panel_skin.xml.h:13
  39763974msgid "Child safety"
  3977 msgstr "Khóa trẻ em"
   3975msgstr "Khóa trẻ em"
  39783976
  39793977#: plugins_panel_skin.xml.h:14 skins_panel_skin.xml.h:14
  39803978msgid "Default"
  3981 msgstr "Mặc định"
   3979msgstr "Mặc định"
  39823980
  39833981#: plugins_panel_skin.xml.h:16 skins_panel_skin.xml.h:16
  39843982msgid "Fancontrol"
  3985 msgstr "Điều khiển quạt"
   3983msgstr "Điều khiển quạt"
  39863984
  39873985#: plugins_panel_skin.xml.h:19 skin_default_skin.xml.h:422
  39883986#: skins_panel_skin.xml.h:19
  39893987msgid "Overclocking"
  3990 msgstr "Ép xung"
   3988msgstr "Ép xung"
  39913989
  39923990#: plugins_panel_skin.xml.h:20 skins_panel_skin.xml.h:20
  39933991msgid "Save"
  3994 msgstr "LÆ°u"
   3992msgstr "Lưu"
  39953993
  39963994#: plugins_panel_skin.xml.h:23 skin_default_skin.xml.h:592
  39973995#: skins_panel_skin.xml.h:23
  39983996msgid "speed"
  3999 msgstr "tốc độ"
   3997msgstr "tốc độ"
  40003998
  40013999#: plugins_panel_skin.xml.h:24 skin_default_skin.xml.h:641
  40024000#: skins_panel_skin.xml.h:24
  40034001msgid "Test"
  4004 msgstr "KIỂM TRA"
   4002msgstr "KIM TRA"
  40054003
  40064004#: plugins_panel_skin.xml.h:25 skin_default_skin.xml.h:700
  40074005#: skins_panel_skin.xml.h:25
  40084006msgid "Usb Device"
  4009 msgstr "Thiết bị USB"
   4007msgstr "Thiết bị USB"
  40104008
  40114009#: plugins_panel_skin.xml.h:26 skins_panel_skin.xml.h:26
  40124010msgid "Videotune"
  4013 msgstr "điều chỉnh video"
   4011msgstr "điều chỉnh video"
  40144012
  40154013#: plugins_panel_skin.xml.h:27 skins_panel_skin.xml.h:27
   
  40194017#: plugins_readerconfig_skin.xml.h:1 skins_readerconfig_skin.xml.h:1
  40204018msgid "Device"
  4021 msgstr "thiết bị"
   4019msgstr "thiết bị"
  40224020
  40234021#: plugins_readerconfig_skin.xml.h:2 skins_readerconfig_skin.xml.h:2
   
  40274025#: plugins_readerconfig_skin.xml.h:4 skins_readerconfig_skin.xml.h:4
  40284026msgid "Enable"
  4029 msgstr "cho phép"
   4027msgstr "cho phép"
  40304028
  40314029#: plugins_readerconfig_skin.xml.h:5 skins_readerconfig_skin.xml.h:5
   
  40344032"cross and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  40354033msgstr ""
  4036 "bạn có thể chọn thiết bị đọc ở đây. nsá»­ dụng các phím di "
  4037 "chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
   4034"bạn có thể chọn thiết bị đọc ở đây. nsử dụng các phím di "
   4035"chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  40384036
  40394037#: plugins_readerconfig_skin.xml.h:6 skins_readerconfig_skin.xml.h:6
   
  40424040"the extra buttons displayed with your remote control to select."
  40434041msgstr ""
  4044 "Bạn có thể cấu hình thiết bị đọc ở đây. nsá»­ dụng các phím "
  4045 "di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
   4042"Bạn có thể cấu hình thiết bị đọc ở đây. nsử dụng các phím "
   4043"di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  40464044
  40474045#: plugins_readerconfig_skin.xml.h:7 skins_readerconfig_skin.xml.h:7
  40484046msgid "Reader Config"
  4049 msgstr "Cấu hình thiết bị đọc"
   4047msgstr "Cấu hình thiết bị đọc"
  40504048
  40514049#: plugins_readerconfig_skin.xml.h:8 readerconfig.h:268
  40524050#: skins_readerconfig_skin.xml.h:8
  40534051msgid "Reader Configuration"
  4054 msgstr "Cấu hình của thiết bị đọc"
   4052msgstr "Cấu hình của thiết bị đọc"
  40554053
  40564054#: plugins_readerconfig_skin.xml.h:9 readerconfig.h:383
  40574055#: skins_readerconfig_skin.xml.h:9
  40584056msgid "Reader Selection"
  4059 msgstr "Chọn thiết bị đọc"
   4057msgstr "Chọn thiết bị đọc"
  40604058
  40614059#: plugins_rgui_skin.xml.h:1 skins_rgui_skin.xml.h:1
   
  40764074#: skins_rgui_skin.xml.h:6 skins_tiwakeup_skin.xml.h:6
  40774075msgid "Server 3"
  4078 msgstr "Tên server"
   4076msgstr "Tên server"
  40794077
  40804078#: plugins_rgui_skin.xml.h:7 plugins_tiwakeup_skin.xml.h:7
  40814079#: skins_rgui_skin.xml.h:7 skins_tiwakeup_skin.xml.h:7
  40824080msgid "Server 4"
  4083 msgstr "Tên server"
   4081msgstr "Tên server"
  40844082
  40854083#: plugins_rgui_skin.xml.h:8 plugins_tiwakeup_skin.xml.h:8
  40864084#: skins_rgui_skin.xml.h:8 skins_tiwakeup_skin.xml.h:8
  40874085msgid "Server 5"
  4088 msgstr "Tên server"
   4086msgstr "Tên server"
  40894087
  40904088#: plugins_stock_skin.xml.h:1 skins_stock_skin.xml.h:1 stock.h:187
   
  40954093#: plugins_stopifnotused_skin.xml.h:1 skins_stopifnotused_skin.xml.h:1
  40964094msgid "NotUsed Settings"
  4097 msgstr "các thiết lập không sá»­ dụng "
   4095msgstr "các thiết lập không sử dụng "
  40984096
  40994097#: plugins_stopifnotused_skin.xml.h:3 skins_stopifnotused_skin.xml.h:3
  41004098msgid "Auto start"
  4101 msgstr "Tá»± động khởi động"
   4099msgstr "Tự động khởi động"
  41024100
  41034101#: plugins_stopifnotused_skin.xml.h:4 skins_stopifnotused_skin.xml.h:4
  41044102msgid "start"
  4105 msgstr "Khởi động lại"
   4103msgstr "Khởi động lại"
  41064104
  41074105#: plugins_stopifnotused_skin.xml.h:7 skins_stopifnotused_skin.xml.h:7
  41084106msgid "Time to stop "
  4109 msgstr "thời gian để dừng lại"
   4107msgstr "thời gian để dừng lại"
  41104108
  41114109#: plugins_streaminfo_skin.xml.h:1 skin_default_skin.xml.h:76
  41124110#: skins_streaminfo_skin.xml.h:1
  41134111msgid "Aspect"
  4114 msgstr "Khuôn hình"
   4112msgstr "Khuôn hình"
  41154113
  41164114#: plugins_streaminfo_skin.xml.h:2 skins_streaminfo_skin.xml.h:2
  41174115msgid "Framerate"
  4118 msgstr "Tá»· lệ lớn nhất"
   4116msgstr "Tỷ lệ lớn nhất"
  41194117
  41204118#: plugins_streaminfo_skin.xml.h:4 skins_streaminfo_skin.xml.h:4
  41214119msgid "X-Resolution"
  4122 msgstr "Độ phân giải"
   4120msgstr "Độ phân giải"
  41234121
  41244122#: plugins_streaminfo_skin.xml.h:5 skins_streaminfo_skin.xml.h:5
  41254123msgid "Y-Resolution"
  4126 msgstr "Độ phân giải"
   4124msgstr "Độ phân giải"
  41274125
  41284126#: plugins_tithek_skin.xml.h:1 skins_tithek_skin.xml.h:1
  41294127msgid "TiThek Menu"
  4130 msgstr "Menü …"
   4128msgstr "Menü …"
  41314129
  41324130#: plugins_tithek_skin.xml.h:2 skins_tithek_skin.xml.h:2
  41334131msgid "TiThek Settings"
  4134 msgstr "Thiết lập HTTP"
   4132msgstr "Thiết lập HTTP"
  41354133
  41364134#: plugins_tithek_skin.xml.h:3 skins_tithek_skin.xml.h:3
  41374135msgid "ADD FAV"
  4138 msgstr "Thêm Æ°u thích"
   4136msgstr "Thêm ưu thích"
  41394137
  41404138#: plugins_tithek_skin.xml.h:4 skins_tithek_skin.xml.h:4
  41414139msgid "DEL FAV"
  4142 msgstr "Xóa Æ°u thích"
   4140msgstr "Xóa ưu thích"
  41434141
  41444142#: plugins_tithek_skin.xml.h:5 skins_tithek_skin.xml.h:5
   
  41524150#: plugins_tithek_skin.xml.h:7 skins_tithek_skin.xml.h:7
  41534151msgid "Pic Ratio"
  4154 msgstr "tá»· lệ hình ảnh"
   4152msgstr "tỷ lệ hình ảnh"
  41554153
  41564154#: plugins_tithek_skin.xml.h:8 skin_default_skin.xml.h:443
  41574155#: skins_tithek_skin.xml.h:8 tithek.h:1040
  41584156msgid "please wait..."
  4159 msgstr "Vui lòng đợi …"
   4157msgstr "Vui lòng đợi …"
  41604158
  41614159#: plugins_tithek_skin.xml.h:9 skin_default_skin.xml.h:488
  41624160#: skins_tithek_skin.xml.h:9
  41634161msgid "Red-Menu"
  4164 msgstr "Đỏ-Menu"
   4162msgstr "Đỏ-Menu"
  41654163
  41664164#: plugins_tithek_skin.xml.h:11 skins_tithek_skin.xml.h:11
   
  41744172#: plugins_tithek_skin.xml.h:13 skins_tithek_skin.xml.h:13
  41754173msgid "View Sections"
  4176 msgstr "Xem các menu"
   4174msgstr "Xem các menu"
  41774175
  41784176#: plugins_tiwakeup_skin.xml.h:1 skins_tiwakeup_skin.xml.h:1
   
  41864184#: plugins_tmc_skin.xml.h:5 skins_tmc_skin.xml.h:5
  41874185msgid "Edit"
  4188 msgstr "chỉnh sá»­a"
   4186msgstr "chỉnh sửa"
  41894187
  41904188#: plugins_tmc_skin.xml.h:6 skins_tmc_skin.xml.h:6
   
  41944192#: plugins_tmc_skin.xml.h:8 skins_tmc_skin.xml.h:8
  41954193msgid "IMDB Search"
  4196 msgstr "Dò"
   4194msgstr "Dò"
  41974195
  41984196#: plugins_tmc_skin.xml.h:10 skins_tmc_skin.xml.h:10
  41994197msgid "Pic Name"
  4200 msgstr "Tên"
   4198msgstr "Tên"
  42014199
  42024200#: plugins_tmc_skin.xml.h:11 skins_tmc_skin.xml.h:11
  42034201msgid "Pic Timeout"
  4204 msgstr "mất kết nối"
   4202msgstr "mất kết nối"
  42054203
  42064204#: plugins_tmc_skin.xml.h:12 skins_tmc_skin.xml.h:12
  42074205msgid "Preview"
  4208 msgstr "trước đó"
   4206msgstr "trước đó"
  42094207
  42104208#: plugins_tmc_skin.xml.h:14 skins_tmc_skin.xml.h:14
  42114209msgid "Runtime:"
  4212 msgstr "thời gian"
   4210msgstr "thi gian"
  42134211
  42144212#: plugins_tmc_skin.xml.h:15 skin_default_skin.xml.h:533
  42154213#: skins_tmc_skin.xml.h:15
  42164214msgid "Scan"
  4217 msgstr "Dò"
   4215msgstr "Dò"
  42184216
  42194217#: plugins_tmc_skin.xml.h:17 skins_tmc_skin.xml.h:17
   
  42234221#: plugins_tmdb_skin.xml.h:2 skins_tmdb_skin.xml.h:2
  42244222msgid "Orgname:"
  4225 msgstr "tên người dùng"
   4223msgstr "tên người dùng"
  42264224
  42274225#: plugins_tmdb_skin.xml.h:3 skins_tmdb_skin.xml.h:3
  42284226msgid "OTHER"
  4229 msgstr "khác"
   4227msgstr "khác"
  42304228
  42314229#: plugins_tmdb_skin.xml.h:5 skins_tmdb_skin.xml.h:5
  42324230msgid "Rating:"
  4233 msgstr "Đang bắt đầu"
   4231msgstr "Đang bắt đầu"
  42344232
  42354233#: plugins_tmdb_skin.xml.h:10 skins_tmdb_skin.xml.h:10
  42364234msgid "TMDb - Plugin"
  4237 msgstr "cdắm nguồn"
   4235msgstr "cdắm nguồn"
  42384236
  42394237#: plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:1 skins_tsSchnitt_skin.xml.h:1
   
  42434241#: plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:2 skins_tsSchnitt_skin.xml.h:2
  42444242msgid "in background"
  4245 msgstr "nền màn hình chờ"
   4243msgstr "nền màn hình chờ"
  42464244
  42474245#: plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:3 skins_tsSchnitt_skin.xml.h:3
   
  42514249#: plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:4 skins_tsSchnitt_skin.xml.h:4
  42524250msgid "progress"
  4253 msgstr "thanh tiến trình"
   4251msgstr "thanh tiến trình"
  42544252
  42554253#: plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:5 skins_tsSchnitt_skin.xml.h:5
  42564254msgid "Selected:"
  4257 msgstr "Chọn sao lÆ°u:"
   4255msgstr "Chọn sao lưu:"
  42584256
  42594257#: plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:6 skins_tsSchnitt_skin.xml.h:6
   
  42744272#: weather.h:418
  42754273msgid "Weather"
  4276 msgstr "thời tiết"
   4274msgstr "thời tiết"
  42774275
  42784276#: plugins_wins3_skin.xml.h:2 skins_wins3_skin.xml.h:2
  42794277msgid "NEW"
  4280 msgstr "mới"
   4278msgstr "mi"
  42814279
  42824280#: plugins_zapback_skin.xml.h:1 skins_zapback_skin.xml.h:1
  42834281msgid "ZapBack"
  4284 msgstr "Sao lÆ°u"
   4282msgstr "Sao lưu"
  42854283
  42864284#: plugins_zapback_skin.xml.h:3 skins_zapback_skin.xml.h:3
  42874285msgid "in"
  4288 msgstr "Mật khẩu"
   4286msgstr "Mật khẩu"
  42894287
  42904288#: plugins_zapback_skin.xml.h:4 skins_zapback_skin.xml.h:4
  42914289msgid "Minuten"
  4292 msgstr " Phút"
   4290msgstr " Phút"
  42934291
  42944292#: plugins_zapback_skin.xml.h:5 skins_zapback_skin.xml.h:5
   
  42984296#: plugins_zapback_skin.xml.h:6 skins_zapback_skin.xml.h:6
  42994297msgid "Start-> OK"
  4300 msgstr "Bắt đầu"
   4298msgstr "Bắt đầu"
  43014299
  43024300#: possetup.h:35
  43034301msgid "move west"
  4304 msgstr "dịch chuyển sang phải"
   4302msgstr "dịch chuyển sang phải"
  43054303
  43064304#: possetup.h:36
  43074305msgid "search west"
  4308 msgstr "tìm kiếm bên phải"
   4306msgstr "tìm kiếm bên phải"
  43094307
  43104308#: possetup.h:37
  43114309msgid "search east"
  4312 msgstr "tìm kiếm bên trái"
   4310msgstr "tìm kiếm bên trái"
  43134311
  43144312#: possetup.h:38
  43154313msgid "move east"
  4316 msgstr "dịch chuyển sang trái"
   4314msgstr "dịch chuyển sang trái"
  43174315
  43184316#: possetup.h:43
  43194317msgid "step west"
  4320 msgstr "dịch phải"
   4318msgstr "dịch phải"
  43214319
  43224320#: possetup.h:44
  43234321msgid "step east"
  4324 msgstr "dịch trái"
   4322msgstr "dịch trái"
  43254323
  43264324#: possetup.h:49
  43274325msgid "limits off"
  4328 msgstr "tắt giới hạn"
   4326msgstr "tắt giới hạn"
  43294327
  43304328#: possetup.h:50
  43314329msgid "limit west"
  4332 msgstr "giới hạn phải"
   4330msgstr "giới hạn phải"
  43334331
  43344332#: possetup.h:51
  43354333msgid "limit east"
  4336 msgstr "giới hạn trái"
   4334msgstr "giới hạn trái"
  43374335
  43384336#: possetup.h:52
  43394337msgid "limits on"
  4340 msgstr "bật giới hạn"
   4338msgstr "bật giới hạn"
  43414339
  43424340#: possetup.h:57
  43434341msgid "store position"
  4344 msgstr "vị trí lÆ°u trữ"
   4342msgstr "vị trí lưu trữ"
  43454343
  43464344#: possetup.h:58
  43474345msgid "goto position"
  4348 msgstr "đến vị trí"
   4346msgstr "đến vị trí"
  43494347
  43504348#: possetup.h:63
  43514349msgid "startposition"
  4352 msgstr "vị trí bắt đầu"
   4350msgstr "vị trí bắt đầu"
  43534351
  43544352#: possetup.h:98
   
