Ignore:
Timestamp:
Nov 8, 2015, 8:09:45 PM (5 years ago)
Author:
aafsvn
Message:

[titan] autoupdate po files (atemio6000)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • titan/po/vi/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r36113 r36123  
  640640msgstr "thêm 1"
  641641
  642 #: plugins_tithek_skin.xml.h:1 skins_tithek_skin.xml.h:1 tithek.h:1630
  643 #: tithek.h:2320
   642#: plugins_tithek_skin.xml.h:1 skins_tithek_skin.xml.h:1 tithek.h:1635
   643#: tithek.h:2325
  644644msgid "ADD FAV"
  645645msgstr "Thêm ưu thích"
   
  764764msgstr ""
  765765
  766 #: tithek.h:2289
   766#: tithek.h:2294
  767767msgid "Add this link as Favorite ?"
  768768msgstr " Muốn thêm vào mục ưa thích này?"
  769769
  770 #: tithek.h:1810 tithek.h:1970
   770#: tithek.h:1815 tithek.h:1975
  771771msgid "Add this sub folder as Favorite ?"
  772772msgstr ""
   
  18371837msgstr "Không có EPG!"
  18381838
  1839 #: tithek.h:1561
   1839#: tithek.h:1566
  18401840msgid "Can't get Streamurl !"
  18411841msgstr "không có tín hiệu"
   
  18951895msgstr "Không thể hiển thị file này"
  18961896
  1897 #: tithek.h:1309
   1897#: tithek.h:1310
  18981898msgid ""
  18991899"Can't start download.\n"
   
  21262126msgstr "Đóng menu"
  21272127
  2128 #: tithek.h:1414
   2128#: tithek.h:1419
  21292129msgid "Choice Playback"
  21302130msgstr "bắt đầu phát lại"
   
  21822182msgstr ""
  21832183
  2184 #: amazon.h:801 ard.h:96 nowtv.h:108 tvtoast.h:399 youtube.h:208 zdf.h:112
   2184#: amazon.h:801 ard.h:96 nowtv.h:108 tvtoast.h:513 youtube.h:208 zdf.h:112
  21852185msgid "Choose your Streaming Format from the following list"
  21862186msgstr ""
  21872187
  2188 #: tithek.h:1461
   2188#: tithek.h:1466
  21892189msgid "Choose your Streaming Playback Modus from the following list"
  21902190msgstr ""
   
  24822482msgstr "Tạo thư mục"
  24832483
  2484 #: tithek.h:1795 tithek.h:1955
   2484#: tithek.h:1800 tithek.h:1960
  24852485msgid "Create sub folder"
  24862486msgstr ""
   
  29902990msgstr "Tải toàn bộ file"
  29912991
  2992 #: tithek.h:1456
   2992#: tithek.h:1461
  29932993msgid "Download Full File"
  29942994msgstr "Tải toàn bộ file"
  29952995
  2996 #: tithek.h:1457
   2996#: tithek.h:1462
  29972997msgid "Download Full File (background)"
  29982998msgstr " Tải toàn bộ file (hình nền)"
   
  30653065msgstr ""
  30663066
  3067 #: tithek.h:1625 tithek.h:2315
   3067#: tithek.h:1630 tithek.h:2320
  30683068msgid "EDIT FAV"
  30693069msgstr ""
   
  33173317#: timeshiftsettings.h:45 titan.c:282 titan.c:346 titan.c:355 titan.c:1042
  33183318#: titan.c:1051 titan.c:1179 titan.c:1200 titan.c:1206 titan.c:1217
  3319 #: titan.c:1223 tithek.c:95 tithek_global.h:85 tithek.h:692 tithek.h:1248
  3320 #: tithek.h:1309 tithek.h:1539 tithek.h:1561 tithek.h:1578 tithek.h:1810
  3321 #: tithek.h:1970 tithek.h:2245 tithek.h:2273 tithek.h:2289 tithek.h:2301
   3319#: titan.c:1223 tithek.c:95 tithek_global.h:85 tithek.h:693 tithek.h:1249
   3320#: tithek.h:1310 tithek.h:1544 tithek.h:1566 tithek.h:1583 tithek.h:1815
   3321#: tithek.h:1975 tithek.h:2250 tithek.h:2278 tithek.h:2294 tithek.h:2306
  33223322#: tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702 tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017
  33233323#: tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68 TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216
   
