Ignore:
Timestamp:
Feb 14, 2015, 11:52:43 PM (6 years ago)
Author:
aafsvn
Message:

[titan] autoupdate po files

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • titan/po/vi/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r33002 r33006  
  7373#: scan.h:2358 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41 security.h:1736
  7474#: service.h:738 service.h:983 shared.h:29 shared.h:65 shared.h:82
  75 #: skinadjust.h:263 skins_dlna_skin.xml.h:8 skinselector.h:237
   75#: skinadjust.h:280 skins_dlna_skin.xml.h:8 skinselector.h:237
  7676#: skins_facebook_skin.xml.h:5 skins_mboxinfo_skin.xml.h:2
  7777#: skins_mc_skin.xml.h:38 skins_optimize_skin.xml.h:3 skins_rgui_skin.xml.h:3
   
  266266#: settings_autostart.h:577 settings_autostart.h:586 settings_autostart.h:595
  267267#: settings_overclocking.h:214 settings_overclocking.h:234
  268 #: settings_overclocking.h:244 skinadjust.h:117 stopifnotused.c:94
   268#: settings_overclocking.h:244 skinadjust.h:118 stopifnotused.c:94
  269269#: timeshiftsettings.h:59 timeshiftsettings.h:63 tithek_settings.h:37
  270270#: tithek_settings.h:41 tithek_settings.h:45 tmc.h:531 tmc.h:535
   
  398398
  399399#: adjust.h:112 adjust.h:118 httpdfunc.h:3929 httpdfunc.h:3965
  400 #: powerofftimer.h:118 skin_default_skin.xml.h:642 webif_index.atemio510.h:7
   400#: powerofftimer.h:118 skin_default_skin.xml.h:643 webif_index.atemio510.h:7
  401401#: webif_index.atemio5200.h:7 webif_index.atemio6000.h:7
  402402#: webif_index.atemio6100.h:7 webif_index.atemio6200.h:7
   
  621621msgstr ""
  622622
  623 #: adjust.h:334 skin_default_skin.xml.h:661 webif_index.atemio5200.h:65
   623#: adjust.h:334 skin_default_skin.xml.h:662 webif_index.atemio5200.h:65
  624624#: webif_index.atemio5200.h:121 webif_index.atemio6200.h:65
  625625#: webif_index.atemio6200.h:121 webif_index.atemio7600.h:27
   
  706706#: scan.h:1901 scan.h:1992 scan.h:2358 scart.h:12 scart.h:25 security.h:1736
  707707#: service.h:738 service.h:983 shared.h:29 shared.h:65 shared.h:82
  708 #: skinadjust.h:263 skinselector.h:237 sock.h:952 softcam.h:410 softcam.h:468
   708#: skinadjust.h:280 skinselector.h:237 sock.h:952 softcam.h:410 softcam.h:468
  709709#: softcam.h:469 solarmovie.h:35 solarmovie.h:47 solarmovie.h:304 spinner.h:18
  710710#: stopifnotused.c:31 streamcloud.h:31 streamcloud.h:74 streamcloud.h:84
   
  852852#: bgdownload.h:93 bgdownload.h:154 global.h:6949 httpdfunc.h:2793
  853853#: httpdfunc.h:2805 httpdfunc.h:5450 httpdfunc.h:5496 hwtest.h:478
  854 #: moduleconfig.h:345 skin_default_skin.xml.h:742 skinselector.h:138
   854#: moduleconfig.h:345 skin_default_skin.xml.h:743 skinselector.h:138
  855855#: stream.h:22 transponder.h:122 transponder.h:158 transponder.h:194
  856856#: transponder.h:227 transponder.h:259 transponder.h:295 transponder.h:330
   
  15791579msgstr ""
  15801580
  1581 #: extensions.h:222 httpdfunc.h:5773 skin_default_skin.xml.h:708
   1581#: extensions.h:222 httpdfunc.h:5773 skin_default_skin.xml.h:709
  15821582msgid "Tpk Install - select file"
  15831583msgstr ""
   
  18581858msgstr "Thứ hai"
  18591859
  1860 #: global.h:6042 rectimer.h:1081 skin_default_skin.xml.h:719
   1860#: global.h:6042 rectimer.h:1081 skin_default_skin.xml.h:720
  18611861msgid "Tuesday"
  18621862msgstr "Thứ ba"
  18631863
  1864 #: global.h:6043 rectimer.h:1082 skin_default_skin.xml.h:776
   1864#: global.h:6043 rectimer.h:1082 skin_default_skin.xml.h:777
  18651865msgid "Wednesday"
  18661866msgstr "Ngày thứ tư"
  18671867
  1868 #: global.h:6044 rectimer.h:1083 skin_default_skin.xml.h:688
   1868#: global.h:6044 rectimer.h:1083 skin_default_skin.xml.h:689
  18691869msgid "Thursday"
  18701870msgstr "Thứ năm"
   
  18781878msgstr "Thứ bảy"
  18791879
  1880 #: global.h:6047 rectimer.h:1086 skin_default_skin.xml.h:662
   1880#: global.h:6047 rectimer.h:1086 skin_default_skin.xml.h:663
  18811881msgid "Sunday"
  18821882msgstr "Chủ nhật"
   