  43644362#: putlocker.h:85
  43654363msgid "This file doesn't exist, or has been removed."
  4366 msgstr "File này không tồn tại hoặc đã bị xóa"
   4364msgstr "File này không tồn tại hoặc đã bị xóa"
  43674365
  43684366#: readerconfig.h:258
   
  43924390#: readerconfig.h:343
  43934391msgid "No config file found."
  4394 msgstr "Không tìm thấy"
   4392msgstr "Không tìm thấy"
  43954393
  43964394#: readerconfig.h:389 readerconfig.h:482
   
  44044402#: readerconfig.h:418
  44054403msgid "Reader active"
  4406 msgstr "cho phép thiết bị đọc"
   4404msgstr "cho phép thiết bị đọc"
  44074405
  44084406#: readerconfig.h:443
   
  44124410#: readerconfig.h:444 readerconfig.h:489
  44134411msgid "Restart Oscam ?"
  4414 msgstr "Khởi động lại"
   4412msgstr "Khởi động lại"
  44154413
  44164414#: readerconfig.h:474
   
  44274425"can't find record path"
  44284426msgstr ""
  4429 "Không cấu hình được ổ cứng\n"
  4430 "không tìm thấy đường dẫn"
   4427"Không cấu hình được ổ cứng\n"
   4428"không tìm thấy đường dẫn"
  44314429
  44324430#: record.h:40
  44334431msgid "Not enought space"
  4434 msgstr "Không đủ khoảng trống"
   4432msgstr "Không đủ khoảng trống"
  44354433
  44364434#: record.h:43
  44374435msgid "Error create filename"
  4438 msgstr "Tạo tên file lỗi"
   4436msgstr "Tạo tên file lỗi"
  44394437
  44404438#: record.h:46
  44414439msgid "Can't open file"
  4442 msgstr "Không thể mở file"
   4440msgstr "Không thể mở file"
  44434441
  44444442#: record.h:49
  44454443msgid "Can't open FRONTEND device"
  4446 msgstr "Không thể mở thiết bị FRONTEND"
   4444msgstr "Không thể mở thiết bị FRONTEND"
  44474445
  44484446#: record.h:52
  44494447msgid "Can't open DMX device"
  4450 msgstr "Không thể mở thiết bị DMX"
   4448msgstr "Không thể mở thiết bị DMX"
  44514449
  44524450#: record.h:55
  44534451msgid "Pid's not ok"
  4454 msgstr "Pid không đúng"
   4452msgstr "Pid không đúng"
  44554453
  44564454#: record.h:58
  44574455msgid "Channel or Transponder is empty"
  4458 msgstr "Danh sách kênh trống"
   4456msgstr "Danh sách kênh trống"
  44594457
  44604458#: record.h:61
  44614459msgid "Write error"
  4462 msgstr "ghi lỗi"
   4460msgstr "ghi li"
  44634461
  44644462#: record.h:64
  44654463msgid "No memory"
  4466 msgstr "Không có bộ nhớ"
   4464msgstr "Không có bộ nhớ"
  44674465
  44684466#: record.h:67
  44694467msgid "Failed open split file"
  4470 msgstr "Không mở được file"
   4468msgstr "Không mở được file"
  44714469
  44724470#: record.h:70
  44734471msgid "Frontend type unknown"
  4474 msgstr "Không biết kiểu đầu vào"
   4472msgstr "Không biết kiểu đầu vào"
  44754473
  44764474#: record.h:73
  44774475msgid "Tune to channel failed"
  4478 msgstr "Tuner lỗi"
   4476msgstr "Tuner li"
  44794477
  44804478#: record.h:78
  44814479msgid "To many read error or end of file"
  4482 msgstr "file có nhiều lỗi"
   4480msgstr "file có nhiều lỗi"
  44834481
  44844482#: record.h:81
  44854483msgid "Can't create service"
  4486 msgstr "Không dò được kênh"
   4484msgstr "Không dò được kênh"
  44874485
  44884486#: record.h:84
  44894487msgid "No space left on device"
  4490 msgstr "Lỗi ổ cứng/USB"
   4488msgstr "Lỗi ổ cứng/USB"
  44914489
  44924490#: record.h:90
   
  45034501"Switch to Recording/Timeshift Channel ?"
  45044502msgstr ""
  4505 "Không tìm thấy tuner để ghi.\n"
  4506 "Chuyển để ghi/Timeshift chÆ°Æ¡ng trình"
   4503"Không tìm thấy tuner để ghi.\n"
   4504"Chuyển để ghi/Timeshift chương trình"
  45074505
  45084506#: record.h:1176
  45094507msgid "Timer Record start !"
  4510 msgstr "Bước dịch cho bộ định thời ghi"
   4508msgstr "Bước dịch cho bộ định thời ghi"
  45114509
  45124510#: record.h:1291 record.h:1300 record.h:1311 record.h:1346 record.h:1355
  45134511#: record.h:1387 stream.h:15 stream.h:37
  45144512msgid "stop"
  4515 msgstr "Dừng khởi động"
   4513msgstr "Dừng khởi động"
  45164514
  45174515#: record.h:1309 record.h:1383 skin_default_skin.xml.h:474
   
  45214519#: record.h:1361 record.h:1370 record.h:1393
  45224520msgid "change"
  4523 msgstr "Thay đổi"
   4521msgstr "Thay đổi"
  45244522
  45254523#: record.h:1379 record.h:1409
  45264524msgid "add recording (stop after current event)"
  4527 msgstr "thêm bản ghi (sau sá»± kiện này)"
   4525msgstr "thêm bản ghi (sau sự kiện này)"
  45284526
  45294527#: record.h:1380 record.h:1422
  45304528msgid "add recording (indefinitely)"
  4531 msgstr "thêm bản ghi (không giới hạn)"
   4529msgstr "thêm bản ghi (không giới hạn)"
  45324530
  45334531#: record.h:1381 record.h:1427
  45344532msgid "add recording (enter duration)"
  4535 msgstr "thêm bản ghi (nhập thời gian)"
   4533msgstr "thêm bản ghi (nhập thời gian)"
  45364534
  45374535#: record.h:1416
  45384536msgid "Can't get EPG time or EPG endtime not ok"
  4539 msgstr "Không có EPG!"
   4537msgstr "Không có EPG!"
  45404538
  45414539#: record.h:1441
  45424540msgid "Record started"
  4543 msgstr "Bắt đầu ghi"
   4541msgstr "Bắt đầu ghi"
  45444542
  45454543#: rectimer.h:129
  45464544msgid "undefined error"
  4547 msgstr "không xác định"
   4545msgstr "không xác định"
  45484546
  45494547#: rectimer.h:134
  45504548msgid "Timer starttime or endtime not ok"
  4551 msgstr "Không có EPG!"
   4549msgstr "Không có EPG!"
  45524550
  45534551#: rectimer.h:139
   
  45694567#: rectimer.h:546
  45704568msgid "not started akttime higher than timer endtime"
  4571 msgstr " không bắt đầu khi kết thúc thời gian hẹn giờ"
   4569msgstr " không bắt đầu khi kết thúc thời gian hẹn giờ"
  45724570
  45734571#: rectimer.h:557
  45744572msgid "EPG Scan activate standby?"
  4575 msgstr " kích hoạt quét EPG ở chế độ chờ?"
   4573msgstr " kích hoạt quét EPG ở chế độ chờ?"
  45764574
  45774575#: rectimer.h:664
   
  45814579#: rectimer.h:1029
  45824580msgid "switch channel"
  4583 msgstr "chuyển chÆ°Æ¡ng trình"
   4581msgstr "chuyển chương trình"
  45844582
  45854583#: rectimer.h:1039 rectimer.h:1448 rectimer.h:1459
  45864584msgid "once"
  4587 msgstr "một lần"
   4585msgstr "một lần"
  45884586
  45894587#: rectimer.h:1040 rectimer.h:1450 rectimer.h:1461
  45904588msgid "repeate"
  4591 msgstr "lập lại"
   4589msgstr "lập lại"
  45924590
  45934591#: rectimer.h:1052
  45944592msgid "daily"
  4595 msgstr "hàng ngày"
   4593msgstr "hàng ngày"
  45964594
  45974595#: rectimer.h:1053
  45984596msgid "weekly"
  4599 msgstr "hàng tuần"
   4597msgstr "hàng tuần"
  46004598
  46014599#: rectimer.h:1054
  46024600msgid "workdays"
  4603 msgstr "các ngày làm việc"
   4601msgstr "các ngày làm việc"
  46044602
  46054603#: rectimer.h:1059 skin_default_skin.xml.h:381
  46064604msgid "Monday"
  4607 msgstr "Thứ hai"
   4605msgstr "Th hai"
  46084606
  46094607#: rectimer.h:1060 skin_default_skin.xml.h:673
  46104608msgid "Tuesday"
  4611 msgstr "Thứ ba"
   4609msgstr "Th ba"
  46124610
  46134611#: rectimer.h:1061 skin_default_skin.xml.h:725
  46144612msgid "Wednesday"
  4615 msgstr "Ngày thứ tÆ°"
   4613msgstr "Ngày thứ tư"
  46164614
  46174615#: rectimer.h:1062 skin_default_skin.xml.h:645
  46184616msgid "Thursday"
  4619 msgstr "Thứ năm"
   4617msgstr "Thứ năm"
  46204618
  46214619#: rectimer.h:1063 skin_default_skin.xml.h:242
  46224620msgid "Friday"
  4623 msgstr "Thứ sáu"
   4621msgstr "Thứ sáu"
  46244622
  46254623#: rectimer.h:1064 skin_default_skin.xml.h:529
  46264624msgid "Saturday"
  4627 msgstr "Thứ bảy"
   4625msgstr "Thứ bảy"
  46284626
  46294627#: rectimer.h:1065 skin_default_skin.xml.h:617
  46304628msgid "Sunday"
  4631 msgstr "Chủ nhật"
   4629msgstr "Chủ nhật"
  46324630
  46334631#: rectimer.h:1445
  46344632msgid "rec"
  4635 msgstr "màu đỏ"
   4633msgstr "màu đỏ"
  46364634
  46374635#: rectimer.h:1456
  46384636msgid "switch"
  4639 msgstr "Chuyển"
   4637msgstr "Chuyn"
  46404638
  46414639#: rectimer.h:1483
  46424640msgid "waiting"
  4643 msgstr "Đang bắt đầu"
   4641msgstr "Đang bắt đầu"
  46444642
  46454643#: rectimer.h:1487
  46464644msgid "success"
  4647 msgstr "Đã hủy thành công!"
   4645msgstr "Đã hủy thành công!"
  46484646
  46494647#: rectimer.h:1489
  46504648msgid "error"
  4651 msgstr "Lỗi khởi động"
   4649msgstr "Lỗi khởi động"
  46524650
  46534651#: restoredefault.h:10
  46544652msgid "Really restore default settings ?"
  4655 msgstr "Bạn muốn khôi phục lại các thiết lập mặc định?"
   4653msgstr "Bạn muốn khôi phục lại các thiết lập mặc định?"
  46564654
  46574655#: restoredefault.h:19
  46584656msgid "Receiver reboots now !!!"
  4659 msgstr "Đầu thu đang khởi động lại !!!"
   4657msgstr "Đầu thu đang khởi động lại !!!"
  46604658
  46614659#: restoredefault.h:23
  46624660msgid "Can't restore settings"
  4663 msgstr "Không thể khôi phục lại các thiết lập"
   4661msgstr "Không thể khôi phục lại các thiết lập"
  46644662
  46654663#: restoredefault.h:32
   
  46684666"The Box will reboot and the erase will be started!"
  46694667msgstr ""
  4670 "Swap Daten und Backup löschen?\n"
  4671 "Đầu thu sẽ khởi động lại và bắt đầu xóa"
   4668"Swap Daten und Backup löschen?\n"
   4669"Đầu thu sẽ khởi động lại và bắt đầu xóa"
  46724670
  46734671#: restoredefault.h:47
   
  46764674"The Box will reboot and the erase will be started!"
  46774675msgstr ""
  4678 "Swap Daten und Backup löschen?\n"
  4679 "Đầu thu sẽ khởi động lại và bắt đầu xóa"
   4676"Swap Daten und Backup löschen?\n"
   4677"Đầu thu sẽ khởi động lại và bắt đầu xóa"
  46804678
  46814679#: restoredefault.h:63 restoredefault.h:67 restoredefault.h:71
  46824680#: skin_default_skin.xml.h:505
  46834681msgid "Restore default settings"
  4684 msgstr "Thiết lập mặc định"
   4682msgstr "Thiết lập mặc định"
  46854683
  46864684#: restoredefault.h:64 restoredefault.h:75
   
  46944692#: rgui.h:30
  46954693msgid "Can't connect to server !"
  4696 msgstr "không thể kết nối tới server!"
   4694msgstr "không thể kết nối tới server!"
  46974695
  46984696#: rgui.h:118
  46994697msgid "Send remote box into standby ?"
  4700 msgstr "Bạn có muốn chuyển chế độ chờ không?"
   4698msgstr "Bạn có muốn chuyển chế độ chờ không?"
  47014699
  47024700#: rgui.h:134
   
  47164714#: scan.h:1538
  47174715msgid "Sat/Provider: "
  4718 msgstr "Nhà cung cấp:"
   4716msgstr "Nhà cung cấp:"
  47194717
  47204718#: scan.h:1554
   
  47244722#: scan.h:1562
  47254723msgid "Radio: "
  4726 msgstr "Tìm thấy Radio:"
   4724msgstr "Tìm thấy Radio:"
  47274725
  47284726#: scan.h:1570
   
  47324730#: scan.h:1578
  47334731msgid "Blindscan: "
  4734 msgstr "Điều chỉnh quét mành"
   4732msgstr "Điều chỉnh quét mành"
  47354733
  47364734#: scan.h:1598 scan.h:1628
   
  47424740#: scan.h:1600
  47434741msgid "Channel scan ended."
  4744 msgstr "Vui long đợi."
   4742msgstr "Vui long đợi."
  47454743
  47464744#: scan.h:1630
  47474745msgid "All new channels added!"
  4748 msgstr "Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình mới được thêm vào!"
   4746msgstr "Tất cả các chương trình mới được thêm vào!"
  47494747
  47504748#: scan.h:1640
  47514749msgid "Wait for channel scan end"
  4752 msgstr "Vui long đợi."
   4750msgstr "Vui long đợi."
  47534751
  47544752#: scan.h:1888
  47554753msgid "Scan is not allowed if record or stream is running !"
  4756 msgstr "Cấu hình tuner này không cho phép ghi"
   4754msgstr "Cấu hình tuner này không cho phép ghi"
  47574755
  47584756#: scan.h:1979
  47594757msgid "No Tuner configured"
  4760 msgstr "Cài đặt tuner"
   4758msgstr "Cài đặt tuner"
  47614759
  47624760#: scan.h:1998 scan.h:2005
  47634761msgid "Single Transponder"
  4764 msgstr "Một bộ phát đáp"
   4762msgstr "Một bộ phát đáp"
  47654763
  47664764#: scan.h:1999
  47674765msgid "Single Sat"
  4768 msgstr "Một vệ tinh"
   4766msgstr "Một vệ tinh"
  47694767
  47704768#: scan.h:2000
  47714769msgid "Multi Sat"
  4772 msgstr "Nhiều vệ tinh"
   4770msgstr "Nhiều vệ tinh"
  47734771
  47744772#: scan.h:2006
  47754773msgid "Single Provider"
  4776 msgstr "Một dịch vụ"
   4774msgstr "Một dịch vụ"
  47774775
  47784776#: scan.h:2011
  47794777msgid "Auto Scan"
  4780 msgstr "Tá»± động dò"
   4778msgstr "Tự động dò"
  47814779
  47824780#: scan.h:2261
  47834781msgid "Unchanged"
  4784 msgstr "Thay đổi"
   4782msgstr "Thay đổi"
  47854783
  47864784#: scan.h:2262
  47874785msgid "Create new"
  4788 msgstr "Tạo thÆ° mục"
   4786msgstr "Tạo thư mục"
  47894787
  47904788#: scan.h:2263
  47914789msgid "Delete All"
  4792 msgstr "Xóa file"
   4790msgstr "Xóa file"
  47934791
  47944792#: scan.h:2345
  47954793msgid "Transponder changed"
  4796 msgstr "Bộ phát đáp đã thay đổi"
   4794msgstr "Bộ phát đáp đã thay đổi"
  47974795
  47984796#: scart.h:12
  47994797msgid "Change to scart"
  4800 msgstr "Danh sách kênh"
   4798msgstr "Danh sách kênh"
  48014799
  48024800#: scart.h:25
   
  48144812#: screensaveradjust.h:29
  48154813msgid "black"
  4816 msgstr "màu đen"
   4814msgstr "màu đen"
  48174815
  48184816#: screensaveradjust.h:30
  48194817msgid "blue"
  4820 msgstr "màu xanh da trời"
   4818msgstr "màu xanh da trời"
  48214819
  48224820#: screensaveradjust.h:31
  48234821msgid "green"
  4824 msgstr "màu xanh"
   4822msgstr "màu xanh"
  48254823
  48264824#: screensaveradjust.h:32
  48274825msgid "red"
  4828 msgstr "màu đỏ"
   4826msgstr "màu đỏ"
  48294827
  48304828#: screensaveradjust.h:33
  48314829msgid "yellow"
  4832 msgstr "màu vàng"
   4830msgstr "màu vàng"
  48334831
  48344832#: screensaveradjust.h:34
  48354833msgid "white"
  4836 msgstr "trắng"
   4834msgstr "trng"
  48374835
  48384836#: screensaveradjust.h:35
  48394837msgid "grey"
  4840 msgstr "màu xám"
   4838msgstr "màu xám"
  48414839
  48424840#: screensaveradjust.h:36
   