  33623362msgstr "chỉnh sửa"
  33633363
  3364 #: tithek.h:2301
   3364#: tithek.h:2306
  33653365msgid "Edit this Favorite ?"
  33663366msgstr ""
   
  37533753msgstr ""
  37543754
  3755 #: tithek.h:1009
   3755#: tithek.h:1010
  37563756msgid "Favorites"
  37573757msgstr ""
   
  37733773msgstr ""
  37743774
  3775 #: tithek.h:692
   3775#: tithek.h:693
  37763776msgid "File exist, overwrite?"
  37773777msgstr "file đã tồn tại, có ghi đè không?"
   
  37923792msgstr "Chế độ danh sách tập tin"
  37933793
  3794 #: tithek.h:1532 tithek.h:1551
   3794#: tithek.h:1537 tithek.h:1556
  37953795msgid "Filename"
  37963796msgstr ""
   
  59495949#: timeshiftsettings.h:45 titan.c:282 titan.c:346 titan.c:355 titan.c:1179
  59505950#: titan.c:1200 titan.c:1206 titan.c:1217 titan.c:1223 tithek.c:95
  5951 #: tithek_global.h:85 tithek.h:692 tithek.h:1248 tithek.h:1309 tithek.h:1539
  5952 #: tithek.h:1561 tithek.h:1810 tithek.h:1970 tithek.h:2245 tithek.h:2273
  5953 #: tithek.h:2289 tithek.h:2301 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
   5951#: tithek_global.h:85 tithek.h:693 tithek.h:1249 tithek.h:1310 tithek.h:1544
   5952#: tithek.h:1566 tithek.h:1815 tithek.h:1975 tithek.h:2250 tithek.h:2278
   5953#: tithek.h:2294 tithek.h:2306 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
  59545954#: tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68
  59555955#: TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216 tpk.new.h:3167 tunerconfig.h:655
   
  65876587#: titan.c:346 titan.c:355 titan.c:1042 titan.c:1051 titan.c:1179 titan.c:1200
  65886588#: titan.c:1206 titan.c:1217 titan.c:1223 tithek.c:95 tithek_global.h:85
  6589 #: tithek.h:692 tithek.h:1248 tithek.h:1309 tithek.h:1539 tithek.h:1561
  6590 #: tithek.h:1578 tithek.h:1810 tithek.h:1970 tithek.h:2245 tithek.h:2273
  6591 #: tithek.h:2289 tithek.h:2301 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
   6589#: tithek.h:693 tithek.h:1249 tithek.h:1310 tithek.h:1544 tithek.h:1566
   6590#: tithek.h:1583 tithek.h:1815 tithek.h:1975 tithek.h:2250 tithek.h:2278
   6591#: tithek.h:2294 tithek.h:2306 tiwakeup.h:66 tiwakeup.h:68 tmc.h:702
  65926592#: tmc.h:1007 tmc.h:1012 tmc.h:1017 tmdb.h:797 tmdb.h:960 TopfieldVFD.c:68
  65936593#: TopfieldVFD.c:72 tpk.h:3216 tpk.new.h:3167 tsSchnitt.c:108 tsSchnitt.c:123
   
  68756875msgstr ""
  68766876
  6877 #: tithek.h:1662
   6877#: tithek.h:1667
  68786878msgid "Page"
  68796879msgstr "trang"
   
  78837883msgstr ""
  78847884
  7885 #: tithek.h:1244
   7885#: tithek.h:1245
  78867886msgid "Remove Cachefile ?"
  78877887msgstr "Xóa tập tin lưu trữ ?"
   
  79157915msgstr "Đã hủy thành công!"
  79167916
  7917 #: tithek.h:2273
   7917#: tithek.h:2278
  79187918msgid "Remove this Favorite ?"
  79197919msgstr "Hủy bỏ ưu thích này ?"
   