  19781978msgstr "© Copyright"
  19791979
  1980 #: global.h:6944 skin_default_skin.xml.h:720
   1980#: global.h:6944 skin_default_skin.xml.h:721
  19811981msgid "Tuner"
  19821982msgstr ""
  19831983
  1984 #: global.h:6951 skin_default_skin.xml.h:726
   1984#: global.h:6951 skin_default_skin.xml.h:727
  19851985msgid "Tunertype"
  19861986msgstr ""
   
  21852185msgstr ""
  21862186
  2187 #: harddisk.h:885 skin_default_skin.xml.h:695
   2187#: harddisk.h:885 skin_default_skin.xml.h:696
  21882188msgid "Time to sleep"
  21892189msgstr "Thời gian tắt"
   
  22472247msgstr ""
  22482248
  2249 #: httpdfunc.h:3576 skin_default_skin.xml.h:768
   2249#: httpdfunc.h:3576 skin_default_skin.xml.h:769
  22502250msgid "Volumebar Timeout"
  22512251msgstr "Vượt quá giới hạn"
   
  22592259msgstr "Thời gian thanh thông tin hiển thị"
  22602260
  2261 #: httpdfunc.h:3651 skin_default_skin.xml.h:638
   2261#: httpdfunc.h:3651 skin_default_skin.xml.h:639
  22622262msgid "Spinnerspeed"
  22632263msgstr "Tốc độ quay"
  22642264
  2265 #: httpdfunc.h:3683 skin_default_skin.xml.h:639
   2265#: httpdfunc.h:3683 skin_default_skin.xml.h:640
  22662266msgid "Spinnertime"
  22672267msgstr "Thời gian quay"
   
  22992299msgstr ""
  23002300
  2301 #: httpdfunc.h:3973 skin_default_skin.xml.h:765
   2301#: httpdfunc.h:3973 skin_default_skin.xml.h:766
  23022302msgid "Virtualzap Timeout"
  23032303msgstr " Virtualzap Timeout"
   
  23192319msgstr "Thời gian theo dõi (phút)"
  23202320
  2321 #: httpdfunc.h:4140 skin_default_skin.xml.h:623
   2321#: httpdfunc.h:4140 skin_default_skin.xml.h:624
  23222322msgid "Skip 1/3"
  23232323msgstr "Đợi 1/3"
  23242324
  2325 #: httpdfunc.h:4172 skin_default_skin.xml.h:624
   2325#: httpdfunc.h:4172 skin_default_skin.xml.h:625
  23262326msgid "Skip 4/6"
  23272327msgstr "Đợi 4/6"
  23282328
  2329 #: httpdfunc.h:4204 skin_default_skin.xml.h:625
   2329#: httpdfunc.h:4204 skin_default_skin.xml.h:626
  23302330msgid "Skip 7/9"
  23312331msgstr "Đợi 7/9"
   
  23882388msgstr "Hiển thị thanh thông tin khi thay đổi chương trình"
  23892389
  2390 #: httpdfunc.h:4598 skin_default_skin.xml.h:750
   2390#: httpdfunc.h:4598 skin_default_skin.xml.h:751
  23912391msgid "Use cross control for fast zapping and vol"
  23922392msgstr "Sử dụng các phím di chuyển để sửa đổi"
   
  24082408msgstr ""
  24092409
  2410 #: httpdfunc.h:4740 skin_default_skin.xml.h:697
   2410#: httpdfunc.h:4740 skin_default_skin.xml.h:698
  24112411msgid "Time to wait after seek for fill buffer"
  24122412msgstr "Thời gian đợi sau khi tìm kiếm bộ đệm khác"
   
  24412441msgstr ""
  24422442
  2443 #: httpdfunc.h:5143 skin_default_skin.xml.h:676 system_infos.h:14
   2443#: httpdfunc.h:5143 skin_default_skin.xml.h:677 system_infos.h:14
  24442444#: webif_info_systeminfos.h:2
  24452445msgid "System Status"
   
  24942494
  24952495#: httpdfunc.h:5199 panel_settings_autostart.h:210 settings_autostart.h:315
  2496 #: skin_default_skin.xml.h:664 webif_info_sysinfos.h:7
   2496#: skin_default_skin.xml.h:665 webif_info_sysinfos.h:7
  24972497msgid "Swap"
  24982498msgstr "Trao đổi"
  24992499
  2500 #: httpdfunc.h:5201 skin_default_skin.xml.h:706 webif_info_sysinfos.h:8
   2500#: httpdfunc.h:5201 skin_default_skin.xml.h:707 webif_info_sysinfos.h:8
  25012501msgid "Top"
  25022502msgstr "Về đầu"
   
  25062506msgstr ""
  25072507
  2508 #: httpdfunc.h:5205 skin_default_skin.xml.h:746 webif_info_sysinfos.h:10
   2508#: httpdfunc.h:5205 skin_default_skin.xml.h:747 webif_info_sysinfos.h:10
  25092509msgid "USB"
  25102510msgstr ""
   
  25382538msgstr "Giới thiệu"
  25392539
  2540 #: httpdfunc.h:5427 skin_default_skin.xml.h:657 stream.h:36 webif_info.h:4
   2540#: httpdfunc.h:5427 skin_default_skin.xml.h:658 stream.h:36 webif_info.h:4
  25412541msgid "Streaming"
  25422542msgstr ""
  25432543
  25442544#: httpdfunc.h:5443 httpdfunc.h:5489 record.h:1413 record.h:1422 record.h:1433
  2545 #: record.h:1462 record.h:1471 record.h:1503 skin_default_skin.xml.h:652
   2545#: record.h:1462 record.h:1471 record.h:1503 skin_default_skin.xml.h:653
  25462546#: stream.h:15 stream.h:37
  25472547msgid "stop"
   