  48504848#: screensaveradjust.h:38
  48514849msgid "mixed mode"
  4852 msgstr "chế độ trộn"
   4850msgstr "chế độ trộn"
  48534851
  48544852#: screensaveradjust.h:41
   
  48824880#: screensaveradjust.h:58
  48834881msgid "imdb mvis (network/hdd)"
  4884 msgstr "imdb mvis (mạng/ổ cứng)"
   4882msgstr "imdb mvis (mạng/ổ cứng)"
  48854883
  48864884#: scriptexec.h:22
   
  48904888#: scriptexec.h:40
  48914889msgid "Script has no output or started in background."
  4892 msgstr "Không có đầu ra."
   4890msgstr "Không có đầu ra."
  48934891
  48944892#: scriptexec.h:41 tpk_showname.h:144
  48954893msgid "Script execute"
  4896 msgstr "cho phép thá»±c hiện"
   4894msgstr "cho phép thực hiện"
  48974895
  48984896#: service.h:710
   
  49014899"Stop it and switch ?"
  49024900msgstr ""
  4903 "Đang chạy timeshift !!!\n"
  4904 "Bạn muốn dừng timeshift và chuyển?"
   4901"Đang chạy timeshift !!!\n"
   4902"Bạn muốn dừng timeshift và chuyển?"
  49054903
  49064904#: service.h:934
   
  49094907"All Tuners in use or no Tuner defined."
  49104908msgstr ""
  4911 "Không có tuner.\n"
  4912 " Tất cả tuner đã sá»­ dụng hoặc không có tuner"
   4909"Không có tuner.\n"
   4910" Tất cả tuner đã sử dụng hoặc không có tuner"
  49134911
  49144912#: service.h:937
  49154913msgid "Tuning to Channel failed!"
  4916 msgstr "Không chuyển được chÆ°Æ¡ng trình!"
   4914msgstr "Không chuyển được chương trình!"
  49174915
  49184916#: service.h:940
  49194917msgid "Can't open frontend dev or Frontend Type unknown!"
  4920 msgstr "Không thể mở hoặc không biết loại đầu vào"
   4918msgstr "Không thể mở hoặc không biết loại đầu vào"
  49214919
  49224920#: service.h:945
  49234921msgid "Channellist empty or corrupt (channel not found)!"
  4924 msgstr "Danh sách chÆ°Æ¡ng trình rỗng(không tìm thấy chÆ°Æ¡ng trình) !"
   4922msgstr "Danh sách chương trình rỗng(không tìm thấy chương trình) !"
  49254923
  49264924#: settings_autostart.h:216
   
  49304928#: settings_bluebutton.h:6
  49314929msgid "Blue Key Action - Setup"
  4932 msgstr "Nút màu xanh da trời – Cài đặt"
   4930msgstr "Nút màu xanh da trời – Cài đặt"
  49334931
  49344932#: settings_pluginbutton.h:6
  49354933msgid "Plugin Key Action - Setup"
  4936 msgstr "Nút màu xanh da trời – Cài đặt"
   4934msgstr "Nút màu xanh da trời – Cài đặt"
  49374935
  49384936#: settings_redbutton.h:6
  49394937msgid "Red Key Action - Setup"
  4940 msgstr "Rote-Taste Belegungsmenü "
   4938msgstr "Rote-Taste Belegungsmenü "
  49414939
  49424940#: skinadjust.h:23
  49434941msgid "border"
  4944 msgstr "đường viền"
   4942msgstr "đường viền"
  49454943
  49464944#: skinadjust.h:24
   
  49544952#: skinadjust.h:26 tmc.h:542
  49554953msgid "picture"
  4956 msgstr "Hình ảnh"
   4954msgstr "Hình ảnh"
  49574955
  49584956#: skinadjust.h:50
   
  49664964#: skinadjust.h:54 tunerconfig.h:302 tunerconfig.h:303
  49674965msgid "press red"
  4968 msgstr "bấm nút màu đỏ"
   4966msgstr "bấm nút màu đỏ"
  49694967
  49704968#: skinadjust.h:133
  49714969msgid "Receiver now reboot !!!"
  4972 msgstr "Đầu thu đang khởi động lại !!!"
   4970msgstr "Đầu thu đang khởi động lại !!!"
  49734971
  49744972#: skin_default_skin.xml.h:1
   
  51025100#: skin_default_skin.xml.h:38 videomode.h:20 videomode.h:75 videomode.h:82
  51035101msgid "3D Mode"
  5104 msgstr "Chế độ 3D"
   5102msgstr "Chế độ 3D"
  51055103
  51065104#: skin_default_skin.xml.h:39
  51075105msgid "3D-Mode Settings"
  5108 msgstr "Thiết lập chế độ 3D"
   5106msgstr "Thiết lập chế độ 3D"
  51095107
  51105108#: skin_default_skin.xml.h:43
   
  51305128#: skin_default_skin.xml.h:51
  51315129msgid "About"
  5132 msgstr "Giới thiệu"
   5130msgstr "Giới thiệu"
  51335131
  51345132#: skin_default_skin.xml.h:52
  51355133msgid "AC3 default"
  5136 msgstr "Mặc định AC3"
   5134msgstr "Mặc định AC3"
  51375135
  51385136#: skin_default_skin.xml.h:53
  51395137msgid "AC3 Mode"
  5140 msgstr "Chế độ AC3"
   5138msgstr "Chế độ AC3"
  51415139
  51425140#: skin_default_skin.xml.h:54
  51435141msgid "Activate (autostart)"
  5144 msgstr "Khởi động tá»± động"
   5142msgstr "Khởi động tự động"
  51455143
  51465144#: skin_default_skin.xml.h:55
  51475145msgid "Activate CEC"
  5148 msgstr "kích hoạt CEC"
   5146msgstr "kích hoạt CEC"
  51495147
  51505148#: skin_default_skin.xml.h:56
  51515149msgid "Actors"
  5152 msgstr "Diá»
  5153 n viên:"
   5150msgstr "Diễn viên:"
  51545151
  51555152#: skin_default_skin.xml.h:57
  51565153msgid "Adapter Settings"
  5157 msgstr "Thiết lập adapter"
   5154msgstr "Thiết lập adapter"
  51585155
  51595156#: skin_default_skin.xml.h:59
  51605157msgid "ADD ALL"
  5161 msgstr "thêm tất cả"
   5158msgstr "thêm tất cả"
  51625159
  51635160#: skin_default_skin.xml.h:60
  51645161msgid "ADD BOUQUET"
  5165 msgstr "thêm 1"
   5162msgstr "thêm 1"
  51665163
  51675164#: skin_default_skin.xml.h:61
  51685165msgid "ADD ONE"
  5169 msgstr "thêm 1"
   5166msgstr "thêm 1"
  51705167
  51715168#: skin_default_skin.xml.h:62
  51725169msgid "add service"
  5173 msgstr "thêm dịch vụ"
   5170msgstr "thêm dịch vụ"
  51745171
  51755172#: skin_default_skin.xml.h:63
  51765173msgid "Adjust"
  5177 msgstr "Điều chỉnh"
   5174msgstr "Điều chỉnh"
  51785175
  51795176#: skin_default_skin.xml.h:64
   
  51875184#: skin_default_skin.xml.h:66
  51885185msgid "After EPG Scan"
  5189 msgstr "Tá»± động dò"
   5186msgstr "Tự động dò"
  51905187
  51915188#: skin_default_skin.xml.h:67
   
  52035200#: skin_default_skin.xml.h:69
  52045201msgid "Age Protect"
  5205 msgstr "Khóa trẻ em"
   5202msgstr "Khóa trẻ em"
  52065203
  52075204#: skin_default_skin.xml.h:70
  52085205msgid "Aktion after"
  5209 msgstr "Hành động sau đó"
   5206msgstr "Hành động sau đó"
  52105207
  52115208#: skin_default_skin.xml.h:71
  52125209msgid "ALL"
  5213 msgstr "TẤT CẢ"
   5210msgstr "TẤT CẢ"
  52145211
  52155212#: skin_default_skin.xml.h:73
  52165213msgid "Animated Screens"
  5217 msgstr "màn hình động"
   5214msgstr "màn hình động"
  52185215
  52195216#: skin_default_skin.xml.h:74
  52205217msgid "Animated Speed"
  5221 msgstr "tốc độ ảnh động"
   5218msgstr "tốc độ ảnh động"
  52225219
  52235220#: skin_default_skin.xml.h:75
  52245221msgid "Ask on channel switch"
  5225 msgstr "Hỏi khi chuyển kênh"
   5222msgstr "Hỏi khi chuyển kênh"
  52265223
  52275224#: skin_default_skin.xml.h:77
  52285225msgid "Aspect Ratio:"
  5229 msgstr "Tá»· lệ khuôn hình:"
   5226msgstr "Tỷ lệ khuôn hình:"
  52305227
  52315228#: skin_default_skin.xml.h:78
   
  52355232#: skin_default_skin.xml.h:79
  52365233msgid "Audio delay"
  5237 msgstr "trá»
  5238  Ã¢m thanh"
   5234msgstr "trễ âm thanh"
  52395235
  52405236#: skin_default_skin.xml.h:80
   
  52445240#: skin_default_skin.xml.h:81
  52455241msgid "Audio Source"
  5246 msgstr "Nguồn Audio"
   5242msgstr "Ngun Audio"
  52475243
  52485244#: skin_default_skin.xml.h:82
  52495245msgid "Audio/Subt."
  5250 msgstr "Audio/Phụ đề"
   5246msgstr "Audio/Phụ đề"
  52515247
  52525248#: skin_default_skin.xml.h:83
   
  52605256#: skin_default_skin.xml.h:86
  52615257msgid "Automatic Search"
  5262 msgstr "Tá»± động dò"
   5258msgstr "Tự động dò"
  52635259
  52645260#: skin_default_skin.xml.h:87
  52655261msgid "Automatic start last subtitle"
  5266 msgstr "Tá»± động bắt đầu phụ đề"
   5262msgstr "Tự động bắt đầu phụ đề"
  52675263
  52685264#: skin_default_skin.xml.h:88
  52695265msgid "Auto resolution"
  5270 msgstr "Độ phân giải tá»± động"
   5266msgstr "Độ phân giải tự động"
  52715267
  52725268#: skin_default_skin.xml.h:89
   
  52765272#: skin_default_skin.xml.h:90
  52775273msgid "Autostart - Cam / Emu"
  5278 msgstr "Tá»± động khởi động"
   5274msgstr "Tự động khởi động"
  52795275
  52805276#: skin_default_skin.xml.h:91
  52815277msgid "Autostart - Child safety"
  5282 msgstr "Khóa trẻ em"
   5278msgstr "Khóa trẻ em"
  52835279
  52845280#: skin_default_skin.xml.h:92
  52855281msgid "Autostart Default"
  5286 msgstr "tá»± động bắt đầu danh sách"
   5282msgstr "tự động bắt đầu danh sách"
  52875283
  52885284#: skin_default_skin.xml.h:93
  52895285msgid "Autostart - Network"
  5290 msgstr " Khởi động lại mạng"
   5286msgstr " Khởi động lại mạng"
  52915287
  52925288#: skin_default_skin.xml.h:94
  52935289msgid "Autostart Settings"
  5294 msgstr "Thiết lập roto"
   5290msgstr "Thiết lập roto"
  52955291
  52965292#: skin_default_skin.xml.h:95
  52975293msgid "Autostart - Usb Device"
  5298 msgstr "Thiết bị USB"
   5294msgstr "Thiết bị USB"
  52995295
  53005296#: skin_default_skin.xml.h:96
  53015297msgid "A/V Settings"
  5302 msgstr "Cài đặt âm thanh/hình ảnh"
   5298msgstr "Cài đặt âm thanh/hình ảnh"
  53035299
  53045300#: skin_default_skin.xml.h:97 tithek_mainmenu.h:15
   
  53125308#: skin_default_skin.xml.h:101
  53135309msgid "Backup"
  5314 msgstr "Sao lÆ°u"
   5310msgstr "Sao lưu"
  53155311
  53165312#: skin_default_skin.xml.h:102 system_backup_restore.h:18
  53175313#: system_backup_restore.h:75
  53185314msgid "Backup / Restore Settings"
  5319 msgstr "Sao lÆ°u / Khôi phục cài đặt"
   5315msgstr "Sao lưu / Khôi phục cài đặt"
  53205316
  53215317#: skin_default_skin.xml.h:103
  53225318msgid "Bandwidth"
  5323 msgstr "chiều rộng"
   5319msgstr "chiều rộng"
  53245320
  53255321#: skin_default_skin.xml.h:104
  53265322msgid "Bandwidth:"
  5327 msgstr "chiều rộng"
   5323msgstr "chiều rộng"
  53285324
  53295325#: skin_default_skin.xml.h:105
   