  80568056msgstr ""
  80578057
  8058 #: tithek.h:916
   8058#: tithek.h:917
  80598059msgid "Results"
  80608060msgstr "Liên kết được tìm thấy"
   
  82908290msgstr ""
  82918291
  8292 #: tithek_mainmenu.h:125
   8292#: tithek_mainmenu.h:126
  82938293msgid "STUDIO 47 Duisburg rtmp (German)"
  82948294msgstr ""
   
  86508650#: solarmovie.h:135 solarmovie.h:137 solarmovie.h:262 solarmovie.h:264
  86518651#: tectime.h:13 tectime.h:15 tithek_global.h:436 tithek_global.h:438
  8652 #: tithek_mainmenu.h:115 tmdb.h:898 tvtoast.h:430 tvtoast.h:432 xvideos.h:56
   8652#: tithek_mainmenu.h:115 tmdb.h:898 tvtoast.h:544 tvtoast.h:546 xvideos.h:56
  86538653#: xvideos.h:58 youtube.h:257 youtube.h:259 youtube.h:412 youtube.h:414
  86548654#: zdf.h:147 zdf.h:149
   
  94329432msgstr "Bắt đầu khởi động"
  94339433
  9434 #: tithek.h:1539
   9434#: tithek.h:1544
  94359435msgid "Start playback"
  94369436msgstr "bắt đầu phát lại?"
   
  95049504msgstr ""
  95059505
  9506 #: amazon.h:801 ard.h:96 nowtv.h:108 tvtoast.h:399 youtube.h:208 zdf.h:112
   9506#: amazon.h:801 ard.h:96 nowtv.h:108 tvtoast.h:513 youtube.h:208 zdf.h:112
  95079507msgid "Stream Menu"
  95089508msgstr ""
   
  95189518#: httpdfunc.h:324
  95199519msgid "Stream Transcode"
   9520msgstr ""
   9521
   9522#: tithek_mainmenu.h:125
   9523msgid "StreamLive"
  95209524msgstr ""
  95219525
   
  95299533msgstr ""
  95309534
  9531 #: tithek.h:1418 tithek.h:1422
   9535#: tithek.h:1423 tithek.h:1427
  95329536msgid "Streaming Playback (default)"
  95339537msgstr "luồng phát lại (mặc định)"
  95349538
  9535 #: tithek.h:1444
   9539#: tithek.h:1449
  95369540msgid "Streaming Playback Caching (10MB)"
  95379541msgstr "Bộ nhớ chứa luồng phát lại (10MB)"
  95389542
  9539 #: tithek.h:1441
   9543#: tithek.h:1446
  95409544msgid "Streaming Playback Caching (5MB)"
  95419545msgstr "Bộ nhớ chứa luồng phát lại (5MB)"
   
  95909594msgstr "Chủ nhật"
  95919595
  9592 #: tithek_mainmenu.h:126
   9596#: tithek_mainmenu.h:127
  95939597msgid "Sunrise Music (Music)"
  95949598msgstr ""
  95959599
  9596 #: tithek_mainmenu.h:127
   9600#: tithek_mainmenu.h:128
  95979601msgid "SuperRTL-Now"
  95989602msgstr ""
   
  97969800msgstr ""
  97979801
  9798 #: tithek_mainmenu.h:134
   9802#: tithek_mainmenu.h:135
  97999803msgid "TV Baden Wuerttemberg rtmp (German)"
  98009804msgstr ""
   
  98089812msgstr "Độ phân giải TV (ngang):"
  98099813
  9810 #: tithek_mainmenu.h:135
   9814#: tithek_mainmenu.h:136
  98119815msgid "TV-Programm"
  98129816msgstr ""
   
  98439847msgstr ""
  98449848
  9845 #: tithek_mainmenu.h:128
   9849#: tithek_mainmenu.h:129
  98469850msgid "TecTime"
  98479851msgstr ""
  98489852
  9849 #: tithek_mainmenu.h:129
   9853#: tithek_mainmenu.h:130
  98509854msgid "TeleBaern (Schweiz)"
  98519855msgstr ""
  98529856
  9853 #: tithek_mainmenu.h:130
   9857#: tithek_mainmenu.h:131
  98549858msgid "TeleBaern (Switzerland)"
  98559859msgstr ""
   
  99159919msgstr ""
  99169920
  9917 #: tithek_global.h:85 tithek.h:2245
   9921#: tithek_global.h:85 tithek.h:2250
  99189922msgid "The hoster is not yet supported !"
  99199923msgstr "Máy chủ chưa được hỗ trợ !"
   