  25602560msgstr ""
  25612561
  2562 #: httpdfunc.h:5548 httpdfunc.h:5657 skin_default_skin.xml.h:677
   2562#: httpdfunc.h:5548 httpdfunc.h:5657 skin_default_skin.xml.h:678
  25632563#: webif_system.h:2 webif_system_update.h:1
  25642564msgid "System Update"
   
  25862586msgstr ""
  25872587
  2588 #: httpdfunc.h:6088 skin_default_skin.xml.h:712 webif_system_extensions.h:4
   2588#: httpdfunc.h:6088 skin_default_skin.xml.h:713 webif_system_extensions.h:4
  25892589msgid "TPK tmp (tmp)"
  25902590msgstr ""
  25912591
  2592 #: httpdfunc.h:6090 skin_default_skin.xml.h:710 webif_system_extensions.h:5
   2592#: httpdfunc.h:6090 skin_default_skin.xml.h:711 webif_system_extensions.h:5
  25932593msgid "TPK media (media)"
  25942594msgstr ""
   
  26142614msgstr "Dịch vụ"
  26152615
  2616 #: httpdfunc.h:6453 skin_default_skin.xml.h:671 webif_system.h:3
   2616#: httpdfunc.h:6453 skin_default_skin.xml.h:672 webif_system.h:3
  26172617msgid "System Backup"
  26182618msgstr ""
   
  29462946
  29472947#: keyactions.h:77 settings_bluebutton.h:14 settings_pluginbutton.h:15
  2948 #: settings_redbutton.h:15 skin_default_skin.xml.h:629
   2948#: settings_redbutton.h:15 skin_default_skin.xml.h:630
  29492949msgid "Softcam Panel"
  29502950msgstr ""
   
  31003100#: plugins_wm2014_skin.xml.h:1 plugins_wm2014_skin.xml.h:21
  31013101#: plugins_xupnpd_skin.xml.h:5 plugins_zapback_skin.xml.h:7
  3102 #: skin_default_skin.xml.h:788 skins_autotimer_skin.xml.h:13
   3102#: skin_default_skin.xml.h:789 skins_autotimer_skin.xml.h:13
  31033103#: skins_callmonitor1_skin.xml.h:19 skins_catcatch_skin.xml.h:7
  31043104#: skins_dlna_skin.xml.h:15 skins_facebook_skin.xml.h:6
   
  40504050"Đầu thu sẽ khởi động lại và wizard sẽ được bắt đầu"
  40514051
  4052 #: pip.h:600 skin_default_skin.xml.h:663
   4052#: pip.h:600 skin_default_skin.xml.h:664
  40534053msgid "->swap<-"
  40544054msgstr ""
   
  41174117msgstr ""
  41184118
  4119 #: play.h:639 skin_default_skin.xml.h:763
   4119#: play.h:639 skin_default_skin.xml.h:764
  41204120msgid "Video Settings"
  41214121msgstr "THIẾT LẬP HIỂN THỊ"
   
  43354335#: plugins_lcdsamsung_skin.xml.h:15 plugins_stopifnotused_skin.xml.h:6
  43364336#: plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:7 plugins_xupnpd_skin.xml.h:2
  4337 #: skin_default_skin.xml.h:646 skins_autotimer_skin.xml.h:10
   4337#: skin_default_skin.xml.h:647 skins_autotimer_skin.xml.h:10
  43384338#: skins_dlna_skin.xml.h:12 skins_instar_skin.xml.h:16
  43394339#: skins_lcdpearl1_skin.xml.h:12 skins_lcdsamsung_skin.xml.h:15
   
  44774477msgstr "Tên server"
  44784478
  4479 #: plugins_dlna_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:648
   4479#: plugins_dlna_skin.xml.h:13 skin_default_skin.xml.h:649
  44804480#: skins_dlna_skin.xml.h:13
  44814481msgid "Start on boot"
   
  44834483
  44844484#: plugins_dlna_skin.xml.h:14 plugins_tsSchnitt_skin.xml.h:9
  4485 #: plugins_xupnpd_skin.xml.h:3 skin_default_skin.xml.h:654
   4485#: plugins_xupnpd_skin.xml.h:3 skin_default_skin.xml.h:655
  44864486#: skins_dlna_skin.xml.h:14 skins_tsSchnitt_skin.xml.h:9
  44874487#: skins_xupnpd_skin.xml.h:3
   
  48384838msgstr "Sắp xếp"
  48394839
  4840 #: plugins_mc_skin.xml.h:58 skin_default_skin.xml.h:631 skins_mc_skin.xml.h:58
   4840#: plugins_mc_skin.xml.h:58 skin_default_skin.xml.h:632 skins_mc_skin.xml.h:58
  48414841msgid "Sorting"
  48424842msgstr "Sắp xếp"
   
  49894989msgstr "tên chia sẻ"
  49904990
  4991 #: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:29 skin_default_skin.xml.h:731
   4991#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:29 skin_default_skin.xml.h:732
  49924992#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:29
  49934993msgid "type"
   
  50025002msgstr "sử dụng proxy"
  50035003
  5004 #: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:32 skin_default_skin.xml.h:754
   5004#: plugins_networkbrowser_skin.xml.h:32 skin_default_skin.xml.h:755
  50055005#: skins_networkbrowser_skin.xml.h:32
  50065006msgid "User"
   