  53325328"you are searching."
  53335329msgstr ""
  5334 "trước khi bạn có thể xem mức tín hiệu/SNR/bạn phải dò lại chÆ"
  5335 "°Æ¡ng trìnhĐang dò chÆ°Æ¡ng trình."
  5336 
  5337 #: skin_default_skin.xml.h:106
  5338 msgid "Begin"
  5339 msgstr ""
  5340 
  5341 #: skin_default_skin.xml.h:107
  5342 msgid "Behavior at recording"
  5343 msgstr "Chạy trong quá trình ghi"
  5344 
  5345 #: skin_default_skin.xml.h:108
  5346 msgid "BER:"
  5347 msgstr "BER:"
  5348 
  5349 #: skin_default_skin.xml.h:109
  5350 msgid "Blindscan"
  5351 msgstr "Điều chỉnh quét mành"
  5352 
  5353 #: skin_default_skin.xml.h:110
  5354 msgid "Blindscan Adjust"
  5355 msgstr "Điều chỉnh quét mành"
  5356 
  5357 #: skin_default_skin.xml.h:111
  5358 msgid "Blindscan Settings"
  5359 msgstr "Thiết lập quét mành"
  5360 
  5361 #: skin_default_skin.xml.h:112
  5362 msgid "Blue Button"
  5363 msgstr "Nút màu xanh da trời"
  5364 
  5365 #: skin_default_skin.xml.h:113
  5366 msgid "Bouquet List"
  5367 msgstr "Danh sach nhóm"
  5368 
  5369 #: skin_default_skin.xml.h:114
  5370 msgid "Bouquet Type"
  5371 msgstr "Nhóm"
  5372 
  5373 #: skin_default_skin.xml.h:115
  5374 msgid "Brightness"
  5375 msgstr "Độ sáng"
  5376 
  5377 #: skin_default_skin.xml.h:117
  5378 msgid "c"
  5379 msgstr "c"
  5380 
  5381 #: skin_default_skin.xml.h:118
  5382 msgid "C"
  5383 msgstr "C"
  5384 
  5385 #: skin_default_skin.xml.h:119
  5386 msgid "CAID"
  5387 msgstr ""
  5388 
  5389 #: skin_default_skin.xml.h:120
  5390 msgid "CAID Lock"
  5391 msgstr ""
  5392 
  5393 #: skin_default_skin.xml.h:122
  5394 msgid "cancel"
  5395 msgstr "hủy"
  5396 
  5397 #: skin_default_skin.xml.h:124
  5398 msgid "Change Channelname"
  5399 msgstr "Tá»± động thay đổi tên chÆ°Æ¡ng trình"
  5400 
  5401 #: skin_default_skin.xml.h:125
  5402 msgid "Change Channelname auto."
  5403 msgstr "Tá»± động thay đổi tên chÆ°Æ¡ng trình"
  5404 
  5405 #: skin_default_skin.xml.h:126
  5406 msgid "Change Feed"
  5407 msgstr "Change Feed"
  5408 
  5409 #: skin_default_skin.xml.h:128
  5410 msgid "Channel Allocation"
  5411 msgstr "Danh sách kênh"
  5412 
  5413 #: skin_default_skin.xml.h:129
  5414 msgid "Channel Edit"
  5415 msgstr "Sá»­a chÆ°Æ¡ng trình"
  5416 
  5417 #: skin_default_skin.xml.h:130
  5418 msgid "Channel History"
  5419 msgstr "Danh sách kênh"
  5420 
  5421 #: skin_default_skin.xml.h:131
  5422 msgid "Channellist view"
  5423 msgstr "xem trước"
  5424 
  5425 #: skin_default_skin.xml.h:132
  5426 msgid "Channel Search"
  5427 msgstr "Dò chÆ°Æ¡ng trình"
  5428 
  5429 #: skin_default_skin.xml.h:133
  5430 msgid "Channel Service..."
  5431 msgstr " Dịch vụ chÆ°Æ¡ng trình …"
  5432 
  5433 #: skin_default_skin.xml.h:136
  5434 msgid "Clear"
  5435 msgstr ""
  5436 
  5437 #: skin_default_skin.xml.h:137
  5438 msgid "Clear before scan"
  5439 msgstr "Xóa trước khi dò"
  5440 
  5441 #: skin_default_skin.xml.h:138
  5442 msgid "CLEAR INPUT"
  5443 msgstr "Xóa đầu vào"
  5444 
  5445 #: skin_default_skin.xml.h:139
  5446 msgid "Code1"
  5447 msgstr "mã 1:"
  5448 
  5449 #: skin_default_skin.xml.h:140
  5450 msgid "Code2"
  5451 msgstr "mã 2: "
  5452 
  5453 #: skin_default_skin.xml.h:141
  5454 msgid "Coderate HP"
  5455 msgstr "Tạo đường dẫn"
  5456 
  5457 #: skin_default_skin.xml.h:142
  5458 msgid "Coderate HP:"
  5459 msgstr "Tạo đường dẫn"
  5460 
  5461 #: skin_default_skin.xml.h:143
  5462 msgid "Coderate LP"
  5463 msgstr "Tạo đường dẫn"
  5464 
  5465 #: skin_default_skin.xml.h:144
  5466 msgid "Coderate LP:"
  5467 msgstr "Tạo đường dẫn"
  5468 
  5469 #: skin_default_skin.xml.h:145
  5470 msgid "Color Format"
  5471 msgstr " Định dạng màu "
  5472 
  5473 #: skin_default_skin.xml.h:146
  5474 msgid "Color Format Scart / Composite"
  5475 msgstr "Định dạng màu Scart"
  5476 
  5477 #: skin_default_skin.xml.h:147
  5478 msgid "Committed command"
  5479 msgstr "Lệnh điều khiển"
  5480 
  5481 #: skin_default_skin.xml.h:148
  5482 msgid "Common Interface"
  5483 msgstr "Giao diện"
  5484 
  5485 #: skin_default_skin.xml.h:149
  5486 msgid "Configure"
  5487 msgstr "Cấu hình"
  5488 
  5489 #: skin_default_skin.xml.h:150
  5490 msgid "Contrast"
  5491 msgstr "Độ tÆ°Æ¡ng phản"
  5492 
  5493 #: skin_default_skin.xml.h:151
  5494 msgid "Copy / Move"
  5495 msgstr "sao chép"
  5496 
  5497 #: skin_default_skin.xml.h:152
  5498 msgid "copy service"
  5499 msgstr "sao chép dịch vụ"
  5500 
  5501 #: skin_default_skin.xml.h:153
  5502 msgid "CPU"
  5503 msgstr "CPU"
  5504 
  5505 #: skin_default_skin.xml.h:154 system_backup.h:18
  5506 msgid "Create Backup"
  5507 msgstr "Sao lÆ°u dữ liệu"
  5508 
  5509 #: skin_default_skin.xml.h:155
  5510 msgid "Create Path"
  5511 msgstr "Tạo đường dẫn"
  5512 
  5513 #: skin_default_skin.xml.h:156
  5514 msgid "Create Record Picture"
  5515 msgstr "Ghi âm"
  5516 
  5517 #: skin_default_skin.xml.h:157
  5518 msgid "Create Thumb Picture"
  5519 msgstr "Tạo hình ảnh"
  5520 
  5521 #: skin_default_skin.xml.h:158
  5522 msgid "d"
  5523 msgstr "d"
  5524 
  5525 #: skin_default_skin.xml.h:159
  5526 msgid "D"
  5527 msgstr "D"
  5528 
  5529 #: skin_default_skin.xml.h:161
  5530 msgid "Day"
  5531 msgstr "Ngày"
  5532 
  5533 #: skin_default_skin.xml.h:162 softcam.h:290
  5534 msgid "Deactivate"
  5535 msgstr "Tắt"
  5536 
  5537 #: skin_default_skin.xml.h:163
  5538 msgid "Deactivate Crypt Support on Media Playback"
  5539 msgstr ""
  5540 
  5541 #: skin_default_skin.xml.h:164
  5542 msgid "Deactivate MiniTV"
  5543 msgstr "Tắt cá»­a sổ xem trước MIniTV"
  5544 
  5545 #: skin_default_skin.xml.h:165
  5546 msgid "Debug Modus"
  5547 msgstr "Chế độ gỡ lỗi"
  5548 
  5549 #: skin_default_skin.xml.h:166
  5550 msgid "DEFAULT"
  5551 msgstr "MẶC ĐỊNH"
  5552 
  5553 #: skin_default_skin.xml.h:167
  5554 msgid "Default Autostart"
  5555 msgstr "Tá»± động khởi động"
  5556 
  5557 #: skin_default_skin.xml.h:169
  5558 msgid "Del EPG before scan"
  5559 msgstr "Xóa lịch chÆ°Æ¡ng trình trước khi dò"
  5560 
  5561 #: skin_default_skin.xml.h:171
  5562 msgid "Delete EPG after read"
  5563 msgstr "Xóa EPG sau khi đọc"
  5564 
  5565 #: skin_default_skin.xml.h:174
  5566 msgid "del startchannel"
  5567 msgstr "bắt đầu xóa chÆ°Æ¡ng trình"
  5568 
  5569 #: skin_default_skin.xml.h:175
  5570 msgid "DESC"
  5571 msgstr "DESC"
  5572 
  5573 #: skin_default_skin.xml.h:176
  5574 msgid "Device:"
  5575 msgstr "Thiết bị:"
  5576 
  5577 #: skin_default_skin.xml.h:177 system_infos_sysinfo.h:56
  5578 msgid "Devices"
  5579 msgstr " Thiết bị"
  5580 
  5581 #: skin_default_skin.xml.h:178
  5582 msgid "Director"
  5583 msgstr "ThÆ° mục Imdb"
  5584 
  5585 #: skin_default_skin.xml.h:179
  5586 msgid "Dirsort"
  5587 msgstr "Sắp xếp"
  5588 
  5589 #: skin_default_skin.xml.h:180
  5590 msgid "Diseqc Command Order"
  5591 msgstr "Điều khiển Diseqc"
  5592 
  5593 #: skin_default_skin.xml.h:181
  5594 msgid "DiSEqC Mode"
  5595 msgstr "Chế độ DiSEqC"
  5596 
  5597 #: skin_default_skin.xml.h:182
  5598 msgid "Diseqc repeats"
  5599 msgstr "lập lại DiSEqC "
  5600 
  5601 #: skin_default_skin.xml.h:183
  5602 msgid "diseqcscreen..."
  5603 msgstr ""
  5604 
  5605 #: skin_default_skin.xml.h:184
  5606 msgid "Diseqc Settings"
  5607 msgstr "Thiết lập DiSEqC"
  5608 
  5609 #: skin_default_skin.xml.h:185
  5610 msgid "DNS Name"
  5611 msgstr "Tên"
  5612 
  5613 #: skin_default_skin.xml.h:186
  5614 msgid "dnsserver 1"
  5615 msgstr "DNS-Server 1"
  5616 
  5617 #: skin_default_skin.xml.h:187
  5618 msgid "dnsserver 2"
  5619 msgstr "DNS-Server 2"
  5620 
  5621 #: skin_default_skin.xml.h:188
  5622 msgid "DNS System"
  5623 msgstr "Hệ thống"
  5624 
  5625 #: skin_default_skin.xml.h:189
  5626 msgid "Don't clear TV on zap (only with fastzap)"
  5627 msgstr "Không thể xóa"
  5628 
  5629 #: skin_default_skin.xml.h:190
  5630 msgid "Download"
  5631 msgstr "Tải về lỗi"
  5632 
  5633 #: skin_default_skin.xml.h:192
  5634 msgid "dummy"
  5635 msgstr ""
  5636 
  5637 #: skin_default_skin.xml.h:193
  5638 msgid "Dutch"
  5639 msgstr ""
  5640 
  5641 #: skin_default_skin.xml.h:194
  5642 msgid "DYNDNS Settings"
  5643 msgstr "Thiết lập DYNDNS"
  5644 
  5645 #: skin_default_skin.xml.h:195
  5646 msgid "e"
  5647 msgstr "e"
  5648 
  5649 #: skin_default_skin.xml.h:196
  5650 msgid "E"
  5651 msgstr "E"
  5652 
  5653 #: skin_default_skin.xml.h:198
  5654 msgid "EDIT LNB / UNICABLE"
  5655 msgstr ""
  5656 
  5657 #: skin_default_skin.xml.h:199
  5658 msgid "EDIT MOTOR"
  5659 msgstr ""
  5660 
  5661 #: skin_default_skin.xml.h:200
  5662 msgid "EDIT TUNER"
  5663 msgstr ""
  5664 
  5665 #: skin_default_skin.xml.h:201
  5666 msgid "End"
  5667 msgstr "Kết thúc"
  5668 
  5669 #: skin_default_skin.xml.h:202
  5670 msgid "Engine Systems"
  5671 msgstr "Hệ thống"
  5672 
  5673 #: skin_default_skin.xml.h:203
  5674 msgid "English"
  5675 msgstr "Tiếng Anh"
  5676 
  5677 #: skin_default_skin.xml.h:204
  5678 msgid "EPG"
  5679 msgstr ""
  5680 
  5681 #: skin_default_skin.xml.h:205
  5682 msgid "EPG button on EPG Screen"
  5683 msgstr "lịch chÆ°Æ¡ng trình"
  5684 
  5685 #: skin_default_skin.xml.h:206
  5686 msgid "Epgfreespace (KB)"
  5687 msgstr "Freier EPG Speicher"
  5688 
  5689 #: skin_default_skin.xml.h:207
  5690 msgid "Epg List Mode"
  5691 msgstr "Chế độ danh sách EPG"
  5692 
  5693 #: skin_default_skin.xml.h:208
  5694 msgid "EPG Path"
  5695 msgstr "Đường dẫn EPG"
  5696 
  5697 #: skin_default_skin.xml.h:209
  5698 msgid "Epg Refresh Time"
  5699 msgstr "Thời gian cập nhật EPG"
  5700 
  5701 #: skin_default_skin.xml.h:210
  5702 msgid "EPG Reset"
  5703 msgstr "Xóa EPG"
  5704 
  5705 #: skin_default_skin.xml.h:211
  5706 msgid "EPG Save Mode"
  5707 msgstr "Chế độ ghi lịch chÆ°Æ¡ng trình"
  5708 
  5709 #: skin_default_skin.xml.h:212
  5710 msgid "EPG Scanlist"
  5711 msgstr "Đường dẫn EPG"
  5712 
  5713 #: skin_default_skin.xml.h:213
  5714 msgid "EPG Search"
  5715 msgstr "Tìm lịch chÆ°Æ¡ng trình"
  5716 
  5717 #: skin_default_skin.xml.h:214
  5718 msgid "EPG Settings"
  5719 msgstr "Thiết lập"
  5720 
  5721 #: skin_default_skin.xml.h:215
  5722 msgid "EPG SHORT VIEW"
  5723 msgstr "Xem lịch chÆ°Æ¡ng trình"
  5724 
  5725 #: skin_default_skin.xml.h:217
  5726 msgid "Expert Modus"
  5727 msgstr " Expert Modus "
  5728 
  5729 #: skin_default_skin.xml.h:218
  5730 msgid "Extensions"
  5731 msgstr "Mở rộng"
  5732 
  5733 #: skin_default_skin.xml.h:219
  5734 msgid "Extensions..."
  5735 msgstr "mở rộng"
  5736 
  5737 #: skin_default_skin.xml.h:220
  5738 msgid "Ext. Modul detect (needs reboot)"
  5739 msgstr "Tìm modul mở rộng (cần khởi động lại)"
  5740 
  5741 #: skin_default_skin.xml.h:221
  5742 msgid "f"
  5743 msgstr "f"
  5744 
  5745 #: skin_default_skin.xml.h:222
  5746 msgid "F"
  5747 msgstr "F"
  5748 
  5749 #: skin_default_skin.xml.h:224
  5750 msgid "Faststop"
  5751 msgstr "Dừng nhanh"
  5752 
  5753 #: skin_default_skin.xml.h:225
  5754 msgid "Fast Text Render"
  5755 msgstr "Dịch văn bản nhanh"
  5756 
  5757 #: skin_default_skin.xml.h:226
  5758 msgid "Fastzap"
  5759 msgstr "Schnelles Umschalten"
  5760 
  5761 #: skin_default_skin.xml.h:227
  5762 msgid "Fav"
  5763 msgstr "Ưa thích"
  5764 
  5765 #: skin_default_skin.xml.h:228
  5766 msgid "FEC"
  5767 msgstr "FEC"
  5768 
  5769 #: skin_default_skin.xml.h:229
  5770 msgid "FEC:"
  5771 msgstr "FEC:"
  5772 
  5773 #: skin_default_skin.xml.h:230
  5774 msgid "Filesystem Check"
  5775 msgstr "Kiểm tra tập tin hệ thống"
  5776 
  5777 #: skin_default_skin.xml.h:231
  5778 msgid "Fine move"
  5779 msgstr "di chuyển chính xác"
  5780 
  5781 #: skin_default_skin.xml.h:232
  5782 msgid "Fix Shutdown Time"
  5783 msgstr "đặt thời gian tắt"
  5784 
  5785 #: skin_default_skin.xml.h:233
  5786 msgid ""
  5787 "Flash: Flash range is deleted after update, mnt: flash range to permanently "
  5788 "update available, swap: USB medium permanently"
  5789 msgstr ""
  5790 
  5791 #: skin_default_skin.xml.h:234
  5792 msgid "Flashupdate (online)"
  5793 msgstr "Cập nhật flash (trá»±c tuyến)"
  5794 
  5795 #: skin_default_skin.xml.h:235
  5796 msgid "Flashupdate (tmp)"
  5797 msgstr "Cập nhật flash (tmp)"
  5798 
  5799 #: skin_default_skin.xml.h:236
  5800 msgid "Fontsize adjust in pixel"
  5801 msgstr "Cỡ chữ theo pixel"
  5802 
  5803 #: skin_default_skin.xml.h:237
  5804 msgid "Format HDD"
  5805 msgstr "Định dạng ổ cứng"
  5806 
  5807 #: skin_default_skin.xml.h:238
  5808 msgid "free space"
  5809 msgstr "Dung lượng còn trống"
  5810 
  5811 #: skin_default_skin.xml.h:239
  5812 msgid "French"
  5813 msgstr "Tiếng Pháp"
  5814 
  5815 #: skin_default_skin.xml.h:240
  5816 msgid "Frequency"
  5817 msgstr "Tần số"
  5818 
  5819 #: skin_default_skin.xml.h:241
  5820 msgid "Frequency:"
  5821 msgstr "Tần số:"
  5822 
  5823 #: skin_default_skin.xml.h:243
  5824 msgid "g"
  5825 msgstr "g"
  5826 
  5827 #: skin_default_skin.xml.h:244
  5828 msgid "G"
  5829 msgstr "G"
  5830 
  5831 #: skin_default_skin.xml.h:245
  5832 msgid "gateway"
  5833 msgstr "gateway"
  5834 
  5835 #: skin_default_skin.xml.h:246
  5836 msgid "Genre"
  5837 msgstr ""
  5838 
  5839 #: skin_default_skin.xml.h:247
  5840 msgid "German"
  5841 msgstr "Tiếng Đức"
  5842 
  5843 #: skin_default_skin.xml.h:248
  5844 msgid "Git Changelog"
  5845 msgstr "ChÆ°Æ¡ng trình"
  5846 
  5847 #: skin_default_skin.xml.h:249
  5848 msgid "Go to startpos"
  5849 msgstr "Tới vị trí bắt đầu"
  5850 
  5851 #: skin_default_skin.xml.h:250
  5852 msgid "Graph. EPG"
  5853 msgstr "Lịch chÆ°Æ¡ng trình"
  5854 
  5855 #: skin_default_skin.xml.h:251
  5856 msgid "Graphic EPG"
  5857 msgstr "Lịch chÆ°Æ¡ng trình"
  5858 
  5859 #: skin_default_skin.xml.h:252
  5860 msgid "Graphic EPG Picon"
  5861 msgstr "Thu nhỏ lịch chÆ°Æ¡ng trình"