  1005810062msgstr "Thời gian đợi sau khi tìm kiếm bộ đệm khác"
  1005910063
  10060 #: tithek_mainmenu.h:131
   10064#: tithek_mainmenu.h:132
  1006110065msgid "TimeTv"
  1006210066msgstr "Bộ định thời"
   
  1017110175msgstr "màu sắc"
  1017210176
  10173 #: tithek_mainmenu.h:132
   10177#: tithek_mainmenu.h:133
  1017410178msgid "Tips und Tricks"
  1017510179msgstr ""
   
  1021610220msgstr ""
  1021710221
  10218 #: tithek.h:1578
   10222#: tithek.h:1583
  1021910223msgid "TitanNit Tithek disclaimer"
  1022010224msgstr ""
   
  1023510239msgstr ""
  1023610240
  10237 #: tithek.h:1623 tithek.h:1757 tithek.h:2269 tithek.h:2285 tithek.h:2297
  10238 #: tithek.h:2313
   10241#: tithek.h:1628 tithek.h:1762 tithek.h:2274 tithek.h:2290 tithek.h:2302
   10242#: tithek.h:2318
  1023910243msgid "Tithek - Mainmenu - Favoriten"
  1024010244msgstr ""
   
  1030410308msgstr "Về đầu"
  1030510309
  10306 #: tithek_mainmenu.h:133
   10310#: tithek_mainmenu.h:134
  1030710311msgid "Top 100 Single Charts"
  1030810312msgstr ""
   
  1052710531msgstr "Không chuyển được chương trình!"
  1052810532
  10529 #: tithek_mainmenu.h:136
   10533#: tithek_mainmenu.h:137
  1053010534msgid "TvToast"
  1053110535msgstr ""
   
  1058010584msgstr "KHÔNG TẢI ĐƯỢC"
  1058110585
  10582 #: tithek_mainmenu.h:137
   10586#: tithek_mainmenu.h:138
  1058310587msgid "UNRELIABLE SOURCES(English)"
  1058410588msgstr ""
   
  1074910753msgstr "Phát VLC"
  1075010754
  10751 #: tithek_mainmenu.h:139
   10755#: tithek_mainmenu.h:140
  1075210756msgid "VOX-Now"
  1075310757msgstr ""
   
  1083810842msgstr " Virtualzap Timeout"
  1083910843
  10840 #: tithek_mainmenu.h:138
   10844#: tithek_mainmenu.h:139
  1084110845msgid "Vizion Plus"
  1084210846msgstr ""
   
  1109011094msgstr ""
  1109111095
  11092 #: tithek_mainmenu.h:140
   11096#: tithek_mainmenu.h:141
  1109311097msgid "Wine Channel TV(English)"
  1109411098msgstr ""
   
  1117511179msgstr ""
  1117611180
  11177 #: tithek_mainmenu.h:141
   11181#: tithek_mainmenu.h:142
  1117811182msgid "XXX-Beeg"
  1117911183msgstr ""
  1118011184
  11181 #: tithek_mainmenu.h:142
   11185#: tithek_mainmenu.h:143
  1118211186msgid "XXX-XVIDEOS"
  1118311187msgstr "VIDEO"
   
  1122911233msgstr ""
  1123011234
  11231 #: tithek_mainmenu.h:143
   11235#: tithek_mainmenu.h:144
  1123211236msgid "Youtube"
  1123311237msgstr ""
   
  1123711241msgstr ""
  1123811242
  11239 #: tithek_mainmenu.h:144
   11243#: tithek_mainmenu.h:145
  1124011244msgid "ZDF"
  1124111245msgstr ""
   
  1191511919msgstr "phông chữ"
  1191611920
  11917 #: tithek.h:911
   11921#: tithek.h:912
  1191811922msgid "found"
  1191911923msgstr "tìm kiếm"
   
  1270012704
  1270112705#: plugins_sudoku_skin.xml.h:15 plugins_tithek_skin.xml.h:12
  12702 #: skins_sudoku_skin.xml.h:15 skins_tithek_skin.xml.h:12 tithek.h:1231
   12706#: skins_sudoku_skin.xml.h:15 skins_tithek_skin.xml.h:12 tithek.h:1232
  1270312707msgid "please wait..."
  1270412708msgstr "Vui lòng đợi …"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.