  51135113msgstr "LÆ°u"
  51145114
  5115 #: plugins_panel_skin.xml.h:23 skin_default_skin.xml.h:637
   5115#: plugins_panel_skin.xml.h:23 skin_default_skin.xml.h:638
  51165116#: skins_panel_skin.xml.h:23
  51175117msgid "speed"
  51185118msgstr "tốc độ"
  51195119
  5120 #: plugins_panel_skin.xml.h:24 skin_default_skin.xml.h:684
   5120#: plugins_panel_skin.xml.h:24 skin_default_skin.xml.h:685
  51215121#: skins_panel_skin.xml.h:24
  51225122msgid "Test"
  51235123msgstr "KIỂM TRA"
  51245124
  5125 #: plugins_panel_skin.xml.h:25 skin_default_skin.xml.h:747
   5125#: plugins_panel_skin.xml.h:25 skin_default_skin.xml.h:748
  51265126#: skins_panel_skin.xml.h:25
  51275127msgid "Usb Device"
   
  53665366msgstr ""
  53675367
  5368 #: plugins_tithek_skin.xml.h:20 skin_default_skin.xml.h:702
   5368#: plugins_tithek_skin.xml.h:20 skin_default_skin.xml.h:703
  53695369#: skins_tithek_skin.xml.h:20
  53705370msgid "Title"
  53715371msgstr "nhan đề"
  53725372
  5373 #: plugins_tithek_skin.xml.h:21 skin_default_skin.xml.h:732
   5373#: plugins_tithek_skin.xml.h:21 skin_default_skin.xml.h:733
  53745374#: skins_tithek_skin.xml.h:21
  53755375msgid "Type"
   
  62696269msgstr ""
  62706270
  6271 #: skinadjust.h:32
   6271#: skinadjust.h:33
  62726272msgid "border"
  62736273msgstr "đường viền"
  62746274
  6275 #: skinadjust.h:33
   6275#: skinadjust.h:34
  62766276msgid "bar"
  62776277msgstr ""
  62786278
  6279 #: skinadjust.h:34
   6279#: skinadjust.h:35
  62806280msgid "text"
  62816281msgstr ""
  62826282
  6283 #: skinadjust.h:35 tmc.h:542
   6283#: skinadjust.h:36 tmc.h:542
  62846284msgid "picture"
  62856285msgstr "Hình ảnh"
  62866286
  6287 #: skinadjust.h:118
   6287#: skinadjust.h:119
  62886288msgid "yes (Text in %)"
  62896289msgstr ""
  62906290
  6291 #: skinadjust.h:119
   6291#: skinadjust.h:120
  62926292msgid "yes (Text in MB)"
  62936293msgstr ""
  62946294
  6295 #: skinadjust.h:122 tunerconfig.h:302 tunerconfig.h:303
   6295#: skinadjust.h:123 tunerconfig.h:302 tunerconfig.h:303
  62966296msgid "press red"
  62976297msgstr "bấm nút màu đỏ"
  62986298
  6299 #: skinadjust.h:123
   6299#: skinadjust.h:124
  63006300msgid "press green"
  63016301msgstr ""
  63026302
  6303 #: skinadjust.h:124
   6303#: skinadjust.h:125
  63046304msgid "press yellow"
  63056305msgstr ""
  63066306
  6307 #: skinadjust.h:263
   6307#: skinadjust.h:126
   6308msgid "press blue"
   6309msgstr ""
   6310
   6311#: skinadjust.h:280
  63086312msgid "Titan will be restartet!"
  63096313msgstr ""
   