  5862 
  5863 #: skin_default_skin.xml.h:253
  5864 msgid "Graphic EPG Zoom"
  5865 msgstr "Phóng to lịch chÆ°Æ¡ng trinh "
  5866 
  5867 #: skin_default_skin.xml.h:255
  5868 msgid "Greek"
  5869 msgstr "Tiếng Hy Lạp"
  5870 
  5871 #: skin_default_skin.xml.h:256
  5872 msgid "Guardinterval"
  5873 msgstr "Intervall"
  5874 
  5875 #: skin_default_skin.xml.h:257
  5876 msgid "Guardinterval:"
  5877 msgstr "Intervall"
  5878 
  5879 #: skin_default_skin.xml.h:258
  5880 msgid "GUI Restart"
  5881 msgstr "Khởi động lại GUI"
  5882 
  5883 #: skin_default_skin.xml.h:259
  5884 msgid "h"
  5885 msgstr "h"
  5886 
  5887 #: skin_default_skin.xml.h:260
  5888 msgid "H"
  5889 msgstr "H"
  5890 
  5891 #: skin_default_skin.xml.h:261
  5892 msgid "Hangtime"
  5893 msgstr "Hang time"
  5894 
  5895 #: skin_default_skin.xml.h:263
  5896 msgid ""
  5897 "Here they can do for your chosen tuner to lnb settings. Use to navigate the "
  5898 "control cross and the extra buttons displayed with your remote control to "
  5899 "select."
  5900 msgstr ""
  5901 "Thiết lập LNB.sá»­ dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng "
  5902 "trên điều khiển để chọn."
  5903 
  5904 #: skin_default_skin.xml.h:264
  5905 msgid "Here to select your remote Model"
  5906 msgstr ""
  5907 
  5908 #: skin_default_skin.xml.h:265
  5909 msgid "Here you can backup and restore your settings."
  5910 msgstr ""
  5911 "Bạn có thể sao chép và khôi phục lại các thiết lập ở đây."
  5912 
  5913 #: skin_default_skin.xml.h:266
  5914 msgid ""
  5915 "Here you can check the reception of the current station. Use to navigate the "
  5916 "control cross and the extra buttons displayed with your remote control to "
  5917 "select."
  5918 msgstr ""
  5919 "Bạn có thể kiểm tra mức tín hiệu của trạng thái hiện tại ở "
  5920 "đây. sá»­ dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều "
  5921 "khiển để chọn."
  5922 
  5923 #: skin_default_skin.xml.h:267
  5924 msgid ""
  5925 "Here you can choose to configure your tuner. For your channel search, you "
  5926 "must edit their tuner and adjust depending on the connection. For engine "
  5927 "systems require an additional engine settings making."
  5928 msgstr ""
  5929 
  5930 #: skin_default_skin.xml.h:268
  5931 msgid ""
  5932 "Here you can configure access to your DynDNS. Use to navigate the control "
  5933 "cross and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  5934 msgstr ""
  5935 "Bạn có thể cấu hình thiết bị đọc ở đây. nsá»­ dụng các phím "
  5936 "di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  5937 
  5938 #: skin_default_skin.xml.h:269
  5939 msgid ""
  5940 "Here you can configure Ci-Modules. Use to navigate the control cross and the "
  5941 "extra buttons displayed with your remote control to select."
  5942 msgstr ""
  5943 "Bạn có thể cấu hình moodun Ci ở đây. sá»­ dụng các phím di "
  5944 "chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  5945 
  5946 #: skin_default_skin.xml.h:270
  5947 msgid ""
  5948 "Here you can configure the smartcard readers. Use to navigate the control "
  5949 "cross and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  5950 msgstr ""
  5951 "Bạn có thể cấu hình thiết bị đọc ở đây. nsá»­ dụng các phím "
  5952 "di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  5953 
  5954 #: skin_default_skin.xml.h:271
  5955 msgid ""
  5956 "Here you can configure your web server. Use to navigate the control cross "
  5957 "and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  5958 msgstr ""
  5959 "Bạn có thể cấu hình máy chủ web ở đây.\n"
  5960 "sá»­ dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển "
  5961 "để chọn."
  5962 
  5963 #: skin_default_skin.xml.h:272
  5964 msgid ""
  5965 "Here you can create a new record timer. Use to navigate the control cross "
  5966 "and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  5967 msgstr ""
  5968 "Bạn có thể tạo mới bộ đinh thời ghi ở đây. nsá»­ dụng các phím "
  5969 "di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  5970 
  5971 #: skin_default_skin.xml.h:273
  5972 msgid ""
  5973 "Here you can do a blind scan, this process takes a long time. Use to "
  5974 "navigate the control cross and the extra buttons displayed with your remote "
  5975 "control to select."
  5976 msgstr ""
  5977 "Bạn có thể thá»±c hiện dò ở đây, quá trình dò sẽ mất vài "
  5978 "phút.sá»­ dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều "
  5979 "khiển để chọn."
  5980 
  5981 #: skin_default_skin.xml.h:274
  5982 msgid ""
  5983 "Here you can edit the following channels from the EPG. Use to navigate the "
  5984 "control cross and the extra buttons displayed with your remote control to "
  5985 "select."
  5986 msgstr ""
  5987 "Bạn có thể chỉnh sá»­a các chÆ°Æ¡ng trình sau theo lịch chÆ°Æ¡ng "
  5988 "trình. nsá»­ dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều "
  5989 "khiển để chọn."
  5990 
  5991 #: skin_default_skin.xml.h:275
  5992 msgid ""
  5993 "Here you can install from our current online offering plug-ins. Use to "
  5994 "navigate the control cross and the extra buttons displayed with your remote "
  5995 "control to select."
  5996 msgstr ""
  5997 "Bạn có thể cài đặt trá»±c tuyến. Sá»­ dụng để điều khiển chéo "
  5998 "và thêm các nút hiển thị bằng cách dùng điều khiển từ xa để "
  5999 "chọn "
  6000 
  6001 #: skin_default_skin.xml.h:276
  6002 msgid ""
  6003 "Here you can in your EPG entries for specific search. Use to start a color "
  6004 "button to search. Use to navigate the control cross and the extra buttons "
  6005 "displayed with your remote control to select."
  6006 msgstr ""
  6007 "Bạn có thể tìm kiếm theo lịch chÆ°Æ¡ng trình ở đây. sá»­ dụng cÃ"
  6008 "¡c phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn"
  6009 
  6010 #: skin_default_skin.xml.h:277
  6011 msgid ""
  6012 "Here you can make for your selected network interface settings. Use to "
  6013 "navigate the control cross and the extra buttons displayed with your remote "
  6014 "control to select."
  6015 msgstr ""
  6016 "Bạn có thể tạo các thiết lập giao diện mạng ở đây. sá»­ dụng "
  6017 "các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6018 
  6019 #: skin_default_skin.xml.h:278
  6020 msgid ""
  6021 "Here you can make for your wireless network settings. 1. Use Search button "
  6022 "and select Your SSID (apoint / router) and Press ok 2. Make settings Type / "
  6023 "Key confirm with ok and Note the following instructions 3. Disable Lan Yes, "
  6024 "Activate Wlan Yes and use DHCP for easy setup."
  6025 msgstr ""
  6026 
  6027 #: skin_default_skin.xml.h:279
  6028 msgid ""
  6029 "Here you can make your epg settings. Use to navigate the control cross and "
  6030 "the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6031 msgstr ""
  6032 "Bạn có thể tạo các thiết lập lịch chÆ°Æ¡ng trình ở đây. sá»­ "
  6033 "dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để "
  6034 "chọn."
  6035 
  6036 #: skin_default_skin.xml.h:280
  6037 msgid ""
  6038 "Here you can make your mediadb settings. Use to navigate the control cross "
  6039 "and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6040 msgstr ""
  6041 "Bạn có thể tạo các thiết lập media ở đây. sá»­ dụng các phím "
  6042 "di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6043 
  6044 #: skin_default_skin.xml.h:281
  6045 msgid ""
  6046 "Here you can make your module settings. Use to navigate the control cross "
  6047 "and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6048 msgstr ""
  6049 "Bạn có thể tạo các thiết lập riêng của bạn ở đây. sá»­ "
  6050 "dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để "
  6051 "chọn."
  6052 
  6053 #: skin_default_skin.xml.h:282
  6054 msgid ""
  6055 "Here you can make your picture and sound settings. Use to navigate the "
  6056 "control cross and the extra buttons displayed with your remote control to "
  6057 "select."
  6058 msgstr ""
  6059 "Bạn có thể tạo các thiết lập hình ảnh và âm thanh ở đây.\n"
  6060 "sá»­ dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển "
  6061 "để chọn."
  6062 
  6063 #: skin_default_skin.xml.h:283
  6064 msgid ""
  6065 "Here you can make your PIN security for menus settings. Use to navigate the "
  6066 "control cross and the extra buttons displayed with your remote control to "
  6067 "select."
  6068 msgstr ""
  6069 "Bạn có thể tạo mật khẩu cho các thiết lập trong menu.\n"
  6070 "sá»­ dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển "
  6071 "để chọn."
  6072 
  6073 #: skin_default_skin.xml.h:284
  6074 msgid ""
  6075 "Here you can make your PIN security settings. Use to navigate the control "
  6076 "cross and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6077 msgstr ""
  6078 "Bạn có thể tạo các thiết lập bảo mật ở đây. nsá»­ dụng các "
  6079 "phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6080 
  6081 #: skin_default_skin.xml.h:285
  6082 msgid ""
  6083 "Here you can make your recording timer configuration. Use to navigate the "
  6084 "control cross and the extra buttons displayed with your remote control to "
  6085 "select."
  6086 msgstr ""
  6087 "Bạn có thể cấu hình bộ định thời để ghi ở đây. sá»­ dụng các "
  6088 "phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn"
  6089 
  6090 #: skin_default_skin.xml.h:286
  6091 msgid ""
  6092 "Here you can make your recordpath settings. Use to navigate the control "
  6093 "cross and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6094 msgstr ""
  6095 "Bạn có thể tạo các thiết lập đường dẫn để ghi tại đây. sá»­ "
  6096 "dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để "
  6097 "chọn."
  6098 
  6099 #: skin_default_skin.xml.h:287
  6100 msgid ""
  6101 "Here you can make your screensaver settings. Use to navigate the control "
  6102 "cross and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6103 msgstr ""
  6104 "Bạn có thể làm các thiết lập bảo vệ màn hình ở đây. sá»­ "
  6105 "dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để "
  6106 "chọn."
  6107 
  6108 #: skin_default_skin.xml.h:288
  6109 msgid ""
  6110 "Here you can make your settings for your engine systems. To enter the "
  6111 "latitude and longitude using the number keys."
  6112 msgstr ""
  6113 
  6114 #: skin_default_skin.xml.h:289
  6115 msgid ""
  6116 "Here you can make your system settings. Use to navigate the control cross "
  6117 "and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6118 msgstr ""
  6119 "Bạn có thể làm các thiết lập hệ thống ở đây. sá»­ dụng các phí"
  6120 "m di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6121 
  6122 #: skin_default_skin.xml.h:290
  6123 msgid ""
  6124 "Here you can make your timeshift settings. Use to navigate the control cross "
  6125 "and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6126 msgstr ""
  6127 "Bạn có thể tạo các thiết lập timeshift ở đây. sá»­ dụng các phí"
  6128 "m di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6129 
  6130 #: skin_default_skin.xml.h:291
  6131 msgid ""
  6132 "Here you can make your vfd settings. Use to navigate the control cross and "
  6133 "the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6134 msgstr ""
  6135 "bạn có thể tạo các thiết lập vfd ở đây. nsá»­ dụng các phím di "
  6136 "chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6137 
  6138 #: skin_default_skin.xml.h:292
  6139 msgid ""
  6140 "Here you can select from the following list a skin. Use to navigate the "
  6141 "control cross and the extra buttons displayed with your remote control to "
  6142 "select."
  6143 msgstr ""
  6144 "Bạn có thể chọn từ danh sách bên dưới. nsá»­ dụng các phím di "
  6145 "chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6146 
  6147 #: skin_default_skin.xml.h:293
  6148 msgid ""
  6149 "Here you can select from the following list. Use to navigate the control "
  6150 "cross and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6151 msgstr ""
  6152 "Bạn có thể chọn theo danh sách ở đây. nsá»­ dụng các phím di "
  6153 "chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6154 
  6155 #: skin_default_skin.xml.h:294
  6156 msgid ""
  6157 "Here you can select your hard disks and USB flash drives for configuration. "
  6158 "Use to navigate the control cross and the extra buttons displayed with your "
  6159 "remote control to select."
  6160 msgstr ""
  6161 "Bạn có thể chọn ổ cứng hoặc USB để cấu hình ở đây. nsá»­ "
  6162 "dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để "
  6163 "chọn."
  6164 
  6165 #: skin_default_skin.xml.h:295
  6166 msgid ""
  6167 "Here you can select your Network Interface. Use to navigate the control "
  6168 "cross and the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6169 msgstr ""
  6170 "Bạn có thể chọn giao diện mạng ở đây. sá»­ dụng các phím di "
  6171 "chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6172 
  6173 #: skin_default_skin.xml.h:296
  6174 msgid ""
  6175 "Here you can set for your cable tuner. Ask your cable provider and make you "
  6176 "connect an automatic search."
  6177 msgstr ""
  6178 
  6179 #: skin_default_skin.xml.h:297
  6180 msgid ""
  6181 "Here you can set for your satellite tuner. First, make your satellite "
  6182 "selection. When using DiSEqC They also point to the port used. For advanced "
  6183 "Lnb / Unicam navigate to the field and press the Red button."
  6184 msgstr ""
  6185 
  6186 #: skin_default_skin.xml.h:298
  6187 msgid ""
  6188 "Here you can set for your terrestrial tuner. Activate the terrestrial tuner "
  6189 "and do you connect an automatic search."
  6190 msgstr ""
  6191 
  6192 #: skin_default_skin.xml.h:299
  6193 msgid ""
