Ignore:
Timestamp:
Aug 24, 2017, 9:27:46 PM (3 years ago)
Author:
aafsvn
Message:

[titan] autoupdate po files (dm520)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • titan/po/vi/LC_MESSAGES/titan.po_auto.po

  r40807 r40809  
  2929msgstr ""
  3030
  31 #: scan.h:1757
   31#: scan.h:1751
  3232msgid " Del: "
  3333msgstr ""
  3434
  35 #: scan.h:1755
   35#: scan.h:1749
  3636msgid " New: "
  3737msgstr ""
   
  11591159msgstr "Độ phân giải tự động"
  11601160
  1161 #: scan.h:2234
   1161#: scan.h:2228
  11621162msgid "Auto Scan"
  11631163msgstr "Tự động dò"
   
  14431443msgstr "Thiết lập quét mành"
  14441444
  1445 #: scan.h:1787
   1445#: scan.h:1781
  14461446msgid "Blindscan: "
  14471447msgstr "Điều chỉnh quét mành"
   
  20802080msgstr "Danh sách kênh trống"
  20812081
  2082 #: scan.h:1809
   2082#: scan.h:1803
  20832083msgid "Channel scan ended."
  20842084msgstr "Vui long đợi."
  20852085
  2086 #: scan.h:1807 scan.h:1837
   2086#: scan.h:1801 scan.h:1831
  20872087msgid ""
  20882088"Channel scan ended.\n"
   
  24892489msgstr "Tạo hình ảnh"
  24902490
  2491 #: scan.h:2485
   2491#: scan.h:2479
  24922492msgid "Create new"
  24932493msgstr "Tạo thư mục"
   
  26602660msgstr ""
  26612661
  2662 #: scan.h:1779
   2662#: scan.h:1773
  26632663msgid "Data: "
  26642664msgstr ""
   
  27422742msgstr "Xóa"
  27432743
  2744 #: scan.h:2486
   2744#: scan.h:2480
  27452745msgid "Delete All"
  27462746msgstr "Xóa file"
   
  32443244#: rectimer.h:577 rectimer.h:1405 restoredefault.h:10 restoredefault.h:34
  32453245#: restoredefault.h:58 restoredefault.h:73 rgui.h:30 rgui.h:118 rgui.h:134
  3246 #: rtl2now.h:34 scan.h:2595 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41
   3246#: rtl2now.h:34 scan.h:2589 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41
  32473247#: security.h:668 security.h:685 security.h:1956 service.h:774 service.h:1020
  32483248#: shared.h:29 shared.h:66 shared.h:83 skinadjust.h:594 skinadjust.h:618
   
  59505950#: restoredefault.h:19 restoredefault.h:23 restoredefault.h:34
  59515951#: restoredefault.h:45 restoredefault.h:49 restoredefault.h:58
  5952 #: restoredefault.h:73 rgui.h:30 rgui.h:118 rgui.h:134 rtl2now.h:34 scan.h:1807
  5953 #: scan.h:1809 scan.h:1837 scan.h:1839 scan.h:1849 scan.h:2111 scan.h:2202
  5954 #: scan.h:2595 scart.h:12 scart.h:25 security.h:1956 service.h:774
   5952#: restoredefault.h:73 rgui.h:30 rgui.h:118 rgui.h:134 rtl2now.h:34 scan.h:1801
   5953#: scan.h:1803 scan.h:1831 scan.h:1833 scan.h:1843 scan.h:2105 scan.h:2196
   5954#: scan.h:2589 scart.h:12 scart.h:25 security.h:1956 service.h:774
  59555955#: service.h:1020 shared.h:29 shared.h:66 shared.h:83 skinadjust.h:594
  59565956#: skinadjust.h:610 skinadjust.h:618 skinadjust.h:659 skinadjust.h:676
   
  61296129msgstr "EPG"
  61306130
  6131 #: scan.h:2223
   6131#: scan.h:2217
  61326132msgid "Multi Sat"
  61336133msgstr "Nhiều vệ tinh"
   
  63896389msgstr ""
  63906390
  6391 #: scan.h:2202
   6391#: scan.h:2196
  63926392msgid "No Tuner configured"
  63936393msgstr "Cài đặt tuner"
   
  65486548#: restoredefault.h:34 restoredefault.h:45 restoredefault.h:49
  65496549#: restoredefault.h:58 restoredefault.h:73 rgui.h:30 rgui.h:118 rgui.h:134
  6550 #: rtl2now.h:34 scan.h:1807 scan.h:1809 scan.h:1837 scan.h:1839 scan.h:2111
  6551 #: scan.h:2202 scan.h:2595 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41 security.h:668
   6550#: rtl2now.h:34 scan.h:1801 scan.h:1803 scan.h:1831 scan.h:1833 scan.h:2105
   6551#: scan.h:2196 scan.h:2589 scart.h:12 scart.h:25 scriptexec.h:41 security.h:668
  65526552#: security.h:685 security.h:1956 service.h:774 service.h:1020 shared.h:29
  65536553#: shared.h:66 shared.h:83 skinadjust.h:594 skinadjust.h:610 skinadjust.h:618
   