  84138417
  84148418#: skin_default_skin.xml.h:622
   8419msgid "Skin Border Color"
   8420msgstr ""
   8421
   8422#: skin_default_skin.xml.h:623
  84158423msgid "Skin Select"
  84168424msgstr ""
  84178425
  8418 #: skin_default_skin.xml.h:626
   8426#: skin_default_skin.xml.h:627
  84198427msgid "Skip privat CA descriptor"
  84208428msgstr ""
  84218429
  8422 #: skin_default_skin.xml.h:627
   8430#: skin_default_skin.xml.h:628
  84238431msgid "SmartCard Reader"
  84248432msgstr ""
  84258433
  8426 #: skin_default_skin.xml.h:628
   8434#: skin_default_skin.xml.h:629
  84278435msgid "SNR:"
  84288436msgstr ""
  84298437
  8430 #: skin_default_skin.xml.h:630
   8438#: skin_default_skin.xml.h:631
  84318439msgid "Softcam Selection"
  84328440msgstr ""
  84338441
  8434 #: skin_default_skin.xml.h:632
   8442#: skin_default_skin.xml.h:633
  84358443msgid "sort service"
  84368444msgstr ""
  84378445
  8438 #: skin_default_skin.xml.h:633
   8446#: skin_default_skin.xml.h:634
  84398447msgid "Sound amplifier (external Player)"
  84408448msgstr ""
  84418449
  8442 #: skin_default_skin.xml.h:634
   8450#: skin_default_skin.xml.h:635
  84438451msgid "Sound amplifier (TV-Modus / internal Player)"
  84448452msgstr ""
  84458453
  8446 #: skin_default_skin.xml.h:635
   8454#: skin_default_skin.xml.h:636
  84478455msgid "Space"
  84488456msgstr ""
  84498457
  8450 #: skin_default_skin.xml.h:636
   8458#: skin_default_skin.xml.h:637
  84518459msgid "Spanish"
  84528460msgstr ""
  84538461
  8454 #: skin_default_skin.xml.h:640
   8462#: skin_default_skin.xml.h:641
  84558463msgid "SSID"
  84568464msgstr ""
  84578465
  8458 #: skin_default_skin.xml.h:641 system_update.h:25 system_update.h:147
   8466#: skin_default_skin.xml.h:642 system_update.h:25 system_update.h:147
  84598467msgid "stable"
  84608468msgstr "Tắt"
  84618469
  8462 #: skin_default_skin.xml.h:643
   8470#: skin_default_skin.xml.h:644
  84638471msgid "Standby Brightness"
  84648472msgstr ""
  84658473
  8466 #: skin_default_skin.xml.h:644
   8474#: skin_default_skin.xml.h:645
  84678475msgid "StandBy Mode"
  84688476msgstr ""
  84698477
  8470 #: skin_default_skin.xml.h:645
   8478#: skin_default_skin.xml.h:646
  84718479msgid "Standby / Poweroff"
  84728480msgstr ""
  84738481
  8474 #: skin_default_skin.xml.h:647
   8482#: skin_default_skin.xml.h:648
  84758483msgid "Start HTTPD"
  84768484msgstr ""
  84778485
  8478 #: skin_default_skin.xml.h:649
   8486#: skin_default_skin.xml.h:650
  84798487msgid "Start RGUID"
  84808488msgstr ""
  84818489
  8482 #: skin_default_skin.xml.h:650
   8490#: skin_default_skin.xml.h:651
  84838491msgid "Step frequency"
  84848492msgstr ""
  84858493
  8486 #: skin_default_skin.xml.h:651
   8494#: skin_default_skin.xml.h:652
  84878495msgid "Step signalrate"
  84888496msgstr ""
  84898497
  8490 #: skin_default_skin.xml.h:653
   8498#: skin_default_skin.xml.h:654
  84918499msgid "(Stop)"
  84928500msgstr ""
  84938501
  8494 #: skin_default_skin.xml.h:655
   8502#: skin_default_skin.xml.h:656
  84958503msgid "STOP/START"
  84968504msgstr ""
  84978505
  8498 #: skin_default_skin.xml.h:656
   8506#: skin_default_skin.xml.h:657
  84998507msgid "Storage position"
  85008508msgstr ""
  85018509
  8502 #: skin_default_skin.xml.h:658
   8510#: skin_default_skin.xml.h:659
  85038511msgid "Stream Path"
  85048512msgstr ""
  85058513
  8506 #: skin_default_skin.xml.h:659
   8514#: skin_default_skin.xml.h:660
  85078515msgid "Stream Port"
  85088516msgstr ""
  85098517
  8510 #: skin_default_skin.xml.h:660
   8518#: skin_default_skin.xml.h:661
  85118519msgid "Subservices"
  85128520msgstr ""
  85138521
  8514 #: skin_default_skin.xml.h:665
   8522#: skin_default_skin.xml.h:666
  85158523msgid "Switch TV to the correct input"
  85168524msgstr ""
  85178525
  8518 #: skin_default_skin.xml.h:666
   8526#: skin_default_skin.xml.h:667
  85198527msgid "Symbolrate"
  85208528msgstr ""
  85218529
  8522 #: skin_default_skin.xml.h:667
   8530#: skin_default_skin.xml.h:668
  85238531msgid "Symbol rate:"
  85248532msgstr ""
  85258533
  8526 #: skin_default_skin.xml.h:668
   8534#: skin_default_skin.xml.h:669
  85278535msgid "Sysinfo"
  85288536msgstr ""
  85298537
  8530 #: skin_default_skin.xml.h:669 webif_index.h:14
   8538#: skin_default_skin.xml.h:670 webif_index.h:14
  85318539msgid "System"
  85328540msgstr "Hệ thống"
  85338541
  8534 #: skin_default_skin.xml.h:670
   8542#: skin_default_skin.xml.h:671
  85358543msgid "System:"
  85368544msgstr ""
  85378545
  8538 #: skin_default_skin.xml.h:672
   8546#: skin_default_skin.xml.h:673
  85398547msgid "System - Flashupdate (online)"
  85408548msgstr ""
  85418549
  8542 #: skin_default_skin.xml.h:673
   8550#: skin_default_skin.xml.h:674
  85438551msgid "System - Flashupdate (tmp)"
  85448552msgstr ""
  85458553
  8546 #: skin_default_skin.xml.h:674 webif_info.h:6 webif_systeminfo.h:1
   8554#: skin_default_skin.xml.h:675 webif_info.h:6 webif_systeminfo.h:1
  85478555msgid "System Info"
  85488556msgstr "Thông tin hệ thống"
  85498557
  8550 #: skin_default_skin.xml.h:675 webif_info_systeminfos.h:1
   8558#: skin_default_skin.xml.h:676 webif_info_systeminfos.h:1
  85518559#: webif_info_systeminfos.h:8
  85528560msgid "System Infos"
  85538561msgstr "Thông tin hệ thống"
  85548562
  8555 #: skin_default_skin.xml.h:678
   8563#: skin_default_skin.xml.h:679
  85568564msgid "System - Usbupdate (online)"
  85578565msgstr ""
  85588566
  8559 #: skin_default_skin.xml.h:679
   8567#: skin_default_skin.xml.h:680
  85608568msgid "System - Usbupdate (tmp)"
  85618569msgstr ""
  85628570
  8563 #: skin_default_skin.xml.h:680
   8571#: skin_default_skin.xml.h:681
  85648572msgid "sz"
  85658573msgstr ""
  85668574
  8567 #: skin_default_skin.xml.h:681
   8575#: skin_default_skin.xml.h:682
  85688576msgid "SZ"
  85698577msgstr ""
  85708578
  8571 #: skin_default_skin.xml.h:682
   8579#: skin_default_skin.xml.h:683
  85728580msgid "t"
  85738581msgstr ""
  85748582
  8575 #: skin_default_skin.xml.h:683
   8583#: skin_default_skin.xml.h:684
  85768584msgid "T"
  85778585msgstr ""
  85788586
  8579 #: skin_default_skin.xml.h:685
   8587#: skin_default_skin.xml.h:686
  85808588msgid "TEST"
  85818589msgstr ""
  85828590
  8583 #: skin_default_skin.xml.h:686
   8591#: skin_default_skin.xml.h:687
  85848592msgid "thereafter on this Channel:"
  85858593msgstr ""
  85868594
  8587 #: skin_default_skin.xml.h:687
   8595#: skin_default_skin.xml.h:688
  85888596msgid "Threshold"
  85898597msgstr ""
  85908598
  8591 #: skin_default_skin.xml.h:689 webif_index.atemio510.h:13
   8599#: skin_default_skin.xml.h:690 webif_index.atemio510.h:13
  85928600#: webif_index.atemio5200.h:13 webif_index.atemio5200.h:60
  85938601#: webif_index.atemio5200.h:116 webif_index.atemio6000.h:13
   