  6194 "Here you can set your Channel search options. Use to navigate the control "
  6195 "cross and the extra buttons displayed with your remote control to select. "
  6196 "Very important, before you start looking for a channel must be set to its "
  6197 "tuner tuner settings."
  6198 msgstr ""
  6199 "Bạn có thể tạo các thiết lập lịch chÆ°Æ¡ng trình ở đây. sá»­ "
  6200 "dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để "
  6201 "chọn."
  6202 
  6203 #: skin_default_skin.xml.h:300
  6204 msgid ""
  6205 "Here you can set your language. Use to navigate the control cross and the "
  6206 "extra buttons displayed with your remote control to select."
  6207 msgstr ""
  6208 "Bạn có thể thiết lập ngôn ngữ ở đây. sá»­ dụng các phím di "
  6209 "chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6210 
  6211 #: skin_default_skin.xml.h:301
  6212 msgid ""
  6213 "Here you can set your timezone. Use to navigate the control cross and the "
  6214 "extra buttons displayed with your remote control to select."
  6215 msgstr ""
  6216 "Bạn có thể thiết lập múi giờ ở đây. sá»­ dụng các phím di "
  6217 "chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn n."
  6218 
  6219 #: skin_default_skin.xml.h:302
  6220 msgid ""
  6221 "Here you can start and manage your additional plug-ins. Use to navigate the "
  6222 "control cross and the extra buttons displayed with your remote control to "
  6223 "select."
  6224 msgstr ""
  6225 "Bạn có thể bắt đầu và quản lý các kết nối ở đây. sá»­ "
  6226 "dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để "
  6227 "chọn"
  6228 
  6229 #: skin_default_skin.xml.h:303
  6230 msgid ""
  6231 "Here you can test your network. Use to navigate the control cross and the "
  6232 "extra buttons displayed with your remote control to select."
  6233 msgstr ""
  6234 "Bạn có thể kiểm tra kết nối mạng. sá»­ dụng các phím di chuyển "
  6235 "và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn."
  6236 
  6237 #: skin_default_skin.xml.h:304
  6238 msgid ""
  6239 "Here you can view the current channel information. Use to navigate the "
  6240 "control cross and the extra buttons displayed with your remote control to "
  6241 "select."
  6242 msgstr ""
  6243 "Bạn có thể hiển thị thông tin của chÆ°Æ¡ng trình hiện tại ở đÃ"
  6244 "¢y. nsá»­ dụng các phím di chuyển và các nút mở rộng trên điều "
  6245 "khiển để chọn."
  6246 
  6247 #: skin_default_skin.xml.h:305
  6248 msgid "Hierarchy"
  6249 msgstr "Dò"
  6250 
  6251 #: skin_default_skin.xml.h:306
  6252 msgid "Hierarchy:"
  6253 msgstr "Dò"
  6254 
  6255 #: skin_default_skin.xml.h:307
  6256 msgid "HOSTNAME"
  6257 msgstr ""
  6258 
  6259 #: skin_default_skin.xml.h:308
  6260 msgid "How many days"
  6261 msgstr "Bao nhiêu ngày"
  6262 
  6263 #: skin_default_skin.xml.h:309
  6264 msgid "HTTPD Port"
  6265 msgstr "Cổng HTPTD"
  6266 
  6267 #: skin_default_skin.xml.h:310
  6268 msgid "HTTP Settings"
  6269 msgstr "Thiết lập HTTP"
  6270 
  6271 #: skin_default_skin.xml.h:311
  6272 msgid "i"
  6273 msgstr "i"
  6274 
  6275 #: skin_default_skin.xml.h:312
  6276 msgid "I"
  6277 msgstr "I"
  6278 
  6279 #: skin_default_skin.xml.h:313 tpchoice.h:52
  6280 msgid "ID"
  6281 msgstr "D"
  6282 
  6283 #: skin_default_skin.xml.h:314
  6284 msgid "ID:"
  6285 msgstr "SID:"
  6286 
  6287 #: skin_default_skin.xml.h:315
  6288 msgid "Inc. AC3 Audio in %"
  6289 msgstr "Audio AC3 %"
  6290 
  6291 #: skin_default_skin.xml.h:316
  6292 msgid "Infobar Sleep"
  6293 msgstr "Thời gian thanh thông tin hiển thị"
  6294 
  6295 #: skin_default_skin.xml.h:317
  6296 msgid "Infobar Timeout"
  6297 msgstr "Thời gian ẩn thanh thông tin"
  6298 
  6299 #: skin_default_skin.xml.h:318
  6300 msgid "Information"
  6301 msgstr " Thông tin "
  6302 
  6303 #: skin_default_skin.xml.h:319
  6304 msgid "Information..."
  6305 msgstr "Thông tin…"
  6306 
  6307 #: skin_default_skin.xml.h:320
  6308 msgid "install"
  6309 msgstr "cài đặt"
  6310 
  6311 #: skin_default_skin.xml.h:321
  6312 msgid "Installed:"
  6313 msgstr "Cài đặt"
  6314 
  6315 #: skin_default_skin.xml.h:322
  6316 msgid "internet"
  6317 msgstr "mạng"
  6318 
  6319 #: skin_default_skin.xml.h:323
  6320 msgid "Inversion"
  6321 msgstr "Nghịch đảo"
  6322 
  6323 #: skin_default_skin.xml.h:324
  6324 msgid "Inversion:"
  6325 msgstr "Nghịch đảo:"
  6326 
  6327 #: skin_default_skin.xml.h:326
  6328 msgid "IP for Stream"
  6329 msgstr ""
  6330 
  6331 #: skin_default_skin.xml.h:327
  6332 msgid "Italian"
  6333 msgstr "Tiếng Ý"
  6334 
  6335 #: skin_default_skin.xml.h:328
  6336 msgid "j"
  6337 msgstr "j"
  6338 
  6339 #: skin_default_skin.xml.h:329
  6340 msgid "J"
  6341 msgstr "J"
  6342 
  6343 #: skin_default_skin.xml.h:331
  6344 msgid "k"
  6345 msgstr "k"
  6346 
  6347 #: skin_default_skin.xml.h:332
  6348 msgid "K"
  6349 msgstr "K"
  6350 
  6351 #: skin_default_skin.xml.h:333 system_infos.h:64
  6352 msgid "Kernel"
  6353 msgstr "Kernel"
  6354 
  6355 #: skin_default_skin.xml.h:334
  6356 msgid "Key"
  6357 msgstr "khóa"
  6358 
  6359 #: skin_default_skin.xml.h:335
  6360 msgid "Keyboard"
  6361 msgstr "Bàn phím"
  6362 
  6363 #: skin_default_skin.xml.h:336
  6364 msgid "l"
  6365 msgstr "l"
  6366 
  6367 #: skin_default_skin.xml.h:337
  6368 msgid "L"
  6369 msgstr "L"
  6370 
  6371 #: skin_default_skin.xml.h:338
  6372 msgid "lan"
  6373 msgstr "lan"
  6374 
  6375 #: skin_default_skin.xml.h:339
  6376 msgid "Language"
  6377 msgstr "Ngôn ngữ"
  6378 
  6379 #: skin_default_skin.xml.h:340
  6380 msgid "Latitude"
  6381 msgstr "VÄ© độ"
  6382 
  6383 #: skin_default_skin.xml.h:341
  6384 msgid "LED - brightness running"
  6385 msgstr ""
  6386 
  6387 #: skin_default_skin.xml.h:342
  6388 msgid "LED - brightness standby"
  6389 msgstr ""
  6390 
  6391 #: skin_default_skin.xml.h:343
  6392 msgid "Limit"
  6393 msgstr "giới hạn"
  6394 
  6395 #: skin_default_skin.xml.h:344
  6396 msgid "Listbox Select"
  6397 msgstr "Lá»±a chọn danh sách"
  6398 
  6399 #: skin_default_skin.xml.h:345
  6400 msgid "Listbox Select Color"
  6401 msgstr "Lá»±a chọn danh sách"
  6402 
  6403 #: skin_default_skin.xml.h:346
  6404 msgid "LNB Settings"
  6405 msgstr "Thiết lập LNB"
  6406 
  6407 #: skin_default_skin.xml.h:347
  6408 msgid "LOF/H"
  6409 msgstr "LOF/H"
  6410 
  6411 #: skin_default_skin.xml.h:348
  6412 msgid "LOF/L"
  6413 msgstr "LOF/L"
  6414 
  6415 #: skin_default_skin.xml.h:349
  6416 msgid "LOF / UNICABLE"
  6417 msgstr ""
  6418 
  6419 #: skin_default_skin.xml.h:350
  6420 msgid "LOG"
  6421 msgstr "nhập"
  6422 
  6423 #: skin_default_skin.xml.h:351
  6424 msgid "Longitude"
  6425 msgstr "VÄ© độ"
  6426 
  6427 #: skin_default_skin.xml.h:352
  6428 msgid "m"
  6429 msgstr "m"
  6430 
  6431 #: skin_default_skin.xml.h:353
  6432 msgid "M"
  6433 msgstr "M"
  6434 
  6435 #: skin_default_skin.xml.h:354
  6436 msgid "Main Menu"
  6437 msgstr "Menu chính"
  6438 
  6439 #: skin_default_skin.xml.h:355
  6440 msgid "Manual Search"
  6441 msgstr "Dò bằng tay"
  6442 
  6443 #: skin_default_skin.xml.h:356
  6444 msgid "Manual Search Cable"
  6445 msgstr "Dò bằng tay"
  6446 
  6447 #: skin_default_skin.xml.h:357
  6448 msgid "Manual Search Terrestrial"
  6449 msgstr "Dò bằng tay"
  6450 
  6451 #: skin_default_skin.xml.h:358
  6452 msgid "Marker"
  6453 msgstr ""
  6454 
  6455 #: skin_default_skin.xml.h:359
  6456 msgid "Maximal frequency"
  6457 msgstr "Tần số cá»±c đại"
  6458 
  6459 #: skin_default_skin.xml.h:360
  6460 msgid "Maximal signalrate"
  6461 msgstr "Tốc độ tín hiệu cá»±c đại"
  6462 
  6463 #: skin_default_skin.xml.h:361
  6464 msgid "Media Center"
  6465 msgstr "Media Center"
  6466 
  6467 #: skin_default_skin.xml.h:363
  6468 msgid "MediaDB Path"
  6469 msgstr "Đường dẫn MediaDB"
  6470 
  6471 #: skin_default_skin.xml.h:364
  6472 msgid "MediaDB Settings"
  6473 msgstr "Thiết lập MediaDB"
  6474 
  6475 #: skin_default_skin.xml.h:365
  6476 msgid "Media Player"
  6477 msgstr "Media Player"
  6478 
  6479 #: skin_default_skin.xml.h:366
  6480 msgid "Memory"
  6481 msgstr "Bộ nhớ"
  6482 
  6483 #: skin_default_skin.xml.h:367
  6484 msgid "MENU"
  6485 msgstr "MENU"
  6486 
  6487 #: skin_default_skin.xml.h:368
  6488 msgid "Menulist"
  6489 msgstr "Danh sách menu"
  6490 
  6491 #: skin_default_skin.xml.h:369
  6492 msgid "Menu Protect"
  6493 msgstr "Khóa Menu"
  6494 
  6495 #: skin_default_skin.xml.h:370
  6496 msgid "MENUPROTECT"
  6497 msgstr "KHÓA MENU"
  6498 
  6499 #: skin_default_skin.xml.h:371
  6500 msgid "MHW2 EPG"
  6501 msgstr ""
  6502 
  6503 #: skin_default_skin.xml.h:372
  6504 msgid "MHW EPG"
  6505 msgstr "EPG"
  6506 
  6507 #: skin_default_skin.xml.h:373
  6508 msgid "Minimal frequency"
  6509 msgstr "Tần số nhỏ nhất"
  6510 
  6511 #: skin_default_skin.xml.h:374
  6512 msgid "Minimal signalrate"
  6513 msgstr "Tốc độ độ tín hiệu nhỏ nhất"
  6514 
  6515 #: skin_default_skin.xml.h:375
  6516 msgid "Minutes"
  6517 msgstr " Phút"
  6518 
  6519 #: skin_default_skin.xml.h:376
  6520 msgid "Minutes:"
  6521 msgstr "Phút:"
  6522 
  6523 #: skin_default_skin.xml.h:377
  6524 msgid "Modulation"
  6525 msgstr "Điều chế"
  6526 
  6527 #: skin_default_skin.xml.h:378
  6528 msgid "Modulation:"
  6529 msgstr "Điều chế:"
  6530 
  6531 #: skin_default_skin.xml.h:379
  6532 msgid "Module"
  6533 msgstr "Môđun"
  6534 
  6535 #: skin_default_skin.xml.h:380
  6536 msgid "Module Config"
  6537 msgstr "Cấu hình môđun"
  6538 
  6539 #: skin_default_skin.xml.h:382 system_infos.h:74
  6540 msgid "Mounts"
  6541 msgstr "Mounts"
  6542 
  6543 #: skin_default_skin.xml.h:383
  6544 msgid "Move"
  6545 msgstr "di chuyển"
  6546 
  6547 #: skin_default_skin.xml.h:384
  6548 msgid "move service"
  6549 msgstr "chuyển dịch vụ"
  6550 
  6551 #: skin_default_skin.xml.h:385
  6552 msgid "Moviepath"
  6553 msgstr "ThÆ° mục phim"
  6554 
  6555 #: skin_default_skin.xml.h:386
  6556 msgid "MTD"
  6557 msgstr "MTD"
  6558 
  6559 #: skin_default_skin.xml.h:388
  6560 msgid "n"
  6561 msgstr "n"
  6562 
  6563 #: skin_default_skin.xml.h:389
  6564 msgid "N"
  6565 msgstr "N"
  6566 
  6567 #: skin_default_skin.xml.h:390
  6568 msgid "Name"
  6569 msgstr "Tên"
  6570 
  6571 #: skin_default_skin.xml.h:391
  6572 msgid "Name:"
  6573 msgstr " Tên:"
  6574 
  6575 #: skin_default_skin.xml.h:392
  6576 msgid "netmask"
  6577 msgstr "netmask"
  6578 
  6579 #: skin_default_skin.xml.h:394
  6580 msgid "Network Adapter Settings"
  6581 msgstr "Cài đặt cạc mạng"
  6582 
  6583 #: skin_default_skin.xml.h:395
  6584 msgid "Network Adapter Test"
  6585 msgstr "Kiểm tra cạc mạng"
  6586 
  6587 #: skin_default_skin.xml.h:396 tpk_showname.h:66
  6588 msgid "Networkbrowser"
  6589 msgstr "Trình duyệt mạng"
  6590 
  6591 #: skin_default_skin.xml.h:397
  6592 msgid "Network Interfacelist"
  6593 msgstr "Danh sách giao diện mạng"
  6594 
  6595 #: skin_default_skin.xml.h:398
  6596 msgid "Network Restart"
  6597 msgstr "Khởi động lại mạng"
  6598 
  6599 #: skin_default_skin.xml.h:399
  6600 msgid "Network Scan"
  6601 msgstr "Dò tìm mạng"
  6602 
  6603 #: skin_default_skin.xml.h:400
  6604 msgid "Network Test"
  6605 msgstr "Kiểm tra mạng"
  6606 
  6607 #: skin_default_skin.xml.h:401
  6608 msgid "Newsletter"
  6609 msgstr "Hộp thÆ°"
  6610 
  6611 #: skin_default_skin.xml.h:402
  6612 msgid "Next EPG Time"
  6613 msgstr "sá»­ dụng lịch chÆ°Æ¡ng trình"
  6614 
  6615 #: skin_default_skin.xml.h:403
  6616 msgid "Nfs Server Settings"
  6617 msgstr "Thiết lập Server NFS"
  6618 
  6619 #: skin_default_skin.xml.h:404
  6620 msgid "Normal/Standby"
  6621 msgstr "Standby"
  6622 
  6623 #: skin_default_skin.xml.h:405
  6624 msgid "o"
  6625 msgstr "o"
  6626 
  6627 #: skin_default_skin.xml.h:406
  6628 msgid "O"
  6629 msgstr "O"
  6630 
  6631 #: skin_default_skin.xml.h:407
  6632 msgid "oe"
  6633 msgstr "e"
  6634 
  6635 #: skin_default_skin.xml.h:408
  6636 msgid "OE"
  6637 msgstr "E"
  6638 
  6639 #: skin_default_skin.xml.h:409
  6640 msgid "Ok"
  6641 msgstr "k"
  6642 
  6643 #: skin_default_skin.xml.h:410
  6644 msgid "ONID:"
  6645 msgstr "ONID:"
  6646 
  6647 #: skin_default_skin.xml.h:411
  6648 msgid "Only default FEC"
  6649 msgstr "Mặc định FEC"
  6650 
  6651 #: skin_default_skin.xml.h:412
  6652 msgid "Only default signalrate"
  6653 msgstr " Sá»­ dụng tá»· lệ tín hiệu tiêu chuẩn "
  6654 
  6655 #: skin_default_skin.xml.h:413
  6656 msgid "Only DVBS"
  6657 msgstr "DVB-S"
  6658 
  6659 #: skin_default_skin.xml.h:414
  6660 msgid "Only free scan"
  6661 msgstr "Dò các chÆ°Æ¡ng trình miá»
  6662 n phí"
  6663 
  6664 #: skin_default_skin.xml.h:415
  6665 msgid "OpenTV EPG"
  6666 msgstr ""
  6667 
  6668 #: skin_default_skin.xml.h:416
  6669 msgid "Orbital Position:"
  6670 msgstr "Vị trí quỹ đạo:"
  6671 
  6672 #: skin_default_skin.xml.h:417
  6673 msgid "OSD Bottom Overscan"
  6674 msgstr "Quét bên dưới"
  6675 
  6676 #: skin_default_skin.xml.h:418
  6677 msgid "OSD Left Overscan"
  6678 msgstr "Quét bên trái"
  6679 
  6680 #: skin_default_skin.xml.h:419
  6681 msgid "OSD Right Overscan"
  6682 msgstr "Quét bên phải"
  6683 
  6684 #: skin_default_skin.xml.h:420
  6685 msgid "OSD Top Overscan"
  6686 msgstr "Quét bên trên"
  6687 
  6688 #: skin_default_skin.xml.h:421
  6689 msgid "OSD Transparent"
  6690 msgstr "Độ trong suốt"
  6691 
  6692 #: skin_default_skin.xml.h:423
  6693 msgid "Overclocking Settings"
  6694 msgstr "Thiết lập ép xung"
  6695 
  6696 #: skin_default_skin.xml.h:424
  6697 msgid "p"
  6698 msgstr "p"
  6699 
  6700 #: skin_default_skin.xml.h:425
  6701 msgid "P"
  6702 msgstr "P"
  6703 
  6704 #: skin_default_skin.xml.h:427
  6705 msgid "PCR PID:"
  6706 msgstr "PID PCR:"
  6707 
  6708 #: skin_default_skin.xml.h:428 tmc.h:417
  6709 msgid "Picture"