  75917591msgstr ""
  75927592
  7593 #: scan.h:1771
   7593#: scan.h:1765
  75947594msgid "Radio: "
  75957595msgstr "Tìm thấy Radio:"
   
  83388338msgstr "Tìm thấy vệ tinh"
  83398339
  8340 #: scan.h:1745
   8340#: scan.h:1739
  83418341msgid "Sat/Provider: "
  83428342msgstr "Nhà cung cấp:"
   
  84498449msgstr ""
  84508450
  8451 #: scan.h:1839
   8451#: scan.h:1833
  84528452msgid "Scan completed, changes have been saved."
  84538453msgstr ""
  84548454
  8455 #: scan.h:2111
   8455#: scan.h:2105
  84568456msgid "Scan is not allowed if record or stream is running !"
  84578457msgstr "Cấu hình tuner này không cho phép ghi"
   
  90769076msgstr "LNB đơn"
  90779077
  9078 #: scan.h:2229
   9078#: scan.h:2223
  90799079msgid "Single Provider"
  90809080msgstr "Một dịch vụ"
  90819081
  9082 #: scan.h:2222
   9082#: scan.h:2216
  90839083msgid "Single Sat"
  90849084msgstr "Một vệ tinh"
   
  90889088msgstr "Một dịch vụ"
  90899089
  9090 #: scan.h:2221 scan.h:2228
   9090#: scan.h:2215 scan.h:2222
  90919091msgid "Single Transponder"
  90929092msgstr "Một bộ phát đáp"
   
  97959795msgstr ""
  97969796
  9797 #: scan.h:1763
   9797#: scan.h:1757
  97989798msgid "TV: "
  97999799msgstr ""
   
  1040510405msgstr ""
  1040610406
  10407 #: scan.h:2595
   10407#: scan.h:2589
  1040810408msgid "Transponder changed"
  1040910409msgstr "Bộ phát đáp đã thay đổi"
  1041010410
  10411 #: optimize.h:272 scan.h:1751
   10411#: optimize.h:272 scan.h:1745
  1041210412msgid "Transponder: "
  1041310413msgstr "Bộ pháp đáp:"
   
  1056110561msgstr ""
  1056210562
  10563 #: scan.h:2484
   10563#: scan.h:2478
  1056410564msgid "Unchanged"
  1056510565msgstr "Thay đổi"
   
  1095510955msgstr "Đang kiểm tra thẻ vui lòng đợi"
  1095610956
  10957 #: scan.h:1849
   10957#: scan.h:1843
  1095810958msgid "Wait for channel scan end"
  1095910959msgstr "Vui long đợi."
   
  1234312343#: play.h:583 play.h:590 play.h:605 readerconfig.h:254 rectimer.h:1110
  1234412344#: rectimer.h:1115 rectimer.h:1120 rectimer.h:1125 rectimer.h:1130
  12345 #: rectimer.h:1135 rectimer.h:1140 scan.h:1981 scan.h:2464 scan.h:2468
  12346 #: scan.h:2472 scan.h:2476 scan.h:2481 scan.h:2489 scan.h:2493 scan.h:2497
  12347 #: scan.h:2501 screensaveradjust.h:19 settings_autostart.h:26
   12345#: rectimer.h:1135 rectimer.h:1140 scan.h:1975 scan.h:2458 scan.h:2462
   12346#: scan.h:2466 scan.h:2470 scan.h:2475 scan.h:2483 scan.h:2487 scan.h:2491
   12347#: scan.h:2495 screensaveradjust.h:19 settings_autostart.h:26
  1234812348#: settings_autostart.h:132 settings_autostart.h:141 settings_autostart.h:162
  1234912349#: settings_autostart.h:198 settings_autostart.h:207 settings_autostart.h:216
   
  1374813748#: play.h:588 play.h:603 readerconfig.h:255 rectimer.h:1111 rectimer.h:1116
  1374913749#: rectimer.h:1121 rectimer.h:1126 rectimer.h:1131 rectimer.h:1136
  13750 #: rectimer.h:1141 scan.h:1982 scan.h:2465 scan.h:2469 scan.h:2473 scan.h:2477
  13751 #: scan.h:2480 scan.h:2490 scan.h:2494 scan.h:2498 scan.h:2502
   13750#: rectimer.h:1141 scan.h:1976 scan.h:2459 scan.h:2463 scan.h:2467 scan.h:2471
   13751#: scan.h:2474 scan.h:2484 scan.h:2488 scan.h:2492 scan.h:2496
  1375213752#: screensaveradjust.h:20 settings_autostart.h:26 settings_autostart.h:132
  1375313753#: settings_autostart.h:141 settings_autostart.h:162 settings_autostart.h:198
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.