  86028610msgstr "Bộ định thời"
  86038611
  8604 #: skin_default_skin.xml.h:690
   8612#: skin_default_skin.xml.h:691
  86058613msgid "Timer and EPG"
  86068614msgstr ""
  86078615
  8608 #: skin_default_skin.xml.h:691
   8616#: skin_default_skin.xml.h:692
  86098617msgid "Timer Record Path"
  86108618msgstr ""
  86118619
  8612 #: skin_default_skin.xml.h:692
   8620#: skin_default_skin.xml.h:693
  86138621msgid "Timeshift Path"
  86148622msgstr ""
  86158623
  8616 #: skin_default_skin.xml.h:693
   8624#: skin_default_skin.xml.h:694
  86178625msgid "Timeshift Settings"
  86188626msgstr ""
  86198627
  8620 #: skin_default_skin.xml.h:694
   8628#: skin_default_skin.xml.h:695
  86218629msgid "Timeshifttype"
  86228630msgstr ""
  86238631
  8624 #: skin_default_skin.xml.h:696
   8632#: skin_default_skin.xml.h:697
  86258633msgid "--- Time to switch"
  86268634msgstr ""
  86278635
  8628 #: skin_default_skin.xml.h:698
   8636#: skin_default_skin.xml.h:699
  86298637msgid "Timezone"
  86308638msgstr ""
  86318639
  8632 #: skin_default_skin.xml.h:699
   8640#: skin_default_skin.xml.h:700
  86338641msgid "Tint"
  86348642msgstr ""
  86358643
  8636 #: skin_default_skin.xml.h:700 webif_info_logs.h:2
   8644#: skin_default_skin.xml.h:701 webif_info_logs.h:2
  86378645msgid "Titan Changelog"
  86388646msgstr ""
  86398647
  8640 #: skin_default_skin.xml.h:701
   8648#: skin_default_skin.xml.h:702
  86418649msgid "TiThek Select Color"
  86428650msgstr ""
  86438651
  8644 #: skin_default_skin.xml.h:703
   8652#: skin_default_skin.xml.h:704
  86458653msgid "TITLE"
  86468654msgstr ""
  86478655
  8648 #: skin_default_skin.xml.h:704
   8656#: skin_default_skin.xml.h:705
  86498657msgid "Tone Burst"
  86508658msgstr ""
  86518659
  8652 #: skin_default_skin.xml.h:705
   8660#: skin_default_skin.xml.h:706
  86538661msgid "Tone Mode"
  86548662msgstr ""
  86558663
  8656 #: skin_default_skin.xml.h:707 webif_system_extensions.h:3
   8664#: skin_default_skin.xml.h:708 webif_system_extensions.h:3
  86578665msgid "TPK install (online)"
  86588666msgstr ""
  86598667
  8660 #: skin_default_skin.xml.h:709
   8668#: skin_default_skin.xml.h:710
  86618669msgid "Tpk Install - select install medium"
  86628670msgstr ""
  86638671
  8664 #: skin_default_skin.xml.h:711 webif_system_extensions.h:6
   8672#: skin_default_skin.xml.h:712 webif_system_extensions.h:6
  86658673msgid "TPK remove"
  86668674msgstr ""
  86678675
  8668 #: skin_default_skin.xml.h:713 webif_system_extensions.h:2
   8676#: skin_default_skin.xml.h:714 webif_system_extensions.h:2
  86698677msgid "TPK upgrade (online)"
  86708678msgstr "Cập nhật USB (trực tuyến)"
  86718679
  8672 #: skin_default_skin.xml.h:714
   8680#: skin_default_skin.xml.h:715
  86738681msgid "Transcode Stream"
  86748682msgstr ""
  86758683
  8676 #: skin_default_skin.xml.h:715
   8684#: skin_default_skin.xml.h:716
  86778685msgid "Transmission"
  86788686msgstr ""
  86798687
  8680 #: skin_default_skin.xml.h:716
   8688#: skin_default_skin.xml.h:717
  86818689msgid "Transmission:"
  86828690msgstr ""
  86838691
  8684 #: skin_default_skin.xml.h:717
   8692#: skin_default_skin.xml.h:718
  86858693msgid "TRANSPONDEREDIT"
  86868694msgstr ""
  86878695
  8688 #: skin_default_skin.xml.h:718
   8696#: skin_default_skin.xml.h:719
  86898697msgid "TSID:"
  86908698msgstr ""
  86918699
  8692 #: skin_default_skin.xml.h:721
   8700#: skin_default_skin.xml.h:722
  86938701msgid "Tuner:"
  86948702msgstr ""
  86958703
  8696 #: skin_default_skin.xml.h:722
   8704#: skin_default_skin.xml.h:723
  86978705msgid "Tunerconfig"
  86988706msgstr ""
  86998707