  6710 msgstr "Hình ảnh"
  6711 
  6712 #: skin_default_skin.xml.h:430
  6713 msgid "PIDs"
  6714 msgstr "PIDs"
  6715 
  6716 #: skin_default_skin.xml.h:431
  6717 msgid "Pilot"
  6718 msgstr "Pilot"
  6719 
  6720 #: skin_default_skin.xml.h:432
  6721 msgid "Pilot:"
  6722 msgstr "Pilot"
  6723 
  6724 #: skin_default_skin.xml.h:433
  6725 msgid "PIN:"
  6726 msgstr "MẬT KHẨU:"
  6727 
  6728 #: skin_default_skin.xml.h:434
  6729 msgid "Pin Code"
  6730 msgstr "Mật khẩu"
  6731 
  6732 #: skin_default_skin.xml.h:435
  6733 msgid "Pin Code Channel"
  6734 msgstr "Mật khẩu của chÆ°Æ¡ng trình"
  6735 
  6736 #: skin_default_skin.xml.h:436
  6737 msgid "Pin Code menu"
  6738 msgstr "Mật khẩu của menu"
  6739 
  6740 #: skin_default_skin.xml.h:437
  6741 msgid "PIN Settings"
  6742 msgstr "Thiết lập mật khẩu"
  6743 
  6744 #: skin_default_skin.xml.h:438
  6745 msgid "PLAY"
  6746 msgstr ""
  6747 
  6748 #: skin_default_skin.xml.h:439
  6749 msgid "Playbackbuffer Size"
  6750 msgstr "Kích thước bộ nhớ đệm"
  6751 
  6752 #: skin_default_skin.xml.h:440
  6753 msgid "Player for .ts"
  6754 msgstr "phát định dạng .ts"
  6755 
  6756 #: skin_default_skin.xml.h:441
  6757 msgid "PlayList"
  6758 msgstr "Danh sách phát"
  6759 
  6760 #: skin_default_skin.xml.h:442
  6761 msgid ""
  6762 "Please contact Atemio for activation. Use to navigate the control cross and "
  6763 "the extra buttons displayed with your remote control to select."
  6764 msgstr ""
  6765 "Bạn có thể thiết lập múi giờ ở đây. sá»­ dụng các phím di "
  6766 "chuyển và các nút mở rộng trên điều khiển để chọn n."
  6767 
  6768 #: skin_default_skin.xml.h:444
  6769 msgid "Plot"
  6770 msgstr ""
  6771 
  6772 #: skin_default_skin.xml.h:445
  6773 msgid "Plugin Button"
  6774 msgstr "Nút màu xanh da trời"
  6775 
  6776 #: skin_default_skin.xml.h:446
  6777 msgid "Plugins"
  6778 msgstr "cdắm nguồn"
  6779 
  6780 #: skin_default_skin.xml.h:447
  6781 msgid "PMT PID:"
  6782 msgstr "PID PMT:"
  6783 
  6784 #: skin_default_skin.xml.h:449
  6785 msgid "Polarization:"
  6786 msgstr "Phân cá»±c:"
  6787 
  6788 #: skin_default_skin.xml.h:450
  6789 msgid "Policy"
  6790 msgstr "Chính sách"
  6791 
  6792 #: skin_default_skin.xml.h:451
  6793 msgid "Polish"
  6794 msgstr "Tiếng Ba Lan"
  6795 
  6796 #: skin_default_skin.xml.h:452
  6797 msgid "Positioner Setup"
  6798 msgstr "thiết lập vị trí"
  6799 
  6800 #: skin_default_skin.xml.h:453
  6801 msgid "Power aktion"
  6802 msgstr "Bật/tắt nguồn"
  6803 
  6804 #: skin_default_skin.xml.h:455
  6805 msgid "Poweroff Timer"
  6806 msgstr "Tắt bộ định thời"
  6807 
  6808 #: skin_default_skin.xml.h:456
  6809 msgid "Power Off Timer"
  6810 msgstr "Ausschalttimer"
  6811 
  6812 #: skin_default_skin.xml.h:457
  6813 msgid "Program Info"
  6814 msgstr "Thông tin chÆ°Æ¡ng trình"
  6815 
  6816 #: skin_default_skin.xml.h:458
  6817 msgid "Protect Channel"
  6818 msgstr "Khóa chÆ°Æ¡ng trình"
  6819 
  6820 #: skin_default_skin.xml.h:459
  6821 msgid "Protect Channel Freetime (min)"
  6822 msgstr "khóa kênh miá»
  6823 n phí"
  6824 
  6825 #: skin_default_skin.xml.h:460
  6826 msgid "Protect Menu"
  6827 msgstr "Khóa menu"
  6828 
  6829 #: skin_default_skin.xml.h:461
  6830 msgid "protect service"
  6831 msgstr "Khóa dịch vụ"
  6832 
  6833 #: skin_default_skin.xml.h:462
  6834 msgid "Prov"
  6835 msgstr "Nhà cung cấp"
  6836 
  6837 #: skin_default_skin.xml.h:463
  6838 msgid "Provider:"
  6839 msgstr "Nhà cung cấp:"
  6840 
  6841 #: skin_default_skin.xml.h:464
  6842 msgid "Prozesslist"
  6843 msgstr ""
  6844 
  6845 #: skin_default_skin.xml.h:465
  6846 msgid "q"
  6847 msgstr "q"
  6848 
  6849 #: skin_default_skin.xml.h:466
  6850 msgid "Q"
  6851 msgstr "Q"
  6852 
  6853 #: skin_default_skin.xml.h:467
  6854 msgid "Quick Menu"
  6855 msgstr "Menü …"
  6856 
  6857 #: skin_default_skin.xml.h:468
  6858 msgid "r"
  6859 msgstr "r"
  6860 
  6861 #: skin_default_skin.xml.h:469
  6862 msgid "R"
  6863 msgstr "R"
  6864 
  6865 #: skin_default_skin.xml.h:471 system_infos.h:103
  6866 msgid "Ram"
  6867 msgstr "Ram"
  6868 
  6869 #: skin_default_skin.xml.h:472
  6870 msgid "Rating"
  6871 msgstr "Đang bắt đầu"
  6872 
  6873 #: skin_default_skin.xml.h:473
  6874 msgid "Receiver unlock"
  6875 msgstr "Khóa đầu vào"
  6876 
  6877 #: skin_default_skin.xml.h:475
  6878 msgid "Record Forerun (min)"
  6879 msgstr "Thời gian ghi (phút)"
  6880 
  6881 #: skin_default_skin.xml.h:476
  6882 msgid "Recording name"
  6883 msgstr "Đang ghi tên"
  6884 
  6885 #: skin_default_skin.xml.h:477
  6886 msgid "Recordlist"
  6887 msgstr "Bản ghi"
  6888 
  6889 #: skin_default_skin.xml.h:478
  6890 msgid "Record Overrun (min)"
  6891 msgstr "Thời gian theo dõi (phút)"
  6892 
  6893 #: skin_default_skin.xml.h:479
  6894 msgid "Record path"
  6895 msgstr "ThÆ° mục chứa bản ghi"
  6896 
  6897 #: skin_default_skin.xml.h:480
  6898 msgid "Record Path"
  6899 msgstr "ThÆ° mục chứa bản ghi"
  6900 
  6901 #: skin_default_skin.xml.h:481
  6902 msgid "Record Path settings"
  6903 msgstr "thiết lập ghi"
  6904 
  6905 #: skin_default_skin.xml.h:482
  6906 msgid "Records"
  6907 msgstr "Bản ghi"
  6908 
  6909 #: skin_default_skin.xml.h:483
  6910 msgid "Records and EPG"
  6911 msgstr "Ghi và EPG"
  6912 
  6913 #: skin_default_skin.xml.h:484
  6914 msgid "Records and EPG ..."
  6915 msgstr "Ghi và EPG..."
  6916 
  6917 #: skin_default_skin.xml.h:485
  6918 msgid "Record Split Size"
  6919 msgstr "Kích thước chia bản ghi"
  6920 
  6921 #: skin_default_skin.xml.h:486
  6922 msgid "Record Timer"
  6923 msgstr "Bộ đinh thời ghi"
  6924 
  6925 #: skin_default_skin.xml.h:487
  6926 msgid "Red Button"
  6927 msgstr "Nút màu đỏ"
  6928 
  6929 #: skin_default_skin.xml.h:489 softcam.h:292
  6930 msgid "Refresh"
  6931 msgstr "Làm mới"
  6932 
  6933 #: skin_default_skin.xml.h:490
  6934 msgid "Released"
  6935 msgstr ""
  6936 
  6937 #: skin_default_skin.xml.h:491
  6938 msgid "RELOAD"
  6939 msgstr "TẢI LẠI"
  6940 
  6941 #: skin_default_skin.xml.h:492
  6942 msgid "Remove emthy Bouquet"
  6943 msgstr "xóa"
  6944 
  6945 #: skin_default_skin.xml.h:493
  6946 msgid "REMOVE ENTRY"
  6947 msgstr "Hủy bỏ dữ liệu"
  6948 
  6949 #: skin_default_skin.xml.h:494
  6950 msgid "remove service"
  6951 msgstr "xóa dịch vụ"
  6952 
  6953 #: skin_default_skin.xml.h:495
  6954 msgid "Remove unused Channels in Bouquets"
  6955 msgstr ""
  6956 
  6957 #: skin_default_skin.xml.h:496
  6958 msgid "rename service"
  6959 msgstr "đổi tên chÆ°Æ¡ng trình"
  6960 
  6961 #: skin_default_skin.xml.h:497
  6962 msgid "Repeate"
  6963 msgstr "Lập lại"
  6964 
  6965 #: skin_default_skin.xml.h:498
  6966 msgid "Repeate type"
  6967 msgstr "Chế độ lập lại"
  6968 
  6969 #: skin_default_skin.xml.h:499
  6970 msgid "RESET"
  6971 msgstr "KHỞI ĐỘNG LẠI"
  6972 
  6973 #: skin_default_skin.xml.h:500
  6974 msgid "Resolution:"
  6975 msgstr "Độ phân giải"
  6976 
  6977 #: skin_default_skin.xml.h:501
  6978 msgid "Resolution (current)"
  6979 msgstr "Độ phân giải"
  6980 
  6981 #: skin_default_skin.xml.h:502
  6982 msgid "Resolution (default)"
  6983 msgstr " Độ phân giải (mặc định)"
  6984 
  6985 #: skin_default_skin.xml.h:504
  6986 msgid "Restore"
  6987 msgstr "Khôi phục"
  6988 
  6989 #: skin_default_skin.xml.h:506
  6990 msgid "Resync Recording immediately"
  6991 msgstr "Đồng bộ khi ghi"
  6992 
  6993 #: skin_default_skin.xml.h:510
  6994 msgid "RGUID Port"
  6995 msgstr "Cổng HTPTD"
  6996 
  6997 #: skin_default_skin.xml.h:511
  6998 msgid "Rolloff"
  6999 msgstr " Roll off "
  7000 
  7001 #: skin_default_skin.xml.h:512
  7002 msgid "Rolloff:"
  7003 msgstr " Roll off:"
  7004 
  7005 #: skin_default_skin.xml.h:513
  7006 msgid "Rotor Position"
  7007 msgstr "Vị trí roto"
  7008 
  7009 #: skin_default_skin.xml.h:514
  7010 msgid "Rotor Settings"
  7011 msgstr "Thiết lập roto"
  7012 
  7013 #: skin_default_skin.xml.h:515
  7014 msgid "Runtime"
  7015 msgstr "thời gian"
  7016 
  7017 #: skin_default_skin.xml.h:516
  7018 msgid "Russian"
  7019 msgstr "Tiếng Nga"
  7020 
  7021 #: skin_default_skin.xml.h:517
  7022 msgid "s"
  7023 msgstr "s"
  7024 
  7025 #: skin_default_skin.xml.h:518
  7026 msgid "S"
  7027 msgstr "S"
  7028 
  7029 #: skin_default_skin.xml.h:519
  7030 msgid "Samba Server Settings"
  7031 msgstr "Thiết lập server Samba"
  7032 
  7033 #: skin_default_skin.xml.h:520
  7034 msgid "SAT"
  7035 msgstr "Vệ tinh"
  7036 
  7037 #: skin_default_skin.xml.h:521
  7038 msgid "SATA Connector"
  7039 msgstr ""
  7040 
  7041 #: skin_default_skin.xml.h:522
  7042 msgid "Sat Config"
  7043 msgstr "Thiết lập vệ tinh"
  7044 
  7045 #: skin_default_skin.xml.h:523
  7046 msgid "SATCR Frequency"
  7047 msgstr "Tần số"
  7048 
  7049 #: skin_default_skin.xml.h:524
  7050 msgid "SATCR Number"
  7051 msgstr ""
  7052 
  7053 #: skin_default_skin.xml.h:525
  7054 msgid "Satellite"
  7055 msgstr "Vệ tinh"
  7056 
  7057 #: skin_default_skin.xml.h:526
  7058 msgid "Satfinder"
  7059 msgstr "Tìm thấy vệ tinh"
  7060 
  7061 #: skin_default_skin.xml.h:527
  7062 msgid "Sat Finder"
  7063 msgstr "Tìm thấy vệ tinh"
  7064 
  7065 #: skin_default_skin.xml.h:528
  7066 msgid "Saturation"
  7067 msgstr " Saturation "
  7068 
  7069 #: skin_default_skin.xml.h:532
  7070 msgid "SAVETRANSPONDER"
  7071 msgstr ""
  7072 
  7073 #: skin_default_skin.xml.h:534
  7074 msgid "Scan Config"
  7075 msgstr "Cấu hình dò"
  7076 
  7077 #: skin_default_skin.xml.h:535
  7078 msgid "ScanList"
  7079 msgstr "Dò"
  7080 
  7081 #: skin_default_skin.xml.h:536
  7082 msgid "Scan locking"
  7083 msgstr "Cấu hình dò"
  7084 
  7085 #: skin_default_skin.xml.h:537
  7086 msgid "SCANSTART"
  7087 msgstr "bắt đầu"
  7088 
  7089 #: skin_default_skin.xml.h:538 tpk_section.h:15
  7090 msgid "screensaver"
  7091 msgstr "màn hình chờ"
  7092 
  7093 #: skin_default_skin.xml.h:539
  7094 msgid "Screensaver Adjust"
  7095 msgstr "Điều chỉnh màn hình chờ"
  7096 
  7097 #: skin_default_skin.xml.h:540
  7098 msgid "screensaver background"
  7099 msgstr "nền màn hình chờ"
  7100 
  7101 #: skin_default_skin.xml.h:541
  7102 msgid "screensaver delay"
  7103 msgstr "độ trá»
  7104  màn hình chờ"
  7105 
  7106 #: skin_default_skin.xml.h:542
  7107 msgid "screensaver interval"
  7108 msgstr "khoảng thời gian màn hình chờ"
  7109 
  7110 #: skin_default_skin.xml.h:543
  7111 msgid "screensaver pic"
  7112 msgstr "hình ảnh màn hình chờ"
  7113 
  7114 #: skin_default_skin.xml.h:544
  7115 msgid "screensaver type"
  7116 msgstr "kiểu màn hình chờ"
  7117 
  7118 #: skin_default_skin.xml.h:545
  7119 msgid "--- SD resolution"
  7120 msgstr "--- Độ phân giải SD"
  7121 
  7122 #: skin_default_skin.xml.h:546 tithek_mainmenu.h:35
  7123 msgid "Search"
  7124 msgstr "Dò"
  7125 
  7126 #: skin_default_skin.xml.h:548
  7127 msgid "Second Infobar"
  7128 msgstr "Thanh thông tin thứ hai"
  7129 
  7130 #: skin_default_skin.xml.h:549
  7131 msgid "Select backup:"
  7132 msgstr "Chọn sao lÆ°u:"
  7133 
  7134 #: skin_default_skin.xml.h:550
  7135 msgid "Select Path"
  7136 msgstr "Lá»±a chọn đường dẫn"
  7137 
  7138 #: skin_default_skin.xml.h:551
  7139 msgid "Select Unicable Manufacturer"
  7140 msgstr "Nhà sản xuất cáp đơn"
  7141 
  7142 #: skin_default_skin.xml.h:552
  7143 msgid "SEND"
  7144 msgstr ""
  7145 
  7146 #: skin_default_skin.xml.h:553
  7147 msgid "Send all CAID to modules"
  7148 msgstr "Gá»­i tất cả ID CA tới môđun"
  7149 
  7150 #: skin_default_skin.xml.h:554
  7151 msgid "Serial Input"
  7152 msgstr "Đầu vào nối tiếp"
  7153 
  7154 #: skin_default_skin.xml.h:555
  7155 msgid "Service"
  7156 msgstr "Dịch vụ"
  7157 
  7158 #: skin_default_skin.xml.h:556
  7159 msgid "Serviceinfo"
  7160 msgstr "Thông tin dịch vụ"
  7161 
  7162 #: skin_default_skin.xml.h:557
  7163 msgid "Set action after rec"
  7164 msgstr "thiết lập sau khi ghi"
  7165 
  7166 #: skin_default_skin.xml.h:558
  7167 msgid "set startchannel"
  7168 msgstr "thiết lập chÆ°Æ¡ng trình"
  7169 
  7170 #: skin_default_skin.xml.h:560
  7171 msgid "Settings..."
  7172 msgstr "Thiết lập..."
  7173 
  7174 #: skin_default_skin.xml.h:561
  7175 msgid "Settings backup/restore"
  7176 msgstr "Thiết lập sao lÆ°u/khôi phục lại"
  7177 
  7178 #: skin_default_skin.xml.h:562
  7179 msgid "Show EPG screen (EPG button)"
  7180 msgstr "Hiển thị EPG (nút EPG)"
  7181 
  7182 #: skin_default_skin.xml.h:563
  7183 msgid "Show HDD freesize"
  7184 msgstr ""
  7185 
  7186 #: skin_default_skin.xml.h:564
  7187 msgid "Show hidden files"
  7188 msgstr "Đưa các file ẩn"
  7189 
  7190 #: skin_default_skin.xml.h:565
  7191 msgid "Show infobar on program change"
  7192 msgstr "Hiển thị thanh thông tin khi thay đổi chÆ°Æ¡ng trình"
  7193 
  7194 #: skin_default_skin.xml.h:566
  7195 msgid "Show in Standby"
  7196 msgstr "Hiển thị chế độ chờ"
  7197 
  7198 #: skin_default_skin.xml.h:567
  7199 msgid "Show in VFD"
  7200 msgstr "Hiển thị trong VFD"
  7201 
  7202 #: skin_default_skin.xml.h:568
  7203 msgid "Show last pos Question"
  7204 msgstr "Đưa vị trí quét cuối cùng"
  7205 
  7206 #: skin_default_skin.xml.h:569
  7207 msgid "Show Modules"
  7208 msgstr "Các module"
  7209 
  7210 #: skin_default_skin.xml.h:570
  7211 msgid "Show Timeline in Channellist"
  7212 msgstr "đưa thanh thời gian ở danh sách kênh"
  7213 
  7214 #: skin_default_skin.xml.h:571
  7215 msgid "SID:"
  7216 msgstr "SID:"
  7217 
  7218 #: skin_default_skin.xml.h:572
  7219 msgid "Signal:"
  7220 msgstr "Tín hiệu:"
  7221 
  7222 #: skin_default_skin.xml.h:576
  7223 msgid "Skin"
  7224 msgstr "Nền"
  7225 
  7226 #: skin_default_skin.xml.h:577
  7227 msgid "Skin Adjust"
  7228 msgstr "Điều chỉnh nền"
  7229 
  7230 #: skin_default_skin.xml.h:578
  7231 msgid "Skin Select"