  8700 #: skin_default_skin.xml.h:723
   8708#: skin_default_skin.xml.h:724
  87018709msgid "Tuner Configuration"
  87028710msgstr ""
  87038711
  8704 #: skin_default_skin.xml.h:724
   8712#: skin_default_skin.xml.h:725
  87058713msgid "Tuner List"
  87068714msgstr ""
  87078715
  8708 #: skin_default_skin.xml.h:725
   8716#: skin_default_skin.xml.h:726
  87098717msgid "Tuner Reception"
  87108718msgstr ""
  87118719
  8712 #: skin_default_skin.xml.h:727
   8720#: skin_default_skin.xml.h:728
  87138721msgid "TV Resolution (h):"
  87148722msgstr ""
  87158723
  8716 #: skin_default_skin.xml.h:728
   8724#: skin_default_skin.xml.h:729
  87178725msgid "TV Resolution (w):"
  87188726msgstr ""
  87198727
  8720 #: skin_default_skin.xml.h:729
   8728#: skin_default_skin.xml.h:730
  87218729msgid "Two step mute"
  87228730msgstr ""
  87238731
  8724 #: skin_default_skin.xml.h:730
   8732#: skin_default_skin.xml.h:731
  87258733msgid "TXT PID:"
  87268734msgstr ""
  87278735
  8728 #: skin_default_skin.xml.h:733
   8736#: skin_default_skin.xml.h:734
  87298737msgid "Type:"
  87308738msgstr ""
  87318739
  8732 #: skin_default_skin.xml.h:734
   8740#: skin_default_skin.xml.h:735
  87338741msgid "Type of Scan"
  87348742msgstr ""
  87358743
  8736 #: skin_default_skin.xml.h:735
   8744#: skin_default_skin.xml.h:736
  87378745msgid "u"
  87388746msgstr ""
  87398747
  8740 #: skin_default_skin.xml.h:736
   8748#: skin_default_skin.xml.h:737
  87418749msgid "U"
  87428750msgstr ""
  87438751
  8744 #: skin_default_skin.xml.h:737
   8752#: skin_default_skin.xml.h:738
  87458753msgid "ue"
  87468754msgstr ""
  87478755
  8748 #: skin_default_skin.xml.h:738
   8756#: skin_default_skin.xml.h:739
  87498757msgid "UE"
  87508758msgstr ""
  87518759
  8752 #: skin_default_skin.xml.h:739
   8760#: skin_default_skin.xml.h:740
  87538761msgid "UNC:"
  87548762msgstr ""
  87558763
  8756 #: skin_default_skin.xml.h:740
   8764#: skin_default_skin.xml.h:741
  87578765msgid "Uncommitted Diseqc command"
  87588766msgstr ""
  87598767
  8760 #: skin_default_skin.xml.h:741
   8768#: skin_default_skin.xml.h:742
  87618769msgid "Unicable Configuration"
  87628770msgstr ""
  87638771
  8764 #: skin_default_skin.xml.h:743
   8772#: skin_default_skin.xml.h:744
  87658773msgid "UNLOAD"
  87668774msgstr ""
  87678775
  8768 #: skin_default_skin.xml.h:744
   8776#: skin_default_skin.xml.h:745
  87698777msgid "update"
  87708778msgstr ""
  87718779
  8772 #: skin_default_skin.xml.h:745
   8780#: skin_default_skin.xml.h:746
  87738781msgid "Update entrys on scan"
  87748782msgstr ""
  87758783
  8776 #: skin_default_skin.xml.h:748
   8784#: skin_default_skin.xml.h:749
  87778785msgid "Usbupdate (online)"
  87788786msgstr ""
  87798787
  8780 #: skin_default_skin.xml.h:749
   8788#: skin_default_skin.xml.h:750
  87818789msgid "Usbupdate (tmp)"
  87828790msgstr ""
  87838791
  8784 #: skin_default_skin.xml.h:751
   8792#: skin_default_skin.xml.h:752
  87858793msgid "Use EPG Endtime"
  87868794msgstr ""
  87878795
  8788 #: skin_default_skin.xml.h:752
   8796#: skin_default_skin.xml.h:753
  87898797msgid "Use fixed physical address"
  87908798msgstr ""
  87918799
  8792 #: skin_default_skin.xml.h:753
   8800#: skin_default_skin.xml.h:754
  87938801msgid "Use numeric keys"
  87948802msgstr ""
  87958803
  8796 #: skin_default_skin.xml.h:755
   8804#: skin_default_skin.xml.h:756
  87978805msgid "v"
  87988806msgstr ""
  87998807
  8800 #: skin_default_skin.xml.h:756
   8808#: skin_default_skin.xml.h:757
  88018809msgid "V"
  88028810msgstr ""
  88038811
  8804 #: skin_default_skin.xml.h:757
   8812#: skin_default_skin.xml.h:758
  88058813msgid "VFDisplay"
  88068814msgstr ""
  88078815
  8808 #: skin_default_skin.xml.h:758 tmc.h:399
   8816#: skin_default_skin.xml.h:759 tmc.h:399
  88098817msgid "Video"
  88108818msgstr ""
  88118819
  8812 #: skin_default_skin.xml.h:759
   8820#: skin_default_skin.xml.h:760
  88138821msgid "VideoMode Aspect Settings"
  88148822msgstr ""
  88158823
  8816 #: skin_default_skin.xml.h:760
   8824#: skin_default_skin.xml.h:761
  88178825msgid "VideoMode Resolution Settings"
  88188826msgstr ""
  88198827
  8820 #: skin_default_skin.xml.h:761
   8828#: skin_default_skin.xml.h:762
  88218829msgid "VideoMode Settings"
  88228830msgstr ""
  88238831
  8824 #: skin_default_skin.xml.h:762
   8832#: skin_default_skin.xml.h:763
  88258833msgid "Video PID:"
  88268834msgstr ""
  88278835
  8828 #: skin_default_skin.xml.h:764
   8836#: skin_default_skin.xml.h:765
  88298837msgid "Vietnamese"
  88308838msgstr ""
  88318839
  8832 #: skin_default_skin.xml.h:766
   8840#: skin_default_skin.xml.h:767
  88338841msgid "Vol off"
  88348842msgstr ""
  88358843
  8836 #: skin_default_skin.xml.h:767
   8844#: skin_default_skin.xml.h:768
  88378845msgid "Voltage Mode"
  88388846msgstr ""
  88398847
  8840 #: skin_default_skin.xml.h:769
   8848#: skin_default_skin.xml.h:770
  88418849msgid "Votes"
  88428850msgstr ""
  88438851
  8844 #: skin_default_skin.xml.h:770
   8852#: skin_default_skin.xml.h:771
  88458853msgid "w"
  88468854msgstr ""
  88478855
  8848 #: skin_default_skin.xml.h:771
   8856#: skin_default_skin.xml.h:772
  88498857msgid "W"
  88508858msgstr ""
  88518859
  8852 #: skin_default_skin.xml.h:772
   8860#: skin_default_skin.xml.h:773
  88538861msgid "Wait for cam ready"
  88548862msgstr ""
  88558863
  8856 #: skin_default_skin.xml.h:773
   8864#: skin_default_skin.xml.h:774
  88578865msgid "Wakeup all connected devices"
  88588866msgstr ""
  88598867
  8860 #: skin_default_skin.xml.h:774
   8868#: skin_default_skin.xml.h:775
  88618869msgid "Wakeup A/V Receiver"
  88628870msgstr ""
  88638871
  8864 #: skin_default_skin.xml.h:775
   8872#: skin_default_skin.xml.h:776
  88658873msgid "Wakeup TV"
  88668874msgstr ""
  88678875
  8868 #: skin_default_skin.xml.h:777
   8876#: skin_default_skin.xml.h:778
  88698877msgid "WLAN Settings"
  88708878msgstr ""
  88718879
  8872 #: skin_default_skin.xml.h:778
   8880#: skin_default_skin.xml.h:779
  88738881msgid "WOL"
  88748882msgstr ""
  88758883
  8876 #: skin_default_skin.xml.h:779
   8884#: skin_default_skin.xml.h:780
  88778885msgid "Writer"
  88788886msgstr ""
  88798887
  8880 #: skin_default_skin.xml.h:780
   8888#: skin_default_skin.xml.h:781
  88818889msgid "WSS Mode"
  88828890msgstr ""
  88838891
  8884 #: skin_default_skin.xml.h:781
   8892#: skin_default_skin.xml.h:782
  88858893msgid "x"
  88868894msgstr ""
  88878895
  8888 #: skin_default_skin.xml.h:782
   8896#: skin_default_skin.xml.h:783
  88898897msgid "X"
  88908898msgstr ""
  88918899
  8892 #: skin_default_skin.xml.h:783
   8900#: skin_default_skin.xml.h:784
  88938901msgid "y"
  88948902msgstr ""
  88958903
  8896 #: skin_default_skin.xml.h:784
   8904#: skin_default_skin.xml.h:785
  88978905msgid "Y"
  88988906msgstr ""
  88998907
  8900 #: skin_default_skin.xml.h:785
   8908#: skin_default_skin.xml.h:786
  89018909msgid "Year"
  89028910msgstr ""
  89038911
  8904 #: skin_default_skin.xml.h:786
   8912#: skin_default_skin.xml.h:787
  89058913msgid "z"
  89068914msgstr ""
  89078915
  8908 #: skin_default_skin.xml.h:787
   8916#: skin_default_skin.xml.h:788
  89098917msgid "Z"
  89108918msgstr ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.