  7232 msgstr "Chọn nền"
  7233 
  7234 #: skin_default_skin.xml.h:579
  7235 msgid "Skip 1/3"
  7236 msgstr "Đợi 1/3"
  7237 
  7238 #: skin_default_skin.xml.h:580
  7239 msgid "Skip 4/6"
  7240 msgstr "Đợi 4/6"
  7241 
  7242 #: skin_default_skin.xml.h:581
  7243 msgid "Skip 7/9"
  7244 msgstr "Đợi 7/9"
  7245 
  7246 #: skin_default_skin.xml.h:582
  7247 msgid "Skip privat CA descriptor"
  7248 msgstr ""
  7249 
  7250 #: skin_default_skin.xml.h:583
  7251 msgid "SmartCard Reader"
  7252 msgstr ""
  7253 
  7254 #: skin_default_skin.xml.h:584
  7255 msgid "SNR:"
  7256 msgstr ""
  7257 
  7258 #: skin_default_skin.xml.h:586
  7259 msgid "Softcam Selection"
  7260 msgstr "Chọn thiết bị đọc"
  7261 
  7262 #: skin_default_skin.xml.h:588
  7263 msgid "sort service"
  7264 msgstr "sao chép dịch vụ"
  7265 
  7266 #: skin_default_skin.xml.h:589
  7267 msgid "Sound amplifier (external Player)"
  7268 msgstr ""
  7269 
  7270 #: skin_default_skin.xml.h:590
  7271 msgid "Sound amplifier (TV-Modus / internal Player)"
  7272 msgstr ""
  7273 
  7274 #: skin_default_skin.xml.h:591
  7275 msgid "Space"
  7276 msgstr "Không gian"
  7277 
  7278 #: skin_default_skin.xml.h:593
  7279 msgid "Spinnerspeed"
  7280 msgstr "Tốc độ quay"
  7281 
  7282 #: skin_default_skin.xml.h:594
  7283 msgid "Spinnertime"
  7284 msgstr "Thời gian quay"
  7285 
  7286 #: skin_default_skin.xml.h:595
  7287 msgid "SSID"
  7288 msgstr ""
  7289 
  7290 #: skin_default_skin.xml.h:596 system_update.h:88 system_update.h:210
  7291 msgid "stable"
  7292 msgstr "Tắt"
  7293 
  7294 #: skin_default_skin.xml.h:598
  7295 msgid "Standby Brightness"
  7296 msgstr "Độ sáng ở chế độ standby"
  7297 
  7298 #: skin_default_skin.xml.h:599
  7299 msgid "StandBy Mode"
  7300 msgstr "Chế độ standby"
  7301 
  7302 #: skin_default_skin.xml.h:600
  7303 msgid "Standby / Poweroff"
  7304 msgstr "Standby / Tắt nguồn"
  7305 
  7306 #: skin_default_skin.xml.h:601
  7307 msgid "Standby / Poweroff..."
  7308 msgstr "Standby / Tắt nguồn..."
  7309 
  7310 #: skin_default_skin.xml.h:603
  7311 msgid "Start HTTPD"
  7312 msgstr "Bắt đầu HTTPD"
  7313 
  7314 #: skin_default_skin.xml.h:605
  7315 msgid "Start RGUID"
  7316 msgstr "Bắt đầu HTTPD"
  7317 
  7318 #: skin_default_skin.xml.h:606
  7319 msgid "Step frequency"
  7320 msgstr "dịch tần số"
  7321 
  7322 #: skin_default_skin.xml.h:607
  7323 msgid "Step signalrate"
  7324 msgstr "dịch tốc độ tín hiệu"
  7325 
  7326 #: skin_default_skin.xml.h:608
  7327 msgid "(Stop)"
  7328 msgstr ""
  7329 
  7330 #: skin_default_skin.xml.h:610
  7331 msgid "STOP/START"
  7332 msgstr "STOP/START"
  7333 
  7334 #: skin_default_skin.xml.h:611
  7335 msgid "Storage position"
  7336 msgstr "vị trí lÆ°u trữ"
  7337 
  7338 #: skin_default_skin.xml.h:612 stream.h:36
  7339 msgid "Streaming"
  7340 msgstr "Streaming"
  7341 
  7342 #: skin_default_skin.xml.h:613
  7343 msgid "Stream Path"
  7344 msgstr "Stream Path"
  7345 
  7346 #: skin_default_skin.xml.h:614
  7347 msgid "Stream Port"
  7348 msgstr "Stream Port"
  7349 
  7350 #: skin_default_skin.xml.h:615
  7351 msgid "Subservices"
  7352 msgstr "Các dịch vụ phụ"
  7353 
  7354 #: skin_default_skin.xml.h:616
  7355 msgid "Subtitle"
  7356 msgstr "Phụ đề"
  7357 
  7358 #: skin_default_skin.xml.h:619
  7359 msgid "Symbolrate"
  7360 msgstr " Tốc độ mẫu"
  7361 
  7362 #: skin_default_skin.xml.h:620
  7363 msgid "Symbol rate:"
  7364 msgstr "Tốc độ mẫu:"
  7365 
  7366 #: skin_default_skin.xml.h:621
  7367 msgid "Sysinfo"
  7368 msgstr "Thông tin hệ thống"
  7369 
  7370 #: skin_default_skin.xml.h:622
  7371 msgid "System"
  7372 msgstr "Hệ thống"
  7373 
  7374 #: skin_default_skin.xml.h:623
  7375 msgid "System:"
  7376 msgstr "Hệ thống:"
  7377 
  7378 #: skin_default_skin.xml.h:624
  7379 msgid "System..."
  7380 msgstr " Hệ thống..."
  7381 
  7382 #: skin_default_skin.xml.h:625
  7383 msgid "System - Flashupdate (online)"
  7384 msgstr " Hệ thống – Cập nhật qua flash (trá»±c tuyến"
  7385 
  7386 #: skin_default_skin.xml.h:626
  7387 msgid "System - Flashupdate (tmp)"
  7388 msgstr " Hệ thống – Cập nhật qua flash (tmp)"
  7389 
  7390 #: skin_default_skin.xml.h:627
  7391 msgid "System Info"
  7392 msgstr "Thông tin hệ thống"
  7393 
  7394 #: skin_default_skin.xml.h:628
  7395 msgid "System Infos"
  7396 msgstr "Thông tin hệ thống"
  7397 
  7398 #: skin_default_skin.xml.h:629 system_infos.h:17
  7399 msgid "System Status"
  7400 msgstr "Cập nhật hệ thống"
  7401 
  7402 #: skin_default_skin.xml.h:630
  7403 msgid "System Update"
  7404 msgstr "Cập nhật hệ thống"
  7405 
  7406 #: skin_default_skin.xml.h:631
  7407 msgid "systemupdate_flash_online_menu..."
  7408 msgstr ""
  7409 
  7410 #: skin_default_skin.xml.h:632
  7411 msgid "systemupdate_flash_tmp_menu..."
  7412 msgstr ""
  7413 
  7414 #: skin_default_skin.xml.h:633
  7415 msgid "systemupdate_usb_online_menu..."
  7416 msgstr ""
  7417 
  7418 #: skin_default_skin.xml.h:634
  7419 msgid "systemupdate_usb_tmp_menu..."
  7420 msgstr ""
  7421 
  7422 #: skin_default_skin.xml.h:635
  7423 msgid "System - Usbupdate (online)"
  7424 msgstr " Hệ thống – Cập nhật qua USB (trá»±c tuyến)"
  7425 
  7426 #: skin_default_skin.xml.h:636
  7427 msgid "System - Usbupdate (tmp)"
  7428 msgstr "Hệ thống – Cập nhật qua USB (tmp)"
  7429 
  7430 #: skin_default_skin.xml.h:637
  7431 msgid "sz"
  7432 msgstr "s"
  7433 
  7434 #: skin_default_skin.xml.h:638
  7435 msgid "SZ"
  7436 msgstr "S"
  7437 
  7438 #: skin_default_skin.xml.h:639
  7439 msgid "t"
  7440 msgstr "t"
  7441 
  7442 #: skin_default_skin.xml.h:640
  7443 msgid "T"
  7444 msgstr "T"
  7445 
  7446 #: skin_default_skin.xml.h:642
  7447 msgid "TEST"
  7448 msgstr "KIỂM TRA"
  7449 
  7450 #: skin_default_skin.xml.h:643
  7451 msgid "thereafter on this Channel:"
  7452 msgstr "sau chÆ°Æ¡ng trình này:"
  7453 
  7454 #: skin_default_skin.xml.h:644
  7455 msgid "Threshold"
  7456 msgstr "Ngưỡng"
  7457 
  7458 #: skin_default_skin.xml.h:646
  7459 msgid "Timer"
  7460 msgstr "Bộ định thời"
  7461 
  7462 #: skin_default_skin.xml.h:647
  7463 msgid "Timer Record Path"
  7464 msgstr "Bước dịch cho bộ định thời ghi"
  7465 
  7466 #: skin_default_skin.xml.h:648
  7467 msgid "Timeshift Path"
  7468 msgstr " Bước dịch cho timeshift"
  7469 
  7470 #: skin_default_skin.xml.h:649
  7471 msgid "Timeshift Settings"
  7472 msgstr "thiết lập timeshift"
  7473 
  7474 #: skin_default_skin.xml.h:650
  7475 msgid "Timeshifttype"
  7476 msgstr "kiểu timeshift"
  7477 
  7478 #: skin_default_skin.xml.h:652
  7479 msgid "--- Time to switch"
  7480 msgstr "--- Thời gian chuyển"
  7481 
  7482 #: skin_default_skin.xml.h:653
  7483 msgid "Time to wait after seek for fill buffer"
  7484 msgstr "Thời gian đợi sau khi tìm kiếm bộ đệm khác"
  7485 
  7486 #: skin_default_skin.xml.h:654
  7487 msgid "Timezone"
  7488 msgstr "Múi giờ"
  7489 
  7490 #: skin_default_skin.xml.h:655
  7491 msgid "Tint"
  7492 msgstr "màu sắc"
  7493 
  7494 #: skin_default_skin.xml.h:656
  7495 msgid "Titan Changelog"
  7496 msgstr ""
  7497 
  7498 #: skin_default_skin.xml.h:657
  7499 msgid "Title"
  7500 msgstr "Phụ đề"
  7501 
  7502 #: skin_default_skin.xml.h:658
  7503 msgid "TITLE"
  7504 msgstr "nhan đề"
  7505 
  7506 #: skin_default_skin.xml.h:659
  7507 msgid "Tone Burst"
  7508 msgstr "Tone Burst"
  7509 
  7510 #: skin_default_skin.xml.h:660
  7511 msgid "Tone Mode"
  7512 msgstr "Chế độ tone"
  7513 
  7514 #: skin_default_skin.xml.h:661
  7515 msgid "Top"
  7516 msgstr "Về đầu"
  7517 
  7518 #: skin_default_skin.xml.h:662
  7519 msgid "TPK install (online)"
  7520 msgstr ""
  7521 
  7522 #: skin_default_skin.xml.h:664
  7523 msgid "Tpk Install - select install medium"
  7524 msgstr ""
  7525 
  7526 #: skin_default_skin.xml.h:665
  7527 msgid "TPK media (media)"
  7528 msgstr ""
  7529 
  7530 #: skin_default_skin.xml.h:666
  7531 msgid "TPK remove"
  7532 msgstr ""
  7533 
  7534 #: skin_default_skin.xml.h:667
  7535 msgid "TPK tmp (tmp)"
  7536 msgstr ""
  7537 
  7538 #: skin_default_skin.xml.h:668
  7539 msgid "TPK upgrade (online)"
  7540 msgstr "Cập nhật USB (trá»±c tuyến)"
  7541 
  7542 #: skin_default_skin.xml.h:669
  7543 msgid "Transmission"
  7544 msgstr ""
  7545 
  7546 #: skin_default_skin.xml.h:670
  7547 msgid "Transmission:"
  7548 msgstr "Bộ pháp đáp:"
  7549 
  7550 #: skin_default_skin.xml.h:671
  7551 msgid "TRANSPONDEREDIT"
  7552 msgstr ""
  7553 
  7554 #: skin_default_skin.xml.h:672
  7555 msgid "TSID:"
  7556 msgstr "TSID:"
  7557 
  7558 #: skin_default_skin.xml.h:675
  7559 msgid "Tuner:"
  7560 msgstr "Tuner:"
  7561 
  7562 #: skin_default_skin.xml.h:676
  7563 msgid "Tunerconfig"
  7564 msgstr "Cài đặt tuner"
  7565 
  7566 #: skin_default_skin.xml.h:677
  7567 msgid "Tuner Configuration"
  7568 msgstr " Cài đặt tuner"
  7569 
  7570 #: skin_default_skin.xml.h:678
  7571 msgid "Tuner Reception"
  7572 msgstr "Nhận tuner"
  7573 
  7574 #: skin_default_skin.xml.h:680
  7575 msgid "TV Resolution (h):"
  7576 msgstr "Độ phân giải TV (dọc):"
  7577 
  7578 #: skin_default_skin.xml.h:681
  7579 msgid "TV Resolution (w):"
  7580 msgstr "Độ phân giải TV (ngang):"
  7581 
  7582 #: skin_default_skin.xml.h:682
  7583 msgid "Two step mute"
  7584 msgstr " Two step mute"
  7585 
  7586 #: skin_default_skin.xml.h:683
  7587 msgid "TXT PID:"
  7588 msgstr "PID TXT:"
  7589 
  7590 #: skin_default_skin.xml.h:685
  7591 msgid "Type"
  7592 msgstr "Kiểu"
  7593 
  7594 #: skin_default_skin.xml.h:686
  7595 msgid "Type:"
  7596 msgstr "Kiểu:"
  7597 
  7598 #: skin_default_skin.xml.h:687
  7599 msgid "Type of Scan"
  7600 msgstr "Kiểu dò"
  7601 
  7602 #: skin_default_skin.xml.h:688
  7603 msgid "u"
  7604 msgstr "u"
  7605 
  7606 #: skin_default_skin.xml.h:689
  7607 msgid "U"
  7608 msgstr "U"
  7609 
  7610 #: skin_default_skin.xml.h:690
  7611 msgid "ue"
  7612 msgstr "e"
  7613 
  7614 #: skin_default_skin.xml.h:691
  7615 msgid "UE"
  7616 msgstr "E"
  7617 
  7618 #: skin_default_skin.xml.h:692
  7619 msgid "UNC:"
  7620 msgstr "UNC:"
  7621 
  7622 #: skin_default_skin.xml.h:693
  7623 msgid "Uncommitted Diseqc command"
  7624 msgstr "Lệnh điều khiển"
  7625 
  7626 #: skin_default_skin.xml.h:694
  7627 msgid "Unicable Configuration"
  7628 msgstr "Cấu hình cáp đơn"
  7629 
  7630 #: skin_default_skin.xml.h:696
  7631 msgid "UNLOAD"
  7632 msgstr "KHÔNG TẢI ĐƯỢC"
  7633 
  7634 #: skin_default_skin.xml.h:697
  7635 msgid "update"
  7636 msgstr "cập nhật"
  7637 
  7638 #: skin_default_skin.xml.h:698
  7639 msgid "Update entrys on scan"
  7640 msgstr "Cập nhật dữ liệu trong khi dò"
  7641 
  7642 #: skin_default_skin.xml.h:699
  7643 msgid "USB"
  7644 msgstr ""
  7645 
  7646 #: skin_default_skin.xml.h:701
  7647 msgid "Usbupdate (online)"
  7648 msgstr "Cập nhật USB (trá»±c tuyến)"
  7649 
  7650 #: skin_default_skin.xml.h:702
  7651 msgid "Usbupdate (tmp)"
  7652 msgstr " Cập nhật USB (tmp)"
  7653 
  7654 #: skin_default_skin.xml.h:703
  7655 msgid "Use cross control for fast zapping and vol"
  7656 msgstr "Sá»­ dụng các phím di chuyển để sá»­a đổi"
  7657 
  7658 #: skin_default_skin.xml.h:704
  7659 msgid "Use EPG Endtime"
  7660 msgstr "sá»­ dụng lịch chÆ°Æ¡ng trình"
  7661 
  7662 #: skin_default_skin.xml.h:705
  7663 msgid "Use numeric keys"
  7664 msgstr "Sá»­ dụng các phím số"
  7665 
  7666 #: skin_default_skin.xml.h:707
  7667 msgid "v"
  7668 msgstr "v"
  7669 
  7670 #: skin_default_skin.xml.h:708
  7671 msgid "V"
  7672 msgstr "V"
  7673 
  7674 #: skin_default_skin.xml.h:709
  7675 msgid "VFDisplay"
  7676 msgstr "Hiển thị VF"
  7677 
  7678 #: skin_default_skin.xml.h:710 tmc.h:399
  7679 msgid "Video"
  7680 msgstr "Video"
  7681 
  7682 #: skin_default_skin.xml.h:711
  7683 msgid "VideoMode Aspect Settings"
  7684 msgstr "thiết lập khuôn hình"
  7685 
  7686 #: skin_default_skin.xml.h:712
  7687 msgid "VideoMode Resolution Settings"
  7688 msgstr "thiết lập độ phân giải"
  7689 
  7690 #: skin_default_skin.xml.h:713
  7691 msgid "VideoMode Settings"
  7692 msgstr "thiết lập chế độ hiển thị"
  7693 
  7694 #: skin_default_skin.xml.h:714
  7695 msgid "Video PID:"
  7696 msgstr "PID video:"
  7697 
  7698 #: skin_default_skin.xml.h:716
  7699 msgid "Vietnamese"
  7700 msgstr "Đổi tên"
  7701 
  7702 #: skin_default_skin.xml.h:717
  7703 msgid "Virtualzap Timeout"
  7704 msgstr " Virtualzap Timeout"
  7705 
  7706 #: skin_default_skin.xml.h:718
  7707 msgid "Vol off"
  7708 msgstr "Tắt âm lượng"
  7709 
  7710 #: skin_default_skin.xml.h:719
  7711 msgid "Voltage Mode"
  7712 msgstr "Chế độ điện áp"
  7713 
  7714 #: skin_default_skin.xml.h:720
  7715 msgid "Volumebar Timeout"
  7716 msgstr "Vượt quá giới hạn"
  7717 
  7718 #: skin_default_skin.xml.h:721
  7719 msgid "Votes"
  7720 msgstr ""
  7721 
  7722 #: skin_default_skin.xml.h:722
  7723 msgid "w"
  7724 msgstr "w"
  7725 
  7726 #: skin_default_skin.xml.h:723
  7727 msgid "W"
  7728 msgstr "W"
  7729 
  7730 #: skin_default_skin.xml.h:724
  7731 msgid "Wait for cam ready"
  7732 msgstr "Đang kiểm tra thẻ vui lòng đợi"
  7733 
  7734 #: skin_default_skin.xml.h:726
  7735 msgid "WLAN Settings"
  7736 msgstr "thiết lập WLAN"
  7737 
  7738 #: skin_default_skin.xml.h:727
  7739 msgid "Writer"
  7740 msgstr "ghi lỗi"
  7741 
  7742 #: skin_default_skin.xml.h:728
  7743 msgid "x"
  7744 msgstr "x"
  7745 
  7746 #: skin_default_skin.xml.h:729
  7747 msgid "X"
  7748 msgstr "X"
  7749 
  7750 #: skin_default_skin.xml.h:730
  7751 msgid "y"
  7752 msgstr "y"
  7753 
  7754 #: skin_default_skin.xml.h:731
  7755 msgid "Y"
  7756 msgstr "Y"
  7757 
  7758 #: skin_default_skin.xml.h:732
  7759 msgid "Year"
  7760 msgstr ""
  7761 
  7762 #: skin_default_skin.xml.h:733
  7763 msgid "z"
  7764 msgstr "z"
  7765